Bài tập phát âm đuôi ed

     
*


Kinc tế trở ngại, admin chào bán thêm vật dụng cạo râu Yandou chính thương hiệu , bạn nào ái mộ trang web nhớ đặt sở hữu giúp admin, mặt hàng khôn xiết bền vô cùng thấp chỉ 79K/1SPhường. (Miễn giá tiền Ship hàng Free Extra), Tặng bố, ông xã, ny thì quá xuất sắc. Thanks cả gia đình. Xem ngay lập tức

Đuôi "ed" là một Một trong những hậu hay gặp gỡ nhấttrong Tiếng Anh, lộ diện trong số thì quá khđọng, thể ngừng, thể thụ động với tính từ. Với từng trường vừa lòng tác dụng khác nhau, ta bao gồm luật lệ phát âm khác biệt. Hãy cùng vanphongphamsg.vn tìm hiểu phương pháp vạc âm “ed” chính xác, dễ dàng và đơn giản, dễ ghi nhớ độc nhất ngay lập tức hiện giờ nhé!


*

1. Quy tắc phân phát âm “ed” – /id/

Ed được phát âm là/id/trong nhì trường đúng theo sau:Động từ tận thuộc bằng/t/hoặc/d/:wanted, invited, needed,….

Bạn đang xem: Bài tập phát âm đuôi ed

Một số tính từ tận cùng bằng ‘ed’:interested, excited,naked,…Eg:She wasinvitedto lớn the buổi tiệc ngọt yesterday.He isinterestedin go fishing.

2. Quy tắc phân phát âm “ed” – /t/

Ed” được phạt âm là/t/Khi đụng trường đoản cú gồm âm cuối là những âm vô thanh sau:
Voiceless soundExample
/p/stopped : /sta:pt/
/k/looked: /lu:kt/
/f/ ~ ghlaughed: /læft/
/s/missed: /mist/
/∫/ ~ shbrushed: /brə∫t/
/t∫/ ~ chwatched: /wa:t∫t/
Eg: Because of the cold weather, I havecoughedfor a week.Thôi không (k)phì (p)phò (f)sợ (/s)sẽ (/∫/)chết (/t∫/).

3. Quy tắc phân phát âm “ed” -/d/

Ed” được vạc âm là /d/ lúc cồn từ bỏ tận cùng bằng các âm hữu thanh còn lại, bao hàm các phụ âm sau đây với nguim âm:
Voiced soundExample
/b/described: /diskraibd/
/v/loved: /lәvd/
/z/buzzed: /bәzd/
/m/screamed: /skrimd/
/n/opened: /oupәnd/
/η/banged: /bæηd/
/l/filled: /fild/
/r/shared: /∫εrd/
/g/hugged: /hәgd/
/ろ/massaged: /mәsaろ/
/dろ/changed: /t∫eindろd/
/ð/breathed: /briðd/
vowels: i,a,o,…worried: /wз:id/
Eg:Theyorganizedthe 10th anniversary for their company.

4. Lưu ý:

Tính từtận cùng bằng “ed”, “ed”thườngđược phân phát âm là/id/Phân biệttính tự đuôi“ed” và đuôi“ing”:Tính tự đuôi “ed”: dùng để làm miêu tả cảm xúc của bé tín đồ, hay bé bạn cảm thấy như thế nào:bored, intereste, tired, excited,...Tình trường đoản cú đuôi “ing”: dùng làm miêu tả giải pháp nhỏ người cảm thấy về sự việc đồ vật, hiện tượng khác:boring, interesting, exciting, …Eg:Whenever I see my sister’s dog, I feel sofrightened.(Bất cđọng bao giờ tôi bắt gặp chú chó của chị tôi, tôi đều thấy sợ hãi.)My sister’s dog is sofrightening.(Chụ chó của chị tôi rất rất đáng sợ hãi.)

5. Bài luyện tập tập:

Ex1: Choose the word that has different pronunciation of the underlined letters from each other.
1.startedb. requestedc. demandedd. worked
2.

Xem thm: Giá Oxy Già 30 35 50 Bao Nhiêu Tiền, Mua Ở Đâu? 3 Cách Làm Trắng Răng Bằng Oxy Già Tại Nhà

leadedb. finishedc. watchedd. launched
3.enjoyedb. faxedc. happenedd. joined
4.correctedb. nakedc. interestedd. asked
5.sharedb. reservedc. borrowedd. attracted
6.informedb. entertainedc. stoppedd. installed
7.improvedb. changedc. stayedd. produced
8.phonedb. investedc. participatedd. corrected
9.wakedb. talkedc. nakedd. walked
10.

Xem thêm: What'S Your Favourite Food? ? And How Do You Make It

frightenedb. travelledc. studiedd. prepared
Ex2: Correct of the words in the brackets.He slept almost movie time because the moive sầu is so (bore)……….This is the first time she (come)……. to Dalat. The scenery is (amaze)…….. She is (excite)……… to have sầu a wonderful holiday here.In spite of being (frighten)………., they tried to lớn come inlớn the dark cave sầu.If he (study)….. harder, he (not/ get)………… the (disappoint)……… mark.His apprearence made us (surprise)…………….Her newest novel is a (interest)…….. lovestory, but I’m (interest)……….in her detective story.Working hard all day is (tire)…….., so she is (exhaust)………. when she come bachồng trang chủ.His solution (expect)…… to lớn be a new way for us to lớn get out of crisis.The lecture is so (confuse)…….that I don’t understand anything.It is such a (shock)…… new that we can’t say anything.

Chuyên mục: Giải bài tập