BÀI TẬP CÂU TƯỜNG THUẬT LỚP 9

  -  

Câu tường thuật là 1 trong điểm ngữ pháp đặc trưng vào tiếng Anh, mở ra những trong các bài xích thi và đánh giá. Vậy làm sao để nắm rõ các dạng câu hỏi và bài tập hay mở ra về Câu tường thuật vào giờ Anh?

Hôm nay vanphongphamsg.vn vẫn hỗ trợ đến chúng ta những dạng thắc mắc với bài bác tập cơ bản, cải thiện về câu tường thuật tốt xuất hiện thêm vào bài bác thi để các bạn luyện tập thêm.Quý Khách sẽ xem: những bài tập câu trần thuật lớp 9 gồm đáp án

Nội dung chính:2. Các dạng thắc mắc với bài bác tập về câu tường thuật trong giờ Anh3. Những bài tập về câu trần thuật, tất cả kèm đáp án

1. Câu tường thuật giờ đồng hồ anh là gì?

Chúng ta cùng ôn lại một số trong những kỹ năng cơ bản về câu trần thuật trước khi phi vào các dạng thắc mắc cũng tương tự bài bác tập nhé!


*

*

*

*

*

Những bài tập vận dụng

Viết lại đúng những câu sau bằng cách áp dụng cấu tạo câu tường thuật

1. “Please tải về the information from this file,” the director said khổng lồ us.

Bạn đang xem: Bài tập câu tường thuật lớp 9

The director told us ………………………………………………………

2. “Where is the cake which I just made?” Her mother asked her.

Her mother asked her where ……………………………………

3. “Which way are you planning to lớn go lớn the beach?” Mary asked us

Mary asked us which …………………………………………….

4. “Please bring that outfit over here if it has any damage.” the clerk said lớn Lisa.

The clerk told Lisa………………………………………………………

5. “Don’t come to my house without prior notice.” May’s colleague said to lớn her.

May’s colleague told her ……………………………………………………

6. “Can you bởi vì this project best?” My manager told me

My manager told me ………………………………..

7. Jimin’s girlfriover said, “My boyfrikết thúc is a very polite & courteous person so I love sầu him very much.”

Jimin’s girlfriover said that ……………………………………..

8. “Is there any restroom nearby?” the customer asked me.

The customer asked me ………………………………..

9. Jenny said lớn him: “Please lkết thúc me your oto lớn carry this cargo khổng lồ the train station because my dad needs it right now.”

Jenny asked hlặng …………………………..

11. “Don’t stay up late, Jisoo,” Jisoo’s mother said to lớn her.

Jisoo’s mother told her ……………………………..

12. “Tim, did you see the water bottle which I just bought?” Tim’s roommate asked.

Tim’s roommate asked hyên ổn ………………………………………………

13. “Don’t vày anything worse, Jane.” Jane’s brother said to her.

Jane’s brother told her …………………………………….

14. She said: “I’ll take you khổng lồ school tomorrow, Jachồng.”

She told Jack…………………………………….

15. “If you accept to take this survey, we will give sầu you a discount coupon.” The seller said khổng lồ us.

The seller told us …………………………………………………………..

16. “What vì chưng you plan to lớn buy for your girlfriend’s birthday?” Tom asked me

Tom asked me ……………………………………………………………

17. “I will get baông xã to lớn you as soon as possible,” the clerk said to hyên.

The clerk told hyên ổn …………………………………………….

18. “Can I borrow your phone, Mina?” Mina’s colleague asked her

Mina’s colleague asked her ……………………………………

19. “I want lots of people lớn come khổng lồ my birthday tiệc nhỏ.” My brother said to me

My brother told me ………………………………………………………….

20. “Don’t drink that glass of water because it’s brandy.” Lisa’s boyfriover said to her.

Lisa’s boyfriend told her ………………………………………………….

21. “How long are you planning khổng lồ study in Australia?” my roommate asked

My roommate asked me …………………………………………………

22. “Are you planning to go to lớn school by train?” Britain’s mother asked him

Britain’s mother wanted khổng lồ know………………………………………………

23. “Don’t turn on the indoor heater when nobody toàn thân is there.” March’s mother said

March’s mother told hyên ổn …………………………………………………….

24. “Will you come to lớn the concert lớn see my show?” my neighbor asked me

My neighbor invited me …………………………………………………

25. “Don’t drive sầu when you’re on the phone.” Mary’s father said to lớn her.

Mary’s father told her …………………………………………….

26. “Did the doctor come khổng lồ see you yesterday?” My mother asked

My mother asked me…………………………………………..

27. “Don’t step on the grass.” the neighbor said lớn me

The neighbor told me ……………………………

28. “What vì you want khổng lồ cook for breakfast, mommy?” Kate asked

Kate asked her mother …………………………….

29. “Can I use your computer, Peter?” Peter ‘s sister asked him

Peter’s sister asked him …………………………………..

30. “Why didn’t I have my name on the record?” The customer asked

The customer wondered…………………………………………..

John advised Anna ………………………………………………………..

Xem thêm: Tuần Làm Việc 4 Giờ Epub - Tuần Làm Việc 4 Giờ Ebook Pdf/Prc/Mobi/Epub

Đáp án

1. The director told us to lớn download the information from that file.

2. Her mother asked her where the cake was which she just had made.

3. Mary asked us which way we were planning to lớn go lớn the beach.

4. The clerk told Lisa khổng lồ bring that outfit over there if it had any damage.

5. May’s colleague told her not lớn come to lớn her house without prior notice.

6. My manager told me if I could bởi that project best.

7. Jimin’s girlfriover said that he was a very polite & courteous person so she loved him very much.

8. The customer asked me if there any restroom nearby was.

9. Jenny asked hyên to lớn lover her his oto khổng lồ carry that cargo lớn the train station because her dad needed it right then.

10. Jisoo’s mother told her not lớn stay up late.

11. Tim’s roommate asked hyên if he had seen the water bottle which she had just bought.

12. Jane’s brother told her not to bởi anything worse.

13. She told Jachồng that she would take hlặng lớn school the next day.

14. The seller told us they would give sầu us a discount coupon if we accepted lớn take that survey.

15. Tom asked me what I planned khổng lồ buy for my girlfriend’s birthday.

16. The clerk told hyên that she would get bachồng to lớn hyên ổn as soon as possible.

17. Mina’s colleague asked her if she could borrow her phone.

18. My brother told me that he wanted lots of people khổng lồ come to lớn his birthday tiệc ngọt.

19. Lisa’s boyfrikết thúc told her not to drink that glass of water because it was brandy.

trăng tròn. My roommate asked me how long I was planning to study in nước Australia.

21. Britain’s mother wanted to know if he was planning to lớn go to lớn school by train.

22. March’s mother told hyên not lớn turn on the indoor heater when nobody toàn thân was there.

23. My neighbor invited me khổng lồ come to lớn the concert to lớn see her show.

24. Mary’s father told her not to lớn drive when she was on the phone.

25. My mother asked me if the doctor had come to see me the day before.

26. The neighbor told me not to lớn step on the grass.

27. Kate asked her mother what she wanted to lớn cook for breakfast.

28. Peter’s sister asked him if she could use his computer.

29. The customer wondered why he hadn’t had his name on the record.

Xem thêm: Học Tốt Tiếng Anh Lớp 4 6 Sgk Tiếng Anh Lớp 4 Mới Tập 2, Học Tốt Tiếng Anh Lớp 4

30. John advised Anna to lớn bởi vì well everything that her trùm had requested.

Trên đây là toàn cục kiến thức về các dạng câu hỏi và bài xích tập về Câu tường thuật cụ thể nhấtvanphongphamsg.vn sẽ tổng phù hợp. Câu tường thuật là vấn đề ngữ pháp khôn xiết đặc trưng trong tiếng Anh, do vậy cơ mà chúng ta nên rèn luyện liên tiếp. Chúc các bạn học tốt!