Bài Tập Hóa 11 Chương 2

  -  

Cho 60 gam hỗn hợp Cu cùng CuO tan hết trong 3 lit hỗn hợp HNO3 1M, nhận được 13,44 lit khí NO(đkc). Tính xác suất của Cu trong các thành phần hỗn hợp và tính độ đậm đặc mol của axit trong dung dịch thu được?

 
Bạn đang xem: Bài tập hóa 11 chương 2

*
Bạn đã xem tư liệu "Đề cương ôn tập chất hóa học Lớp 11 - Chương 2: Nitơ - Phốtpho", để mua tài liệu gốc về máy chúng ta click vào nút DOWNLOAD sinh sống trên

Đề cương ôn tập chất hóa học 11 Chương 2A. Cầm tắt lý thuyết1. Đơn chất PhotphoPhotphoCấu hình e1s22s22p63s23p3Độ âm điện2,19Cấu tạo thành phân tửP đỏ và p. Trắng → CTPT : PMức oxi hóa-3, 0, +3, +5Tính chất hóa họcTính thoái hóa : + KL, H2Tính khử : + O2, Cl2.P trắng vận động hơn p. đỏ2. Axit Photphoric và muối PhotphatAxit H3PO4Muối photphatTính hóa học vật líTinh thể vào suốt, tonc=52,5oC háo nước → dễ chảy rữa, dd H3PO4 không màu.Tan nội địa theo bất kể tỉ lệ nào. Muối bột đihiđrophotphat (H2PO4-) tan muối HPO42-, PO43- của kim loại Na, K, NH4+ tan đặc điểm hóa họcAxit trung bình, tía nấc có tính chất chung của axit , tính năng với dd kiềm cho 3 loại muối H2PO4-, HPO42-, PO43-Không tất cả tính Oxi hóaCó không thiếu tính chất chung của muốiKhó nhiệt độ phânNhận biết ion PO43-Thuốc thử: dung dịch AgNO3 → Ag3PO4 ↓ vàng3.

Xem thêm: Mua Bìa Cứng - Mua Ở Đâu Tốt Và Chất Lượng Tại TphcmXem thêm: Thực Hành Công Nghệ 11 Bài 3, Lý Thuyết Công Nghệ 11: Bài 3

Amoniac và muối amoniAmoniac (NH3)Muối amoni (NH4+)Tính hóa chất Tính bazơ yếuTính khử tác dụng với kiềmPhản ứng sức nóng phân.Điều chếN2 + 3H2 NH3 NH4++OH- NH3 NH3 + H+ → NH4+Nhận biếtDùng quỳ tím độ ẩm → hóa xanh dùng dung dịch kiềm khí có tác dụng quỳ độ ẩm hóa xanh. 4. Axit nitric và axit photphoricAxit nitric (HNO3)Axit photphoric (H3PO4)Tính hóa học hóa họcAxit khỏe mạnh có không thiếu tính chất thông thường của axit.Chất lão hóa mạnh:Tác dụng với phần lớn kim loại.Tác dụng với một trong những phi kim.Tác dụng với nhiều hợp chất gồm tính khử.Axit trung bình, bố nấc gồm t/c tầm thường của axit không tồn tại tính Oxi hóa5. Muối hạt nitrat cùng muối photphatMuối nitrat (NO3-)Muối photphatTính chất hóa họcPhân hủy nhiệt:- M: K → CaM(NO3)n → M(NO2)n+ n/2O2- M: Mg → Cu2M(NO3)n → M2On+ 2nNO2+ n/2O2- M: sau CuM(NO3)n → M+ nNO2+ n/2O2Có đặc thù chung của muối.Khó bị nhiệt phân.Nhận biết: dùng dd AgNO3. Hiện nay tượng: kết tủa kim cương Ag3PO4B. Bài bác tập minh họa bài 1:Lập các phương trình hoá học sau làm việc dạng phân tử cùng ion thu gọn:a) NH3 + CH3COOH → ...b) (NH4)3PO4 → H3PO4 + ...c) Zn(NO3)2 → ...d) K3PO4 + Ba(NO3)2 → ...e) Ca(H2PO4)2 + Ca(OH)2 → ... (Tỉ lệ 1:1)Hướng dẫn:a) NH3 + CH3COOH → CH3COONH4b) (NH4)3PO4 → H3PO4 + 3NH3c) Zn(NO3)2 → ZnO + 2NO2 + 1/2O2d) 2K3PO4 + 3Ba(NO3)2 → Ba3(PO4)2 ↓ + 6KNO3e) Ca(H2PO4)2 + Ca(OH)2 → 2CaHPO4 + 3H2O (Tỉ lệ 1:1)Bài 2:Cho 60 gam các thành phần hỗn hợp Cu với CuO tan không còn trong 3 lit hỗn hợp HNO3 1M, thu được 13,44 lit khí NO(đkc). Tính xác suất của Cu trong các thành phần hỗn hợp và tính độ đậm đặc mol của axit trong dung dịch thu được?Hướng dẫn:3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O (1)CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O (2)nCu=3.nNO2=3.13,4422,42=0,9(mol)→mCu=64.0,9=57,6gnCu=3.nNO2=3.13,4422,42=0,9(mol)→mCu=64.0,9=57,6g⇒ nHNO3(1)=0,9.83=2,4molnHNO3(1)=0,9.83=2,4mol⇒ mCuO= 60-57,6=2,4g ⇒ nCuO=2,480=0,03molnCuO=2,480=0,03mol⇒ nHNO3(2)=0,03.2=0,06molnHNO3(2)=0,03.2=0,06molTổng số mol HNO3 bội nghịch ứng=2,4 + 0,06=2,46molSố mol HNO3 ban đầu=3.1= 3 mol⇒ Số mol HNO3 còn lại=3-2,46= 0,54molXem thể tích hỗn hợp không đổi, độ đậm đặc axit còn lại sau bội phản ứng: CM=0,543=0,18MCM=0,543=0,18MBài 3:Từ 10m3 các thành phần hỗn hợp N2 cùng H2 rước theo tỉ lệ thành phần 1:3 về thể tích, hoàn toàn có thể sản suất được bao nhiêu m3 amoniac? Biết rằng năng suất chuyển hoá là 95% (các khí đo ngơi nghỉ đktc)Hướng dẫn:H=95% ⇒ Thể tích các thành phần hỗn hợp tham gia sinh sản sản phẩm:Vhh=10.95100=9,5(m3)Vhh=10.95100=9,5(m3)Tỉ lệ VN2:VH2=1:3VN2:VH2=1:3 bằng tỉ lệ trong phản ứng N2 + 3H2 ⇆⇆2NH3VN2=1.9,54=2,375(m3)VN2=1.9,54=2,375(m3); VNH3=2.2,375=4,75(m3)VNH3=2.2,375=4,75(m3)