BÀI TẬP ĐỌC TÊN ANKAN

  -  

Dạng bài xích tập về đồng phân, gọi tên Ankan, Xicloankan

Với Dạng bài tập về đồng phân, gọi tên Ankan, Xicloankan Hoá học tập lớp 11 gồm đầy đủ cách thức giải, lấy một ví dụ minh họa và bài tập trắc nghiệm có lời giải cụ thể sẽ giúp học sinh ôn tập, biết cách làm dạng bài xích tập đồng phân, gọi tên Ankan, Xicloankan từ đó đạt điểm cao trong bài xích thi môn Hoá học tập lớp 11.

Bạn đang xem: Bài tập đọc tên ankan

*

A. Bài tập tự luận

Bài 1: Số đồng phân cấu tạo mạch hở ứng với công thức phân tử C5H12 là

Hướng dẫn:

*

⇒ 3 đồng phân

Bài 2: Số đồng phân cấu trúc mạch hở ứng với cách làm phân tử C6H14 là

Hướng dẫn:

*

⇒5 đồng phân

Bài 3: Hợp chất (CH3)2CHCH2CH2CH3 mang tên gọi là

Hướng dẫn:

2- metylpentan

Bài 4: Viết CTCT những chất mang tên gọi sau :

a) 4-etyl-3,3-đimetylhexan

b) 1-brom-2-clo-3-metylpentan

c) 1,2-điclo-3-metylbutan

d) 2,2,3-trimetylpentan.

Hướng dẫn:

a. CH3-CH2-C(CH3)2-CH(C2H5)-CH2-CH3

b. CH2Br-CHCl-CH(CH3)-CH2-CH3

c. CH2Cl-CHCl-CH(CH3)-CH3

d. CH3-C(CH3)2-CH(CH3)-CH2-CH3

*

B. Bài xích tập trắc nghiệm

Bài 1: Công thức bao quát của ankan là

A. CnHn+2 B. CnH2n+2 C. CnH2n D. CnH2n-2.

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 2: dãy nào dưới đây chỉ gồm các chất thuộc hàng đồng đẳng của metan.

A. C2H2, C3H4, C4H6, C5H8 B. CH4, C2H2, C3H4, C4H10

C. CH4, C2H6, C4H10, C5H12 D. C2H6, C3H8, C5H10, C6H12

Lời giải:

Đáp án: C

Bài 3: tất cả bao nhiêu đồng phân cấu trúc mạch hở bao gồm công thức phân tử C5H12?

A. 6 B. 4 C.

Xem thêm: Episode 400 Sub Indo - One Piece Episode 400

5 D. 3

Lời giải:

Đáp án: D

Bài 4: Ankan X có công thức phân tử C5H12. Clo hóa X, thu được 4 sản phẩm dẫn xuất monoClo. Tên gọi của X là

A. 2,2-đimetylprotan B. 2- metylbutan

C. pentan D. 2- đimetylpropan

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 5: Ankan X tất cả công thức phân tử C6H14. Clo hóa X, chiếm được 4 thành phầm dẫn xuất monoClo. Tên gọi của X là

A. 2,2-đimetylbutan B. 2- metylpentan

C. hexan D. 3- metylpentan

Lời giải:

Đáp án: D

Bài 6: CTCT như thế nào sau đây có tên gọi là: isopentan

A. C(CH3)3

B. CH3CH2CH(CH3)CH3

C.

Xem thêm: Em Hãy Chuyển Bài Thơ Ánh Trăng Thành Một Câu Chuyện, Chuyển Bài Thơ Ánh Trăng Thành Câu Chuyện

CH3CH2CH(CH3)CH2CH3

D. CH3CH(CH3)CH2CH2CH3

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 7: Hợp chất hữu cơ X có tên gọi là: 2 - Clo - 3 - metylpentan. Công thức kết cấu của X là: