Bài tập dòng điện không đổi hay và khó

  -  
TÓM TẮT LÝ THUYẾT+ Điện trở của dây kim mô hình trụ đồng chất: $R = ho .fracell S$+ Định cách thức Ôm mang lại đoạn mạch chỉ gồm R: + những điện trở ghép nối tiếp: I = I1 = I2 = ... = In; U = U1 + U2 + ... + Un; R = R1 + R2 + ... + R$_n$.+ các điện trở ghép tuy vậy song: I = I1 + I2 + ... + In; U = U1 = U2 = ... = Un; $frac1R = frac1R_1 + frac1R_2 + frac1R_3 + ... + frac1R_n$+ Công và công suất của chiếc điện: A = UIt; p. = UI.+ Định nguyên tắc Jun – Len-xơ: $Q = fracU^2R.t = RI^2t$+ Suất điện hễ của nguồn điện: $E = fracAq = fracQIt$+ Công và hiệu suất nguồn điện: A = EIt; p. = EI.+ hiệu suất của chính sách tiêu thụ năng lượng điện chỉ lan nhiệt: $P = UI = RI^2 = fracU^2R$ + Định hiện tượng Ôm mang lại toàn mạch: $I = fracER_N + r$+ Hiệu điện nắm mạch ngoài: U$_N$ = IR = E – Ir+ công suất của mạch điện: $H = fracU_NE = fracRR + r$+ Định chính sách Ôm cho những loại đoạn mạch: ± U$_AB$ = I.R$_AB$ ± ei. Cùng với qui ước: trước U$_AB$ đặt dấu “+” nếu mẫu điện chạy tự A mang lại B; vết “-” nếu loại điện chạy từ bỏ B mang đến A; trước ei đặt dấu “+” nếu mẫu điện chạy qua nó đi từ cực dương sang rất âm; trước ei đặt dấu “–” nếu mẫu điện qua nó đi từ rất âm sang cực dương.+ những nguồn ghép nối tiếp: eb = e1 + e2 + ... + en ; rb = r1 + r2 + ... + r$_n$.+ những nguồn tương tự nhau ghép nối tiếp: eb = ne; rb = nr.+ các nguồn điện giống nhau ghép tuy nhiên song: .+ các nguồn tương đương nhau ghép tất cả hổn hợp đối xứng: với m là số nhánh, n là số nguồn trong mỗi nhánh.+ Ghép xung đối: eb = |e1 – e2|; rb = r1 + r2.VÍ DỤ VẬN DỤNGCâu 1 :Cường độ dòng điện không đổi chạy qua dây tóc của một bóng đèn là 0,64 A.

Bạn đang xem: Bài tập dòng điện không đổi hay và khó

a) Tính điện lượng dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc trong thời gian một phút. B) Tính số electron dịch chuyển hẳn sang tiết diện thẳng của dây tóc trong khoảng thời hạn nói trên.
Câu 2
:Một bộ acquy bao gồm suất điện rượu cồn 6 V, sản ra một công là 360 J lúc acquy này phân phát điện. a) Tính lượng năng lượng điện tích dịch chuyển trong acquy. B) Thời gian dịch chuyển lượng điện tích này là 5 phút. Tính cường độ chiếc điện chạy qua acquy khi đó.
Câu 3
:Một cỗ acquy có thể cung cấp dòng điện 4 A tiếp tục trong 2 tiếng đồng hồ thì phải nộp lại. a) Tính cường độ chiếc điện mà lại acquy này hoàn toàn có thể cung cấp tiếp tục trong 40 tiếng thì phải nạp lại. B) Tính suất điện rượu cồn của acquy này ví như trong thời gian vận động trên trên đây nó sản hình thành một công là 172,8 kJ.
a) q = It = 28800 C; $I' = fracqt' = 0,2left( A ight)$b) $E = fracAq = 6left( V ight)$
Câu 4
:Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. Trong đó R$_1$ = R$_2$ = 4 Ω; R$_3$ = 6 Ω;R$_4$ = 3 Ω; R$_5$ = 10 Ω; U$_AB$ = 24 V. Tính điện trở tương tự của đoạn mạch AB và cường độ dòng điện qua từng điện trở.
*

Câu 5
:Cho mạch điện như hình vẽ. Trong số ấy R$_1$ = 2,4 Ω; R$_3$ = 4 Ω; R$_2$ = 14 Ω; R$_4$ = R$_5$ = 6 Ω; I$_3$ = 2 A. Tính năng lượng điện trở tương tự của đoạn mạch AB và hiệu điện cụ giữa nhì đầu các điện trở.
*

Câu 6
:Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. Trong đó R$_1$ = R$_3$ = R$_5$ = 3 Ω; R$_2$ = 8 Ω; R$_4$ = 6 Ω; U5 = 6 V. Tính năng lượng điện trở tương đương của đoạn mạch AB với cường độ loại điện chạy qua từng điện trở.
*

Câu 7
:Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. Trong những số ấy R$_1$ = 8 Ω; R$_3$ = 10 Ω; R$_2$ = R$_4$ = R$_5$ = đôi mươi Ω; I$_3$ = 2 A. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB, hiệu điện nuốm và cường độ loại điện trên từng năng lượng điện trở.
*

Câu 8
:Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. Nếu để vào AB hiệu điện cố 100 V thì fan ta hoàn toàn có thể lấy ra ngơi nghỉ hai đầu cd một hiệu điện ráng U$_CD$ = 40 V với ampe kế chỉ 1A. Nếu để vào CD hiệu điện thế 60 V thì fan ta rất có thể lấy ra ở nhị đầu AB hiệu điện nuốm U$_AB$ = 15 V. Coi năng lượng điện trở của ampe kế không xứng đáng kể. Tính quý hiếm của mỗi điện trở.
*

Câu 9
:Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. Biết R$_3$ = R$_4$. Giả dụ nối nhì đầu AB vào hiệu điện vậy 120 V thì cường độ mẫu điện qua R$_2$ là 2 A cùng U$_CD$ = 30 V. Ví như nối 2 đầu cd vào hiệu điện cố gắng 120 V thì U$_AB$ = đôi mươi V. Tính giá trị của mỗi năng lượng điện trở.
*

Câu 10
:Một nguồn điện được mắc cùng với một trở nên trở. Khi năng lượng điện trở của biến hóa trở là 1,65 Ω thì hiệu điện cầm giữa hai cực của mối cung cấp là 3,3 V, còn khi năng lượng điện trở của trở thành trở là 3,5 Ω thì hiệu điện nỗ lực giữa hai rất của nguồn là 3,5 V. Tính suất điện động và năng lượng điện trở trong của nguồn.
Câu 11
:Một nguồn điện gồm suất điện đụng 12 V cùng điện trở trong 2 Ω. Nối năng lượng điện trở R vào hai cực của nguồn điện áp thành mạch kín đáo thì công suất tiêu thụ trên năng lượng điện trở R bởi 16 W. Tính quý hiếm của năng lượng điện trở R và năng suất của nguồn.
Câu 12
:Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó E = 48 V; r = 0; R$_1$ = 2 Ω; R$_2$ = 8 Ω; R$_3$ = 6 Ω; R$_4$ = 16 Ω. Điện trở của các dây nối không xứng đáng kể. Tính hiệu điện chũm giữa nhì điểm M cùng N. Mong mỏi đo U$_MN$phải mắc cực dương của vôn kế cùng với điểm nào?
*

Câu 13
:Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. Trong các số đó E = 6 V; r = 0,1 Ω; Rđ = 11 Ω; R = 0,9 Ω. Tính hiệu điện cố gắng định nút và hiệu suất định nấc của trơn đèn, biết đèn sáng sủa bình thường.

Xem thêm: Trung Tâm Luyện Thi Thầy Cường Sp, Trung Tâm Luyện Thi Thầy Cường

*

$eginarraylI = fracER_d + R + r = 0,5left( A ight)\U_d = IR_d = 5,5left( V ight)\P_d = I^2R_d = 2,75left( mW ight)endarray$
Câu 14
:Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. Trong số đó e = 6 V; r = 0,5 Ω; R$_1$ = R$_2$ = 2 Ω; R$_3$ = R$_5$ = 4 Ω; R$_4$ = 6 Ω. Điện trở của ampe kế và của những dây nối không xứng đáng kể. Kiếm tìm cường độ loại điện qua những điện trở, số chỉ của ampe kế cùng hiệu điện cầm giữa hai cực của nguồn điện.
*

Câu 15
:Cho mạch điện như hình vẽ. Trong số đó E = 6 V; r = 0,5 Ω; R$_1$ = 1 Ω; R$_2$ = R$_3$ = 4 Ω; R$_4$ = 6 Ω. Tính:
*
a) Cường độ cái điện vào mạch chính. B) Hiệu điện núm giữa nhị đầu R$_4$, R$_3$. C) hiệu suất và hiệu suất của nguồn điện.
Câu 16
:Cho mạch điện như hình vẽ, trong các số đó nguồn điện bao gồm suất điện động e = 6,6 V, năng lượng điện trở trong r = 0,12 Ω; đèn điện Đ1 loại 6 V - 3 W; đèn điện Đ2 các loại 2,5 V - 1,25 W.
*
a) Điều chỉnh R$_1$ với R$_2$ khiến cho các bóng đèn Đ1 với Đ2 sáng bình thường. Tính những giá trị của R$_1$ cùng R$_2$. B) không thay đổi giá trị của R$_1$, kiểm soát và điều chỉnh biến trở R$_2$ cho giá trị R$_2$ = 1 Ω. Lúc ấy độ sáng của những bóng đèn thay đổi như nạm nào so với trường hòa hợp a?
Câu 17
:Một mối cung cấp điện gồm suất điện cồn 6 V, năng lượng điện trở trong 2 Ω, mắc với mạch ngoài là 1 trong những biến trở R để chế tạo thành một mạch kín. a) Tính R để công suất tiêu thụ của mạch ngoài là 4 W. B) với giá trị làm sao của R thì năng suất tiêu thụ của mạch bên cạnh đạt cực hiếm cực đại. Tính giá chỉ trị cực to đó.
Câu 18
:Hai nguồn có suất điện cồn e1 = e2 = e, những điện trở trong R$_1$ và R$_2$ có mức giá trị khác nhau. Biết năng suất điện lớn số 1 mà từng nguồn có thể cung cấp cho mạch bên cạnh là P1 = đôi mươi W và P2 = 30 W. Tính năng suất điện lớn số 1 mà cả nhì nguồn đó có thể cung cấp cho cho mạch ngoại trừ khi bọn chúng mắc tiếp liền và khi bọn chúng mắc tuy nhiên song.
Câu 19
:Mắc năng lượng điện trở R = 2 Ω vào bộ nguồn bao gồm hai pin tất cả suất điện đụng và điện trở trong tương tự nhau. Giả dụ hai pin sạc ghép nối liền thì cường độ mẫu điện qua R là I$_1$ = 0,75 A. Nếu hai pin sạc ghép song song thì cường độ chiếc điện qua R là I$_2$ = 0,6 A. Tính suất điện động và điện trở trong của mỗi pin.
Câu đôi mươi
:Một mối cung cấp điện gồm suất điện hễ e = 18 V, năng lượng điện trở vào r = 6 Ω dùng để làm thắp sáng các bóng đèn một số loại 6 V - 3 W. a) có thể mắc buổi tối đa mấy đèn điện để các đèn những sáng bình thường và yêu cầu mắc chúng như vậy nào? b) ví như chỉ tất cả 6 bóng đèn thì đề xuất mắc chúng vậy nào để các bóng đèn sáng sủa bình thường. Trong những cách mắc đó phương pháp mắc làm sao lợi hơn.
Câu 21
:Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. Trong những số ấy e1 = 2 V; R$_1$ = 0,1 Ω; e2 = 1,5 V; R$_2$ = 0,1 Ω; R = 0,2 Ω Điện trở của vôn kế vô cùng lớn. Tính cường độ mẫu điện qua e1, e2, R với số chỉ của vôn kế.
*

Câu 22
:Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. Trong các số đó e1 = 18 V; R$_1$ = 4 Ω; e2 = 10,8 V; R$_2$ = 2,4 Ω; R$_1$ = 1 Ω; R$_2$ = 3 Ω; RA = 2 Ω; C = 2 F. Tính cường độ mẫu điện qua e1, e2, số chỉ của ampe kế, hiệu điện cố kỉnh và điện tích trên tụ năng lượng điện C khi K đóng với K mở.
*

Câu 23
:Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. Biết e1 = 8 V; e3 = 6 V; e2 = 4 V; R$_1$ = R$_2$ = 0,5 Ω; R$_3$ = 1 Ω; R$_1$ = R$_3$ = 4 Ω; R$_2$ = 5 Ω. Tính hiệu điện cố kỉnh giữa 2 điểm A, B với cường độ chiếc điện qua từng nhánh mạch.
*

Câu 24
:Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó e1 = 55 V; R$_1$ = 0,3 Ω; e2 = 10 V; R$_2$ = 0,4 Ω; e3 = 30 V; R$_3$ = 0,1 Ω; e4 = 15 V; R$_4$ = 0,2 Ω; R$_1$ = 9,5 Ω; R$_2$ = 19,6 Ω; R$_3$ = 4,9 Ω. Tính cường độ cái điện qua những nhánh.
*

Câu 25
:Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. Trong những số ấy E1 = 6 V; E2 = 2 V; R$_1$ = R$_2$ = 0,4 Ω; Đèn Đ nhiều loại 6 V - 3 W; R$_1$ = 0,2 Ω; R$_2$ = 3 Ω; R$_3$ = 4 Ω; R$_4$ = 1 Ω. Tính:
*
a) Cường độ cái điện chạy trong mạch chính. B) Hiệu điện thế giữa nhị điểm A cùng N.

Xem thêm: Writing Unit 10 Lớp 11 Writing (Trang 65 Sgk Tiếng Anh 11 Mới)


Câu 26
:Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. Trong những số ấy bộ nguồn gồm 8 acqui, từng cái gồm suất điện hễ e = 2 V, điện trở trong r = 0,4 Ω mắc thành 2 nhánh, từng nhánh tất cả 4 nguồn mắc nối tiếp; đèn Đ nhiều loại 6 V - 6 W; R$_1$ = 0,2 Ω; R$_2$ = 6 Ω; R$_3$ = 4 Ω; R$_4$ = 4 Ω. Tính:
*
a) Cường độ cái điện chạy qua mạch chính. B) Hiệu điện gắng giữa nhì điểm A và M.
Câu 27
:Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. Trong những số ấy bộ nguồn tất cả 5 nguồn như thể nhau, từng nguồn bao gồm suất điện rượu cồn e = 2 V, năng lượng điện trở vào r = 0,2 Ω mắc như hình vẽ. Đèn Đ gồm loại 6 V - 12 W; R$_1$ = 2,2 Ω; R$_2$ = 4 Ω; R$_3$ = 2 Ω. Tính UMN và cho biết đèn Đ bao gồm sáng bình thường không? tại sao?
*