Tài liệu giải bài tập hóa phân tích chọn lọc

     
... OH − + Na + Ta coi hỗn hợp bazo mạnh bạo KW = Cb + Vì Cb phệ buộc phải ta xem H2O phân ly ko đáng chú ý Vì ta gồm : 10 −14 10 −14 M ⇒ = = = 1.1*10 −13 M 11 11 + ⇒ pH ... H2O ⇔ H2S + OH- Kb2 = 10-6.98 H2O ⇔ OH- + H+ Kw = 10-14 Ta bao gồm : Kb1 >> Kb2 ⇒ Bỏ qua OH- nấc máy phân li = K b Cb − + < H + > − < H + > gd = K b * Cb = 10 −1.1 *...

Bạn đang xem: Tài liệu giải bài tập hóa phân tích chọn lọc


*

... 4.33 *12 + 10 4.63 *13 + 10 4.53 *14 + 10 4.23 *15 + 103.23 *16 = 1.18 *105 − Bài Tập Tổng Hợp Về Hóa Phân Tích Bài tập : Tính pH dung dịch HCl có độ đậm đặc sau a 0,1M b 0,02M c 5.10-3 d 10-6 e 10-7 ... pH5=-lg = -lg<1,62.10-7> = 6,79 Bài tập : Tính pH hỗn hợp CH3COOH , pKa = 4,75 tất cả nồng độ sau : a 10-1M b 10-2M c 10-3M d 10-4M e 10-5M Giải Phương trình phân ly : CH3COOH € CH3COO+H+ H2O ... =10-6M =>pH = (4,75-log10-6)=5,38 Bài tập : Tính pH hỗn hợp muối bột amoniclorua bao gồm nồng vật sau : a a 10-1M b 10-2M c 10-3M NH3 tất cả pKb = 4,75 Giải Pmùi hương trình phân ly : + NH4Cl € NH + Cl- NH4+...
*

*

... biết = 1,0 .10- 6M, = 0,10M; Cho số bền phức Ag+ NH3 β1,1 = 103 ,32, β1,1 = 107 ,24 MTTCQ Bài tập chương có hướng giải: Hướng giải trọn vẹn Theo phong cách rộng rãi Hướng giải hoàn toàn theo ... cộng 102 ,67; 104 ,80; 106 ,46; 107 ,50 108 ,1 đại chiến H4Y cho phần Câu 10: Fe3+ sản xuất cùng với SCN- thành phức (3-x)+ cùng với x có giá trị từ – Giá trị số bền phức (3-x)+ sau: β1,1 = 103 ,03; ... Hg2+ ion Br- là: β1,1 = 109 ,05, β1,2 = 101 7,33, β1,3 = 101 9,74, β1,4 = 102 1,05 Tính số bền không bền nấc phức Câu 2: Tính độ đậm đặc cân nặng ion phân tử hỗn hợp Cd(ClO4)2 10- 3 M + KI M Trong dung...
*

... khử Sn(IV) thành Sn(II) Pb Sau chuẩn chỉnh độ Sn(II) K2Cr2O7 0,03500M Thể tích K2Cr2O7 cần sử dụng 15,05ml Tính hàm lượng % SnO2 chủng loại phân tích Trong phnghiền chuẩn chỉnh độ làm cho nhằm khẳng định diểm giới hạn chuẩn độ? GIẢI: ... 2,1733.10− ⇒  y = 8,0183.10− ⇒ msắt = 0,1217048g ⇒ %msắt = 48,68% ⇒ % mFe O = 51,32% 8.13 Để chuẩn chỉnh hóa dung dịch chuẩn KMnO4 , fan ta kết hợp 1,2605g H 2C2O4 12 H 2O nước pha loãng thành 25,00ml...
*

... HỌC PHÂN TÍCH Lý ttiết Phân các loại cách thức phân tích định lượng So sánh ưu, yếu điểm phạm vi vận dụng phương pháp phân tích cổ xưa phương pháp phân tích đại Nêu quy trình tiến độ tiến trình phân tích ... 12 Làm nhằm phân biệt hỗn hợp muối KH2PO4 K2HPO4? Cmùi hương II PHƯƠNG PHÁPhường. PHÂN TÍCH THỂ TÍCH I Lý thuyết Đại cương cứng phân tích thể tích Nguim tắc chung phương pháp phân tích thể tích Phân biệt khái ... yếu điểm phạm vi ứng dụng phương thức phân tích cân nặng phân tích thể tích II Bài tập Kết phân tích các chất nước chủng loại rau xanh cách thức phân tích cân nặng mang đến số liệu sau: - Cốc cân:...
... oxi hóa khử:Sđlg KMnO4 = Sđlg H2C2O4.2H2O + Sđlg KHC2O4.H2O 43,1 0,125.103 = ( x  12 ) + ( y  12 ) () 100 126 100 146 2 Giải hệ () ()  x = 14,37 y = 81,57 3.6 2 3.8 Phản ứng oxi hóa ... H3PO4) khi pH = 9,78  pK1 + pK2 = 9,765  CĐ mang lại vừa hết nấc H3PO4  Thể tích NaOH CĐ nút H3PO4:  = 10 ml  Suy thể tích NaOH CĐ vừa hết H2SO4: 15   10 = 10 ml  C (H3PO4) = 10  01 = 0,2M ... 105 = 1010 = = 7,07 106 5.103 1414 105 Thay vào biểu thức q  q = 0,027% Bài 4.11 giải lớp (phần lí thuyết) 50.0 01 5.1. Tại điểm tương đương: VTĐ = = 25 ml 02 Khi V = 24,9...
... Bài tập chương bao gồm phía giải: Hướng giải hoàn toàn theo cách rộng rãi Hướng giải trọn vẹn theo cách đại học – cao đẳng Bài giải với kết kha khá mong muốn độc giả bổ sung thêm Chương 2: Mình Giải ... 4.23 *15 + 103.23 *16 = 1.18 *105 − Bài Tập Tổng Hợp Về Hóa Phân Tích Bài tập : Tính pH dung dịch HCl tất cả độ đậm đặc sau a 0,1M b 0,02M c 5.10-3 d 10-6 e 10-7 Giải Nếu ko nói đến lực ion hỗn hợp ... http://123doc.vn/document/598467-bai-tap-hoa-phan-tich.htm Cmùi hương 3: Cũng giải links http://123doc.vn/document/649865-bai-tap-hoa-phan-tich.htm chương thơm gồm phần tập tổng hòa hợp tất chương thơm nha Và nghiên cứu hóa kết phần tính toán bỏ ra máu http://123doc.vn/document/732666-bai-thi-nghiem-hoa-ly.htm...
... thường xuyên phân tích khối lượng ta thường xuyên mang đến dư dung dịch test trường đúng theo đề nghị cho dư 20% số ml NH4OH bắt buộc sử dụng 2.8 ml 7. 18 0,8325g hợp kim Cu + Sn + Zn Phân tích phương thơm pháp phân tích khối hận lượng, ... Bài Tập Hóa Phân Tich Khoa Công nghệ Hóa Học ĐS: 57% ; 0,32% 7.

Xem thm: Công Thức Tiếng Anh Lớp 9 Đầy Đủ Nhất, Các Công Thức Anh Văn Lớp 9

8 Chế hóa 0 ,75 g chủng loại dung dịch trừ sâu DDT (C14H9Cl5 ) với HNO3 bốc khói có tác dụng kết tủa Clo thóat dạng AgCl 0,239 g AgCl Tính % kăn năn lượng ... Hướng dẫn giải Bài Tập Hóa Phân Tich Khoa Công nghệ Hóa Học Tính mật độ mol/lít H2SO4 Kăn năn lượng dạng cân nặng BaSO4 a mg thu từ Vmẫu mã là: 405,6 mg => 405.6 * 1 0-3 g Khối lượng dạng cần xác...
... 2I- -2 e → I2 - I2 + I → I3 3I- - 2e →I 3- x3 -  Cr2O7 2- + 9I- + 14H+ f Fe3+ + I- 2Cr3+ + 3I 3- + 7H2O I3 - + 3I- - 2e Fe2+ → I3 - Fe3+ + 1e → Fe2+  2Fe3+ + 3Ig I 3- + S2O323I- - 2e x1 → I3 - x1 ... Hướng dẫn giải tập Hóa phân tích - Khoa Công Nghệ Hóa Học d NO 2- +MnO 4- + H+ Mn2+ + H2O +NO 3- MnO 4- + 5e → Mn2+ NO 2- (thừa O) → NO 3- (thiếu O) -2 e x  Thừa oxy x  thiếu hụt oxy Kết hợp nhì ... I 3- + Fe2+ I- + S4O62x1 2S2O3 2- + 2e → S4O62 x  I 3- + S2O3 2- I - + S O6 6. 2 Viết phƣơng trình Bàn bạc electron hệ oxy hoá khử sau: a.CrO 2- , H2O/Cr, OHb.SO4 2-, H+/H2SO3, H2O c.AsO4 3-, H+/AsO3 3-, H2O...
... Y 4-: Y 4- + H+ HY 3- + H+ HY 3- H2Y 2- K4 = K3 = Hướng dẫn giải tập Hóa phân tích - Khoa Công Nghệ Hóa Học H2Y 2- + H+ H3Y- + H+ * β’ = < NiY (4-n )- > ... FeY- dung dịch hỗn hợp Fe3+ 1 0-2 M Na2H2Y 1 0-2 M bao gồm pH =2 βFeY- =1025,1 * Cân chế tác phức : Fe3+ + Y 4- FeY- Phản ứng phụ ion Y 4-: Y 4- + H+ HY 3- HY 3- + H+ H2Y 2- H2Y 2- + H+ H3Y- H3Y- + H+ H4Y Ở pH=2 -1 Y(H) ... KAgCl = 1 0-1 0; KAgI = 1 0-1 6 Để xuất kết tủa AgCl . ≥ KAgCl  ≥ KAgCl/ 18 Hướng dẫn giải tập Hóa phân tích - Khoa Công Nghệ Hóa Học = 1 0-9 Để xuất kết tủa AgI . ≥ KAgIl...
... Bài 12 Viết phản bội ứng xãy biết E MnO4- / Mn 2+ = 1,54 v, E Fe3+ / Fe2+ = 0,77v Cho pH = HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬPhường. PHÂN TÍCH THỂ TÍCH: Phần Lý thuyết: Trình bày khác snghỉ ngơi nhì phương pháp phân tích ... Phần tập cmùi hương Oxyhóa khử Bài Cân làm phản ứng sau: NO3- + S + H+ → NO + SO2 + H2O Bài Cân phản nghịch ứng sau: S2O82- + Mn2+ + H2O → MnO4- + SO42- + H+ Bài Hoàn thành phản ứng: Cr2O72- + Cu + H+ → Bài ... phương thức phân tích khối lượng ? Cho ví dụ minc họa 32 Có tiến độ tiến hành phương pháp phân tích cân nặng ? Giai đoạn quan tiền ? Tại sao? 33 Chế hóa kết tủa gì? Trình bày những hiểu biết chế hóa kết tủa...
... mặt đường định phân b) Cần lựa chọn thị oxy hóa – khử để không nên số thị không 0,1%? Cho biết tiêu chuẩn cặp TiO2+, H+/Ti3+, H2O Fe3+/Fe2+ là: E01 = + 0,10 V; E02 = + 0,77 V Phần Phương thơm pháp phân tích kăn năn ... thú đo 0,138 Tính ppmPhường. chủng loại nước thải rước phân tích Để khẳng định hàm lượng Pb2+ mẫu trầm tích ao nuôi tôm bị độc hại, bạn ta cân nặng 50,0358 g mẫu mã rước vô hóa tổng hợp định nấc thành 100 ml Lấy ml ... a) c) Tính khoảng chừng tin cẩn quý giá thực cùng với độ tin cẩn 95% Kết phân tích hàm lượng DDT (tính microgram) chủng loại nước thải sau 10 lần phân tích sau: 224,3; 240,4; 246,3; 239,4; 253,1; 261,7; 229,4; 255,5;...

Xem thêm: Đề Thi Học Kì 2 Toán 11 Có Đáp Án, Đề Thi Học Kì 2 Lớp 11 Môn Toán


... nAl = 0,038.0,25 = 0,0095mol mAl = 27.0,0095 = 0,2565g %Al = 0,2565.100/0,65 = 39,5% Chuẩn độ oxy hóa khử HCl Na S O 0,01M 2 V.1: I2 100ml 10,5ml => CHCl= ? IO3- + 5I- + 6H+ → 3I2...
Từ khóa: bài bác tập hóa so với đại họccâu hỏi với bài bác tập hóa so sánh 1câu hỏi và bài tập hóa phân tíchbài xích tập hóa phân tích 1bài xích tập hóa so sánh gồm giảibài tập hóa đối chiếu 2bài bác tập hóa phân tích è tđọng hiếubài tập hóa so với nguyễn tinh dungbài bác tập hóa so với định tínhbài tập hóa phân tích định lượng tất cả lời giảibài bác tập hóa phân tích đại cươngbài xích tập hóa phân tích định lượngnhững dạng bài bác tập hóa đối chiếu định lượngbiện pháp giải bài tập hóa đối chiếu định lượnggiải bài bác tập hóa phân tích định lượngNghiên cứu giúp sự biến đổi một số trong những cytokin ở người bị bệnh xơ cứng phân bì hệ thốngBáo cáo các bước mua sắm chọn lựa CT CP.. Công Nghệ NPVđề thi demo THPTQG 2019 toán trung học phổ thông chuyên yên bình lần 2 gồm lời giảiBiện pháp thống trị hoạt động dạy hát xoan vào trường trung học tập cửa hàng huyện lâm thao, prúc thọGiáo án Sinc học 11 bài bác 13: Thực hành phạt hiện diệp lục cùng carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤPhường. LPWANPhối vừa lòng giữa phòng văn hóa cùng công bố với chống giáo dục với huấn luyện và đào tạo trong vấn đề tuyên truyền, dạy dỗ, di chuyển thiết kế nông xóm new huyện thanh hao tdiệt, thức giấc prúc thọTrả làm hồ sơ điều tra bổ sung đối với những tội xâm phạm cài có đặc thù chiếm phần giành theo điều khoản Tố tụng hình sự toàn quốc trường đoản cú thực tiễn đô thị TP HCM (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du ngoạn bền chắc trên các đại lý bảo đảm an toàn môi trường thiên nhiên thoải mái và tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu vãn về quy mô thống kê học tập sâu và vận dụng trong dìm dạng văn bản viết tay hạn chếĐịnh tội danh tự thực tế thị xã Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu chế độ đánh giá hệ thống bảo đảm an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ đọng hay trào phúng hồ nước xuân hươngTăng trưởng tín dụng hộ cung cấp NNTT tại AGribank với Phát triển nông thôn cả nước chi nhánh tỉnh giấc Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành vạc hiện tại hô hấp làm việc thực vậtGiáo án Sinch học tập 11 bài xích 14: Thực hành vạc hiện thở sinh sống thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài xích 14: Thực hành vạc hiện hô hấp nghỉ ngơi thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm tìm new Luận Vnạp năng lượng Tài liệu bắt đầu Chủ vấn đề liệu mới đăng tạo nên cv xin việc cunghocvui kiếm tìm kiếm giao thương bên đất Giỏi tin học Documenlớn Dokument cầm tắt văn bản trong lòng người mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn uống 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm tuyển mộ người thân trong ngày lễ hội tết điểm lưu ý thông thường với sứ mệnh của ngành ruột khoang tngày tiết minc về bé trâu lập dàn ý bài văn trường đoản cú sự lớp 10 giải bài xích tập thứ lý 8 cthị xã cũ vào lấp chúa trịnh giải bài tập đồ gia dụng lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ yêu cầu giuộc soạn bài bác cô bé nhỏ cung cấp diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minch ve sầu nhỏ trau củ

Chuyên mục: Giải bài tập