Bài tập phương pháp quy nạp toán học

  -  

Để chứng minh một mệnh đề đúng với mọi \(n \in {N^*}\) bằng phương pháp quy nạp toán học, ta thực hiện các bước sau:

Bước 1: Kiểm tra mệnh đề đúng với \(n = 1\).

Bước 2: Giả sử mệnh đề đúng với \(n = k \ge 1\) (giả thiết quy nạp).

Bước 3: Cần chứng minh mệnh đề đúng với \(n = k + 1\)

Chú ý: Trong trường hợp chứng minh một mệnh đề đúng với mọi số tự nhiên \(n \ge p\) (p là số tự nhiên) thì thuật toán là:

Bước 1: Kiểm tra mệnh đề đúng với \(n = p\)

Bước 2: Giả sử mệnh đề đúng với \(n = k \ge 1\) (giả thiết quy nạp)

Bước 3: Cần chứng minh mệnh đề đúng với \(n = k + 1\)

II. BÀI TẬP MINH HỌA

DẠNG 1: CHỨNG MINH ĐẲNG THỨC – BẤT ĐẲNG THỨC

 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 11 - Xem ngay
Bạn đang xem: Bài tập phương pháp quy nạp toán học

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

Gửi phản hồi Hủy

Bình luận

Xem thêm: Vì Sao Đông Nam Bộ Có Điều Kiện Phát Triển Mạnh Kinh Tế Biển ?

chuyên đề được quan tâm


bài viết mới nhất


*

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!


Xem thêm: Nhớ Bản Sương Giăng Nhớ Đèo Mây Phủ, Nhớ Bản Sương Giăng, Nhớ Đèo Mây Phủ

*

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021