BÀI TẬP DẪN XUẤT HALOGEN ANCOL PHENOL

  -  

Bài 42: Luyện tập: Dẫn xuất halogen, ancol, phenol được thpt Lê Hồng Phong biên soạn hy vọng sẽ tà tà tài liệu có ích giúp các em nắm vững kiến thức bài học kinh nghiệm và đạt kết quả tốt trong các bài thi, bài xích kiểm tra bên trên lớp.

Bạn đang xem: Bài tập dẫn xuất halogen ancol phenol


Tóm tắt triết lý Hóa học 11 bài bác 42

1. Ancol

– CTCT: CnH2n+1OH (n ≥ 1).

– thương hiệu thông thường: Ancol + tên nơi bắt đầu ankyl + ic.

Ví dụ: C2H5OH: ancol etylic.

– Tên vậy thế:


Tên ancol = thương hiệu hidrocacbon no mạch thiết yếu + số chỉ địa chỉ nhóm OH + ol.

Ví dụ:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Bài 3: Đốt cháy trọn vẹn a gam C2H5OH thu được 0,2 mol CO2. Đốt cháy hoàn toàn b gam CH3COOH nhận được 0,2 mol CO2. Mang đến a gam C2H5OH tác dụng với b gam CH3COOH có xúc tác là H2SO4 đặc cùng đun rét ( mang sử hiệu suất phản ứng là 100%) thì thu được số gam ete là

A. 8,8 gam .

B. 17,6 gam

C. 4,4 gam.

D. 13,2 gam.

Lời giải

Đáp án: A

nC2H5OH = 1/2 nCO2 = 0,1 mol; nCH3COOH = 0,1 mol

CH3COOH + C2H5OH ⇌ CH3COOC2H5 + H2O

meste = 0,1.88 = 8,8 (gam)

Bài 4: Cho Na tính năng vừa đầy đủ với 1,24 gam tất cả hổn hợp 3 ancol đối chọi chức X, Y, Z thấy thoát ra 0,336 lít khí H2 (đkc). Cân nặng muối natri ancolat chiếm được là

A. 2,4 gam

B. 1,9 gam.

C. 2,85 gam.

D. 3,8 gam.

Lời giải

Đáp án: B

ROH + mãng cầu → RONa + 1/2 H2

nNa = 2nH2 = 0,03 mol

Áp dụng định vẻ ngoài bảo toàn khối lượng:

mMuối = ancol + mNa – H2 = 1,24 + 0,03.23 – 0,015.2 = 1,9g

Bài 5: Lên men dung dịch chứa 300 gam glucozơ nhận được 92 gam ancol etylic. Năng suất của quá trình lên men chế tạo ra thành ancol etylic là:

A. 40%

B. 60%

C. 54%

D. 80%

Lời giải

Đáp án: B

C6H12O6 → 2C2H5OH

180g 92g

300g → 153,3g

H% = (92/153,3). 100% = 60%

Bài 6: Một nhiều loại rượu có trọng lượng riêng D = 0,92 g/ml thì độ rượu là bao nhiêu ? Biết cân nặng riêng của H2O và C2H5OH lần lượt là 1 trong và 0,8 g/ml (bỏ qua sự co dãn đàn hồi thể tích sau khi trộn)

A. 45o

B. 39,5o

C. 90o

D. 40o

Lời giải

Đáp án: D

Giả sử có 100ml hỗn hợp rượu có x ml C2H5OH nguyên chất và y ml nước → x + y = 100

Khối lượng của 100 ml dung dịch rượu là 0,8x + y

Khối lượng riêng biệt của dung dịch rượu là → (0,8x + y)/100 = 0,92 → 0,8x + y = 92

Giải hệ ⇒ x = 40 , y = 60

Vậy độ rượu của hỗn hợp là 40o

Bài 7: Cho 2 phản ứng:

(1) 2CH3COOH + Na2CO3 → 2CH3COONa + H2O + CO2

(2) C6H5ONa + CO2 + H2O → C6H5OH + NaHCO3

Hai bội nghịch ứng trên chứng minh lực axit theo đồ vật tự CH3COOH, H2CO3, C6H5OH, HCO3– là

A. Tăng dần.

B. Bớt dần.

C. Không cố gắng đổi.

D. Vừa tăng vừa giảm.

Lời giải

Đáp án: B

Bài 8: Dãy gồm những chất hồ hết phản ứng cùng với phenol là:

A. Hỗn hợp NaCl, hỗn hợp NaOH, kim loại Na.

Xem thêm: Ẩn Dòng Kẻ Trong Excel Đơn Giản, Nhanh Chóng, Hiện Hoặc Ẩn Đường Lưới Trên Một Trang Tính

B. Nước brom, axit axetic, dung dịch NaOH.

C. Nước brom, anhiđrit axetic, hỗn hợp NaOH.

D. Nước brom, anđehit axetic, dung dịch NaOH.

Lời giải

Đáp án: C

Bài 9: Một hỗn hợp gồm 25 gam phenol và benzen lúc cho tính năng với hỗn hợp NaOH dư thấy tách bóc ra 2 lớp chất lỏng phân cách, lớp hóa học lỏng phía trên có thể tích 19,5 ml cùng có khối lượng riêng là 0,8 g/ml. Khối lượng phenol trong láo lếu hợp thuở đầu là

A. 15,6 gam

B. 9,4 gam

C. 24,375 gam

D. 0,625 gam

Lời giải

Đáp án: B

Lớp hóa học lỏng phía trên có V = 19,5ml ⇒ Vbenzen = 19,5 ( bởi vì benzen không tác dụng với hỗn hợp NaOH, ko tan trong H2O)

mbenzen = V.D = 15,6g ⇒ mphenol = 9,4g

Bài 10: Cho 18,8 gam phenol công dụng với 45g hỗn hợp HNO3 63% (có H2SO4 làm xúc tác ). Năng suất phản ứng là 100%. Trọng lượng axit picric chiếm được là

A. 50g

B. 34,35g

C. 34,55g

D. 35g

Lời giải

Đáp án: B

nphenol = 0,2 mol; nHNO3 = 0,45 mol

C6H5OH + 3HNO3 → C6H2(NO2)3OH + 3H2O

⇒ HNO3 hết; npicric = 1/3 nHNO3 = 0,15 mol

⇒ mpicric = 0,15. 229 = 34,35g

Bài 11: Cả phenol cùng ancol etylic đông đảo phản ứng được với

A. Na

B. NaOH

C. Br2

D. NaHCO3.

Lời giải

Đáp án: A

Bài 12: phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Dung dịch natri phenolat bội nghịch ứng với khí CO2lấy hóa học hữu cơ vừa tạo ra cho chức năng với dung dịch NaOH lại nhận được natri phenolat.

B. Phenol bội nghịch ứng với dung dịch NaOH, lấy muối vừa tạo thành cho công dụng với dung dịch HCl lại thu được phenol.

C. Mang lại ancol etylic tác dụng với na lấy chất rắn thu được kết hợp vào nước lại nhận được ancol etylic.

D. Cho ancol metylic đi qua H2SO4đặc sống 170oC tạo thành ankan.

Lời giải

Đáp án: D

Bài 13: Cho các chất : ancol etylic, glixerol, etylen glicol, dimetyl ete với propan-1-3-điol. Số chất tác dụng được với Cu(OH)2 là

A. 1

B. 3

C. 4

D. 2

Lời giải

Đáp án: D

Bài 14: Ancol nào tiếp sau đây phản ứng cùng với CuO không chế tạo thành anđehit?

A. Metanol.

B. Etanol

C. 2-metylpropanol-1.

D. Propanol-2.

Lời giải

Đáp án: D

Bài 15: đun nóng láo lếu hợp gồm hai ancol đối chọi chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong hàng đồng đẳng với H2SO4 đặc ngơi nghỉ 140oC. Sau khoản thời gian các phản nghịch ứng dứt , nhận được 6 gam các thành phần hỗn hợp gồm tía ete và 1,8 gam nước. Cách làm phân tử của hai rượu trên là

A. CH3OH với C2H5OH .

B. C2H5OH và C3H7OH

C. C3H5OH cùng C4H2OH.

D. C3H7OH cùng C4H9OH .

Xem thêm: (A-B-C)^2 Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ Cơ Bản Và Mở Rộng, Hằng Đẳng Thức (A+B+C)^2

Lời giải

Đáp án: A

2R-OH → R2O + H2O

Áp dụng định giải pháp bảo toàn khối lượng

mancol = mete + mH2O = 7,8g

nancol = 2nH2O = 0,2 mol ⇒ Mancol = 7,8 : 0,2 = 39 ⇒ R = 22 ⇒ -CH3 (15) và –C2H5 (29)

⇒ CH3OH với C2H5OH

******************

Trên đó là nội dung bài học kinh nghiệm Hóa học 11 bài xích 42: Luyện tập: Dẫn xuất halogen, ancol, phenol do thpt Lê Hồng Phong biên soạn bao hàm phần lý thuyết, giải bài xích tập với các câu hỏi trắc nghiệm tất cả đáp án đầy đủ. Hy vọng các em sẽ nắm vững kiến thức về Luyện tập: Dẫn xuất halogen, ancol, phenol. Chúc các em học hành thật xuất sắc và luôn đạt điểm cao trong những bài thi bài kiểm tra bên trên lớp.