Bài tập hóa 9 trang 14

  -  

giải bài bác tập bài bác 1, 2, 3, 4 trang 14 SGK Hóa lớp 9: đặc thù hóa học của axit – Chương 1.

Bạn đang xem: Bài tập hóa 9 trang 14

A. đặc thù hóa học của axit

I.Tính hóa chất của axit

1. Axit làm đổi màu hóa học chỉ thị: hỗn hợp axit làm đổi màu quỳ tím thành đỏ.

2. Axit công dụng với kim loại

Dung dịch axit chức năng được với một số kim một số loại tạo thành muối cùng giải phóng khí hiđro

Thí dụ:

3H2SO4 (dd loãng) + 2Al → Al2(SO4)3 + 3H2

2HCl + sắt → FeCl2 + H2

Những kim loại không công dụng với HCl, H2SO4 loãng như Cu, Ag, Hg,…

Chú ý: Axit HNO3 cùng H2SO4 đặc chức năng được với tương đối nhiều kim một số loại nhưng không giải phóng hiđro.

3. Axit công dụng với bazơ chế tạo thành muối cùng nước

Thí dụ: H2SO4 + Cu(OH)2 → CuSO4 + 2H2O

4. Axit công dụng với oxit bazơ chế tạo thành muối với nước.

Thí dụ: Fe2O3 + 6HCl → FeCl3 + 3H2O

Ngoài ra, axit còn tác dụng với muối.

II. Axit bạo phổi và axit yếu

Dựa vào tài năng phản ứng, axit được chia làm 2 loại:

+ Axit to gan như HCl, H2SO4, HNO3,…

+ Axit yếu ớt như H2S, H2CO3,…


Quảng cáo - Advertisements


B. Giải bài xích tập Hóa 9 bài xích 3 trang 14 Hóa lớp 9

Bài 1. Từ Mg, MgO, Mg(OH)2 và hỗn hợp axit sunfuric loãng, hãy viết các phương trình hóa học của bội nghịch ứng pha trộn magie sunfat.

Đáp án: Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2

MgO + H2SO4 → MgSO4 + H2O

Mg(OH)2 + H2SO4 → MgSO4 + 2H2O

Bài 2: Có mọi chất sau: CuO, Mg, Al2O3, Fe(OH)3, Fe2O3. Hãy lựa chọn 1 trong hầu như chất đang cho tác dụng với hỗn hợp HCl sinh ra:

a) Khí khối lượng nhẹ hơn không khí cùng cháy được trong không khí.

b) dung dịch có màu xanh lam

c) Dung dịch tất cả màu tiến thưởng nâu

d) Dung dịch không tồn tại màu.

Xem thêm: Các Chiến Lược Đầu Tư Chứng Khoán Cho 'Nhà Đầu Tư Số Không'

Viết những phương trình hóa học.

Hướng dẫn: a) Khí khối lượng nhẹ hơn không khí và cháy được trong không khí là khí H2;

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2


b) dung dịch có màu xanh da trời lam là dung dịch muối đồng (II).

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

c) Dung dịch bao gồm màu vàng nâu là dung dịch muối sắt (III)

Fe(OH)3 + 3HCl → FeCl3 + 3H2O

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

d) Dung dịch không tồn tại màu là dung dịch muối nhôm.

Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O.

Bài 3. Hãy viết các phương trình hóa học của bội phản ứng trong những trường đúng theo sau:

a) Magie oxit với axit nitric; d) Sắt với axit clohiđric;

b) Đồng (II) oxit cùng axit clohiđric; e) Kẽm cùng axit sunfuric loãng.

c) Nhôm oxit cùng axit sunfuric;

Giải bài bác 3:

a) MgO + 2HNO3 → Mg(NO3)2 + H2O

b) CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

c) Al2O3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2O

d) sắt + 2HCl → FeCl2 + H2

e) Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

Bài 4 trang 14 Hóa 9: Có 10 gam tất cả hổn hợp bột hai sắt kẽm kim loại đồng và sắt. Hãy giới thiệu phương pháp xác định thành phần xác suất (theo khối lượng) của mỗi kim loại trong hỗn hợp theo:

a) phương pháp hóa học. Viết phương trình hóa học.

Xem thêm: Viết Về 1 Người Bạn Thân Bằng Tiếng Anh (5 Mẫu), Miêu Tả Bạn Thân Bằng Tiếng Anh

b) cách thức vật lí.

(Biết rằng đồng không tính năng với axit HCl cùng axit H2SO4 loãng)

Đáp án bài xích 4:

a) cách thức vật lí: sử dụng thanh phái nam châm, sau khi đã quấn đầu nam châm hút bằng mảnh nilon mỏng mảnh và nhỏ. Chà nhiều lần vào lếu hợp để mang riêng sắt ra (Vì sắt bị nam châm hút từ hút còn đồng không biến thành nam châm hút), rồi lấy cân. Trả sử bao gồm m gam Fe. Thành phần xác suất theo cân nặng của sắt là:

%Fe = m/10 .100%

Suy ra: %Cu = 100% – %Fe

Phương trình hóa học: fe + 2 HCl → FeCl2 + H2

Cu+HCl → Không xảy ra phương trình bội phản ứng hóa học

b) phương thức hóa học: Ngâm các thành phần hỗn hợp bột Fe và Cu vào hỗn hợp axit HCl hoặc H2SO4 loãng , lấy dư cho đến khi khí xong xuôi thoát ra (Fe sẽ phản ứng hết), lọc lấy hóa học rắn còn lại, rửa nhiều lần trên giấy lọc, có tác dụng khô với cân. Chất rắn sẽ là Cu. Giả sử gồm m gam Cu. Thành phần phần trăm theo cân nặng của đồng là: