BÀI TẬP DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI LỚP 11

  -  

Các dạng bài tập mẫu điện không đổi, nguồn điện chọn lọc có đáp án đưa ra tiết

Với những dạng bài xích tập chiếc điện không đổi, mối cung cấp điện chọn lọc có đáp án chi tiết Vật Lí lớp 11 tổng hợp các dạng bài xích tập, 30 bài bác tập trắc nghiệm có lời giải cụ thể với đầy đủ phương pháp giải, ví dụ như minh họa để giúp học sinh ôn tập, biết cách làm dạng bài xích tập mẫu điện ko đổi, nguồn tích điện từ đó đạt điểm cao trong bài bác thi môn đồ vật Lí lớp 11.

Bạn đang xem: Bài tập dòng điện không đổi lớp 11

*

Bài tập trắc nghiệm

Cách giải bài tập Đại cưng cửng về dòng điện không đổi

A. Phương thức & Ví dụ

+ Cường độ cái điện:

*

+ Số electron:

*

+ mật độ dòng điện:

*

Trong đó:

• I là cường độ chiếc điện, đơn vị là Ampe (A);

• S là tiết diện ngang của dây dẫn, đơn vị là m2;

• n là tỷ lệ hạt, đơn vị là hạt/m3;

• Δq là năng lượng điện lượng (lượng điện tích);

• v là vận tốc trung bình của hạt với điện (m/s).

♦ cùng với

*
gọi là tỷ lệ hạt, đơn vị là hạt/m3

*
là tốc độ trung bình của hạt với điện (m/s)

Chú ý: Δt hữu hạn thì I có giá trị trung bình, Δt rất bé dại thì I là dòng điện tức thì i (dòng điện tại 1 thời điểm).

+ Suất điện đụng của nguồn điện:

*

Trong đó:

A là công mà nguồn năng lượng điện (công lực lạ), đơn vị chức năng là Jun (J);

q độ lớn điện tích, đơn vị là Cu-lông (C);

E là suất điện động của mối cung cấp điện, đơn vị chức năng là Vôn (V).

Ví dụ 1:Trong từng giây bao gồm 109 phân tử electron đi qua tiết diện thẳng của một ống phóng điện. Biết điện tích mỗi hạt tất cả độ lớn bằng 1,6.10-19 C. Tính:

a) Cường độ mẫu điện qua ống.

b) tỷ lệ dòng điện, biết ống bao gồm tiết diện ngang là S = 1 cm2.

Hướng dẫn:

a) Điện lượng chuyển hẳn qua tiết diện ngang của ống dây: Δq = n|e| = 109.1,6.10-19 = 1,6.10-10 C

+ loại điện chạy qua ống dây:

*

b) tỷ lệ dòng điện:

*

Ví dụ 2: Một loại điện ko đổi gồm I = 4,8A chạy sang 1 dây kim loại tiết diện trực tiếp S = 1 cm2. Tính:

a)Số êlectrôn qua huyết diện trực tiếp của dây trong 1s.

b)Vận tốc vừa đủ của vận động định hướng của êlectrôn.

Biết tỷ lệ êlectrôn tự do n = 3.1028m–3.

Hướng dẫn:

a) Số êlectrôn qua ngày tiết diện thẳng của dây vào 1s

Ta có:

*

Vậy: Số êlectrôn qua huyết diện trực tiếp của dây vào 1s là n = 3.1019.

b)Vận tốc mức độ vừa phải của vận động định vị trí hướng của êlectrôn

Ta có: tỷ lệ dòng điện:

*

*

Vậy vận tốc trung bình của hoạt động định hướng của êlectrôn là v = 0,01 mm/s.

Ví dụ 3: pin sạc Lơclăngsê sản ra một công là 270 J khi di chuyển lượng điện tích là 180C thân hai cực bên phía trong pin. Tính công nhưng pin sản ra khi di chuyển một lượng năng lượng điện 40 (C) giữa hai cực phía bên trong pin.

Hướng dẫn:

+ Suất điện cồn của pin:

*

+ Công cơ mà pin sản ra khi dịch chuyển một lượng năng lượng điện 60 (C) thân hai cực phía bên trong pin. Ta có:

*

Ví dụ 4: lấy ví dụ như 4:Một bộ acquy hỗ trợ một loại điện 5A thường xuyên trong 4 giờ thì phải nạp lại.

a) Tính cường độ dòng điện cơ mà acquy này rất có thể cung cấp liên tiếp trong thời gian 12 giờ đồng hồ thì phải nộp lại.

b) Tính suất điện cồn của acquy này nếu như trong thời gian vận động trên nó sản sinh một công 1728 kJ.

Hướng dẫn:

a) mỗi acquy tất cả một dung lượng xác định. Dung tích của mỗi acquy là năng lượng điện lượng lớn nhất mà acquy có thể cung cấp cho được lúc nó vạc điện. Dung tích của acquy:

*

b) Suất điện hễ của nguồn điện:

*

B. Bài tập

Bài 1:Cường độ dòng điện không thay đổi chạy qua dây tóc của một đèn điện là 0,64 A.

a)Tính năng lượng điện lượng dịch chuyển qua tiết diện trực tiếp của dây tóc trong thời hạn một phút.

b)Tính số electron dịch chuyển hẳn qua tiết diện thẳng của dây tóc trong khoảng thời hạn nói trên.

Lời giải:

a) Điện lượng chuyển hẳn sang tiết diện thẳng của dây tóc: q = I.t = 38,4 (C)

b) Số electron dịch chuyển hẳn sang tiết diện trực tiếp của dây tóc:

*

Bài 2:Một dây dẫn sắt kẽm kim loại có các electron thoải mái chạy qua và chế tác thành một mẫu điện ko đổi. Dây có tiết diện ngang S = 0,6 mm2, trong thời gian 10 s tất cả điện lượng q = 9,6 C đi qua. Tính:

a)Cường độ và mật độ dòng năng lượng điện qua dây dẫn.

b)Số electron trải qua tiết diện ngang của dây dẫn vào 10s

c)Tính vận tốc trung bình của những electron làm cho dòng điện, biết mật độ electron thoải mái là n = 4.1028 hạt/m3

Lời giải:

a) Cường độ dòng điện:

*

+ mật độ dòng điện:

*

b) Số electron đi qua tiết diện ngang của dây:

*

c) vận tốc trung bình của các hạt tạo cho dòng điện:

*

Bài 3:Một dây dẫn hình tròn trụ tiết diện ngang S = 10 mm2 bao gồm dòng điện I = 2A chạy qua. Hạt sở hữu điện thoải mái trong dây dẫn là electron có độ bự điện tích e = 1,6.10-19C.

a)Tính số phân tử electron hoạt động qua máu diện ngang của dây vào 1s

b)Biết gia tốc trung bình của phân tử electron trong chuyển động có hướng là 0,1 mm/s. Tính tỷ lệ hạt electron trong dây dẫn.

Lời giải:

a) Điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây trong 1s: Δq = I.t = 2 (C)

+ Số electron chuyển qua tiết diện trực tiếp của dây trong 1s:

*

b) Ta có:

*

Bài 4:Trong khoảng thời gian 10s, chiếc điện qua dây dẫn tăng lên từ I1 = 1A mang đến I2 = 4A. Tính cường độ dòng điện trung bình và điện lượng qua dây trong thời hạn trên.

Lời giải:

Cường độ chiếc điện trung bình:

*

Điện lượng qua dây trong thời gian trên: q = I.t = 2,5.10 = 25 C.

Bài 5:Một cỗ acquy có suất điện đụng 12V, hỗ trợ một dòng điện 2A liên tục trong 8 giờ thì phải nạp lại. Tính công cơ mà acquy sản xuất hiện trong khoảng thời gian trên.

Lời giải:

A = qE = EIt = 12.2.8.3600 = 691200 J

Bài 6:Lực lạ thực hiện công 1200 mJ khi di chuyển một lượng điện tích 50 mC giữa hai cực bên phía trong nguồn điện.

a)Tính suất điện cồn của nguồn tích điện này.

b)Tính công của lực kỳ lạ khi dịch chuyển một lượng điện tích 125 mC thân hai cực phía bên trong nguồn điện.

Lời giải:

*

b) Công của lực kỳ lạ khi di chuyển một lượng điện tích 125.10-3 C thân hai cực bên trong nguồn điện.

Ta có:

*
A = qE = 125.10-3.24 = 3J

Bài 7:Một bộ acquy bao gồm suất điện đụng 12V nối vào một trong những mạch kín.

a)Tính lượng năng lượng điện tích dịch rời ở thân hai cực của mối cung cấp điện nhằm acquy sản ra sức 720 J.

b)Thời gian dịch rời lượng năng lượng điện này là 5 phút. Tính cường độ chiếc điện chạy qua acquy này.

c)Tính số electron dịch chuyển hẳn sang tiết diện thẳng của dây dẫn trong thời gian 1 phút.

Lời giải:

a) Ta có:

*

b) Cường độ chiếc điện:

*

c) Số electron dịch chuyển hẳn qua tiết diện trực tiếp của dây dẫn trong một phút:

*

20 câu trắc nghiệm: Đại cương về dòng điện ko đổi

Câu 1. phạt biểu nào sau đó là không đúng.

A. Mẫu điện thuộc dòng các điện tích di chuyển có hướng.

B. Cường độ cái điện là đại lượng đặc trưng cho chức năng mạnh, yếu hèn của mẫu điện cùng được đo bởi điện lượng chuyển qua tiết diện trực tiếp của trang bị dẫn trong một đơn vị thời gian.

C. Chiều của dòng điện được quy cầu là chiều đưa dịch của các điện tích dương.

D. Chiều của chiếc điện được quy ước là chiều chuyển dịch của các điện tích âm.

Lời giải:

- Chiều dòng điện được quy ước là chiều của các điện tích dương, là chiều từ cực dương đến cực âm của nguồn điện. Chọn D.

Câu 2. dòng điện là:

A. Dòng chuyển dịch có hướng của những điện tích.

B. Dòng vận động của những điện tích.

C. Dòng chuyển dịch của eletron.

D. Dòng chuyển dịch của ion dương.

Lời giải:

- chiếc điện được coi là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng. Chọn A.

Câu 3. phát biểu nào sau đây về chiếc điện là ko đúng:

A. Đơn vị cường độ chiếc điện là Ampe.

B. Cường độ chiếc điện được đo bằng Ampe kế.

C. Cường độ cái điện càng bự thì trong một solo vị thời gian điện lượng chuyển hẳn qua tiết diện thẳng của đồ dùng dẫn càng những .

D. Dòng điện ko đổi được coi là dòng điện gồm chiều không chuyển đổi theo thời gian.

Lời giải:

- mẫu điện ko đổi thuộc dòng điện gồm chiều với cường độ không biến đổi theo thời gian.Chọn D.

Câu 4. Điều kiện để sở hữu dòng năng lượng điện là:

A. Gồm hiệu điện thế.

B. Có điện tích từ do.

C. Bao gồm hiệu điện nạm và năng lượng điện tự do.

D. Bao gồm nguồn điện.

Lời giải:

- Ta có: U = VA - VB = I.R . Để gồm dòng năng lượng điện (có sự di chuyển có hướng của những điện tích) thì cần có hiệu năng lượng điện thế. Chọn A.

Câu 5. nguồn điện tạo thành điện cầm cố giữa nhị cực bởi cách:

A. Tách electron ra khỏi nguyên tử và chuyển eletron và ion về các cực của nguồn.

B. Hiện ra eletron ở cực âm.

C. Có mặt eletron ở rất dương.

D. Làm bặt tăm eletron ở cực dương.

Lời giải:

- nguồn điện tạo ra điện cầm giữa nhì cực bằng phương pháp tách những electron thoát khỏi nguyên tử trung hoà, rồi chuyển các electron hoặc ion dương được chế tạo ra thành như vậy ra khỏi mỗi cực. Lựa chọn A.

Câu 6. tuyên bố nào tiếp sau đây về suất điện rượu cồn là ko đúng:

A. Suất điện đụng là đại lượng đặc trưng cho kỹ năng sinh công của mối cung cấp điện.

B. Suất điện cồn được đo bởi thương số thân công của lực lạ dịch chuyển điện tích ngược chiều điện trường với độ béo của năng lượng điện dịch chuyển.

C. Đơn vị suất điện đụng là Jun.

D. Suất điện hễ của nguồn điện tất cả trị số bởi hiệu điện cầm giữa hai rất của nguồn điện áp khi mạch hở.

Xem thêm: Soạn Bài Tại Lầu Hoàng Hạc Tiễn Mạnh Hạo Nhiên Chi Quảng Lăng

Lời giải:

- Đơn vị của suất điện hễ là Vôn (V). Chọn C.

Câu 7. tín hiệu tổng quát nhất để phân biệt dòng điện là:

A. Tính năng hóa.

B. Công dụng từ.

C. Tính năng nhiệt.

D. Công dụng sinh lí.

Lời giải:

- tác dụng đặc trưng của loại điện là tác sử dụng từ. Chọn B.

Câu 8. mẫu điện ko đổi được xem bằng công thức nào?

*

Lời giải:

- Đối với dòng điện không đổi ta có:

*
. Lựa chọn D.

Câu 9. mẫu điện không đổi thuộc dòng điện có

A. Cường độ không đổi không đổi theo thời gian.

B. Chiều không thay đổi theo thời gian.

C. Điện lượng chuyển sang tiết diện thẳng của dây dẫn không đổi khác theo thời gian.

D. Chiều cùng cường độ không đổi khác theo thời gian.

Lời giải:

- chiếc điện ko đổi thuộc dòng điện bao gồm chiều và cường độ không biến đổi theo thời gian. Chọn D.

Câu 10. Điện tích của êlectron là –1,6.10-19C, điện lượng chuyển hẳn qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong 30 s là 15 C. Số êlectron chuyển hẳn sang tiết diện trực tiếp của dây dẫn trong thời hạn một giây là

A. 3,125.1018.B. 9,375.1019.

C. 7,895.1019.D. 2,632.1018.

Lời giải:

Ta có:

*

Chọn A.

Câu 11. Trong nguồn điện lực lạ có tác dụng

A. Làm dịch rời các năng lượng điện dương từ cực dương của nguồn điện áp sang rất âm của mối cung cấp điện.

B. Làm dịch chuyển các năng lượng điện dương từ cực âm của nguồn điện áp sang cực dương của nguồn điện.

C. Làm dịch rời các điện tích dương theo chiều điện trường trong nguồn điện.

D. Làm dịch rời các điện tích âm ngược chiều điện trường trong mối cung cấp điện.

Lời giải:

- Lực lạ làm dịch chuyển điện tích dương từ cực âm lịch sự cực dương của nguồn điện. Chọn B.

Câu 12. Một loại điện ko đổi gồm cường độ 3 A thì sau một khoảng thời gian có một năng lượng điện lượng 4 C chuyển hẳn qua một huyết diện thẳng. Cùng thời hạn đó, với loại điện 4,5 A thì gồm một điện lượng chuyển sang tiết diện thằng là

A. 4 C.B. 8 C.

C. 4,5 C. D. 6 C.

Lời giải:

*

⇒ lựa chọn D.

Câu 13. vào dây dẫn sắt kẽm kim loại có một loại điện không đổi chạy qua bao gồm cường độ là 1,6 mA chạy qua. Trong một phút số lượng electron chuyển qua một huyết diện thẳng là

A. 6.1020 electron.B. 6.1019 electron.

C. 6.1018 electron. D. 6.1017 electron.

Lời giải:

*

⇒ chọn D.

Câu 14. Một chiếc điện không thay đổi trong thời hạn 10 s có một điện lượng 1,6 C chạy qua. Số electron chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong thời gian 1 s là

A. 1018 electron.B. 10-18 electron.

C. 1020 electron.D. 10-20 electron.

Lời giải:

*
*

Chọn A.

Câu 15. Một nguồn điện có suất điện cồn 200 mV. Để gửi một năng lượng điện lượng 10 C qua nguồn thì lực lạ phải sinh một công là

A. 20 J.B. 0,05 J.

C. 2000 J.D. 2 J.

Lời giải:

A = qE = 10.200.10-3 = 2 J. Chọn D.

Câu 16. qua 1 nguồn điện tất cả suất điện cồn không đổi, để gửi một điện lượng 10 C thì lực là phải sinh một công là đôi mươi mJ. Để gửi một năng lượng điện lượng 15 C qua nguồn thì lực là nên sinh một công là

A. 10 mJ.B. 15 mJ.

C. 20 mJ.D. 30 mJ.

Lời giải:

*
*

Chọn D.

Câu 17. Tính số electron trải qua tiết diện thẳng của một dây dẫn kim loại trong một giây nếu có điện lượng dịch chuyển qua tiết diện đó trong 30 giây?

A. 0,5.107B. 0,31.1019

C. 0,31.1018 D. 0,23.1019

Lời giải:

Ta có:

*

Do đó trong 1 s năng lượng điện lượng chuyển hẳn qua tiết diện là 2 C.

Suy ra số electron qua huyết diện trực tiếp của một dây dẫn kim loại trong 1 giây là:

*

⇒ chọn B.

Câu 18. chiếc điện chạy qua dây dẫn kim loại có cường độ 2A. Số electron dịch chuyển sang tiết diện trực tiếp của dây dẫn này trong khoảng thời hạn 2 s là:

A. 2,5.1018 (e). B. 2,5.1019 (e).

C. 0,4.10-19 (e).D. 4.10-19 (e).

Lời giải:

Điện lượng dịch chuyển sang tiết diện thẳng của dây dẫn này trong khoảng thời gian 2 s là: Δq = Δt.I = 2.2 = 4.

Số electron dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn này vào khoảng thời hạn 2 s là:

*

⇒ chọn B.

Câu 19. Số electron đi qua tiết diện trực tiếp của một dây dẫn kim loại trong 1 giây là Tính điện lượng tải qua ngày tiết diện đó trong 15 giây.

A. 10CB. 20C

C. 30CD. 40C

Lời giải:

Ta có:

*

Điện lượng dịch chuyển qua tiết diện trực tiếp của dây dẫn này trong khoảng thời gian 15 s là: Δq = I. Δt = 2.15 = 30 C

⇒ lựa chọn C.

Xem thêm: Cách Tính Tổng Các Số Tự Nhiên Liên Tiếp, Tính Tổng Của 10 Số Tự Nhiên Liên Tiếp Kể Từ 1

Câu 20. Một mẫu điện không thay đổi trong thời gian 10s có một năng lượng điện lượng 1,6C chạy qua. Số electron chuyển hẳn qua tiết diện trực tiếp của dây dẫn trong thời hạn 100s là