BÀI TẬP CHUYỂN ĐỔI TỪ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH SANG QUÁ KHỨ ĐƠN

  -  

Bài tập biến đổi từ hiện tại kết thúc sang quá khứ đơn là dạng bài bác tập thịnh hành khi học tiếng anh. Để rứa chắc các cấu tạo câu đưa thì hiện tại tại xong xuôi sang vượt khứ đơn, hãy cùng chuyên học bài xích ôn lại kiến thức và ngừng hết phần bài tập đưa ra nhé! Yên trung ương là chăm học bài bác đã tổng hợp bài xích tập chuyển đổi từ hiện tại tại kết thúc sang vượt khứ đối chọi có lời giải nhé!

Ngữ pháp gửi thì hiện nay tại chấm dứt sang vượt khứ đơn

1. Thì hiện nay tại ngừng và 3 cấu tạo quá khứ đơn tương ứng

Form: (1) S + have/has + not + VpII + for + time

(2) It is + time + since + S + (last) + V-ed

(3) S + last + V-ed + time + ago

(4) The last time + S + V-ed + was + time + ago

Ex: Content (Ngữ cảnh): I met one of my friend, Nhi, 2 years ago, but after that I haven’t met she until now.

Bạn đang xem: Bài tập chuyển đổi từ hiện tại hoàn thành sang quá khứ đơn

(1) I haven’t seen Nhi for 2 years

(2) It is 2 years since I (last) saw Nhi

(3) I last saw Nhi 2 years ago (Cách sử dụng tự nhiên)

(4) The last time I saw Nhi was 2 years ago.

2. Cấu trúc for cùng ago

Form: S + started/began + doing sth + time + ago

S + have/has + VpII + for + time

Ex: I started learning English 4 years ago.

=> I have learnt English for 4 years.

3. Cấu trúc câu hỏi lúc nào (When) cùng bao thọ (How long)

Form: When did + S + V?

= How long + have/has + S + VpII?

Ex:

How long have you learnt English?

When did you start learning English?

4. Cấu tạo The first time cùng never… before

Form: This is the first time + S + have/has + VpII

= S + have/has + never + VpII + before.

Ex: This is the first time I have been lớn Japan.

= I have never been to nhật bản before.

*

Bài tập thay đổi từ hiện tại tại xong xuôi sang thừa khứ đối chọi có đáp án

Viết lại câu từ thừa khứ 1-1 sang hiện tại tại chấm dứt không làm biến hóa nghĩa

1/ The last time I cooked was 3 years ago.

->

2/ When did you bought that bag?

->

3/ I last saw him 2 days ago.

->

4/ I started writing blog 2 months ago

->

5/ She began living in Danang when she was a child.

->

6/ It is 5 years since I last visit my grandparents.

->

7/ When did you start loving him?

->

8/ The last time I went lớn bar was 6 years ago.

->

9/ It’s years since she wrote to lớn me.

->

10/ I last took a bath 2 days ago.

->

Bài tập biến hóa thì hiện tại chấm dứt sang vượt khứ đơn

1/ How long have you been here?

->

2/ This is the first time I have seen such a beautiful girl.

->

3/ I haven’t gone khổng lồ school for 4 months because of covid-19.

->

->

->

4/ I have never visited Halong cất cánh before.

->

5/ I haven’t cheated in exam for years.

->

->

->

6/ I have married for 10 years.

->

7/ How long have she lived in Danang?

8/ He hasn’t smoked for 2 years.

->

->

->

9/ I have learnt French for 3 years.

->

10/ I haven’t met her for 5 days.

->

->

->

*

Đáp án:

Viết lại câu từ vượt khứ solo sang hiện nay tại kết thúc không làm thay đổi nghĩa.

1/ The last time I cooked was 3 years ago.

-> I haven’t cooked for 3 years

2/ When did you buy that bag?

-> How long have you bought that bag?

3/ I last saw him 2 days ago.

-> I haven’t seen him for 2 days.

4/ I started writing blog 2 months ago

-> I have written blog for 2 months.

5/ She began living in Danang when she was a child.

-> She has lived in Danang since she was a child.

6/ It is 5 years since I last visited my grandparents.

Xem thêm: Cách Lập Dàn Ý Tả Người Cho Học Sinh Lớp 5 Chi Tiết Nhất, Lập Dàn Ý Tả Người Bạn Thân Lớp 5 (8 Mẫu)

-> I haven’t visited my grandparents for 5 years.

7/ When did you start loving him?

-> How long have you loved him?

8/ The last time I went to lớn bar was 6 years ago.

-> I haven’t gone to bar for 6 years.

9/ It’s years since she wrote to me.

-> She hasn’t written to lớn me for years.

10/ I last took a bath 2 days ago.

-> I haven’t taken a bath for 2 days.

Bài tập biến đổi thì hiện nay tại ngừng sang quá khứ đơn

1/ How long have you been here?

-> When did you go here?

2/ This is the first time I have seen such a beautiful girl.

-> I have never seen such a beautiful girl before.

3/ I haven’t gone lớn school for 4 months because of covid-19.

-> The last time I went lớn school was 4 months ago…

-> I last went khổng lồ school 4 months ago.

-> It is 4 months since I last went khổng lồ school

4/ I have never visited Halong bay before.

-> This is the first time I have visited Halong Bay.

5/ I haven’t cheated in exam for years.

-> It is years since I last cheated in exam

-> The last time I cheated in exam was years.

-> I last cheated in exam years ago.

6/ I have married for 10 years.

-> I started marrying 10 years ago.

7/ How long have she lived in Danang?

-> When did she start living in Danang?

8/ He hasn’t smoked for 2 years.

-> He last smoked 2 years ago.

-> The last time he smoked was 2 years ago.

-> It is 2 years since he last smoked.

9/ I have learnt French for 3 years.

-> I began learning French 3 years ago.

10/ I haven’t met her for 5 days.

-> I last met her 5 days ago.

-> It is 5 days since I last met her.

-> The last time I met her was 5 days ago.

Xem thêm: Bài Tập Trắc Nghiệm Nhận Dạng Đồ Thị Hàm Số Và Một Số Bài Toán Liên Quan

Trên đấy là một số bài tập thay đổi từ hiện tại kết thúc sang thừa khứ solo có đáp án do Chăm học bài nghiên cứu, tổng hợp và biên soạn. Bạn đã xong xuôi hết chưa? Hãy tự nghĩ về ra các tình huống hay chạm mặt để cấp tốc nhớ các cấu trúc đổi khác từ hiện nay tại chấm dứt sang vượt khứ đơn và trái lại nhé.