Family And Friends 2

  -  

Bạn đã xem phiên bản rút gọn gàng của tài liệu. Coi và thiết lập ngay phiên bản đầy đủ của tư liệu tại phía trên (259.86 KB, 7 trang )


ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MƠN TIẾNG ANH LỚP 2

NĂM HỌC 2020 - 2021 CÓ ĐÁP ÁN

Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 2 học kỳ 1 family and friends tất cả đáp án - Đề số 1

I. Read và match.

1. What is this? A. My name is My Le.

Bạn đang xem: Family and friends 2

2. Is that your ball? B. Yes, it is.3. What is your name? C. It is on the bed.

4. Is he a student? D. It is a kite.

5. Where is your teddy bear? E. No, he isn"t.

II. Fill the blank.

a/ an/ is/ yes/ hand/

1. This is my _____. There are five fingers.

2. It"s ____ eraser.

3. Is this Tom? - _____, it is.

4. There is _____ pen on the table.

5. Where _____ your book?


III. Reorder.

1. That/ eraser/ Is/ an/ ?/

________________________

2. Isn"t/ No, / it/ ./


(2)

3. Doll/ Where/ your/ is/ ?/

________________________

4. Under/ It"s/ box/ the/ ./

________________________

5. A/ teacher/ is/ She/ ./

________________________

ĐÁP ÁN

I. Read và match.

1 - D; 2 - B; 3 - A; 4 - E; 5 - C;

II. Fill the blank.

1 - hand; 2 - an; 3 - Yes; 4 - a; 5 - is;


III. Reorder.

1 - Is that an eraser?

2 - No, it isn"t.

3 - Where is your doll?

4 - It"s under the box.

5 - She is a teacher.

Đề thi học kì 1 family & friends 2 có đáp án - Đề số 2

I. Look and read. Put a (√) or a (X).There is an example.


(3)

1

2.

3.

4.

I. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words. There is one

example.

0.

Xem thêm: Từ Vựng, Ngữ Pháp, Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Unit 5 : Can You Swim?


This is my ball.

This is my doll.

This is my train.

This is my kite.

This is my teddy bear.

g r nd a m a


(4)

1.

2.

3.

4.

III. Order the words. There is one example.

0. She"s / student. / a/

She’s a student.

1. My / It’s / ice cream. / brother’s


______________________________

2. Isn’t / a / She / teacher.

______________________________

3. Slide. / It’s / the / under

_______________________________

4. Your / teddy bear? / Where’s

_______________________________

___ ___ ___ ___

y e e s

d l o l

___ ___ ___ ___

___ ___ ___ ___

c r a


(5)

5. Is / This / my / mom.

_______________________________


6. A / He’s / farmer.

_______________________________

IV. Look at the pictures & read the questions. Write one-word answers.There

are two examples.

0.How many boys are there? two 0.Where is the girl? on the slide

1. Where are the children? in a __________2. What is in the boy’s hand ? a __________3. What is in the water? a __________


(6)

ĐÁP ÁN

I. Look và read. Put a (√) or a (X).There are two examples.

1 - V; 2 - X; 3 - V; 4 - X

II. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words. There is one

example.

1 - hand; 2 - eyes; 3 - doll; 4 - car

III. Order the words. There is one example.

1 - It’s my brother’s ice-cream.

2 - She isn’t a teacher.

3 - It’s under the slide.

4 - Where’s your teddy bear?

5 - This is my mom.

Xem thêm: Tân Thủy Hử Full Hd - Thủy Hử Anh Hùng Truyện (Trọn Bộ)

6 - He’s a farmer.

IV. Look at the pictures & read the questions. Write one-word answers.

There are two examples.

1 - pool

2 - ball

3 - duck

4 - doll

5 - kite


(7)

Mời các bạn đọc đọc thêm tài liệu tiếng Anh lớp 2 trên đây:

Bài tập tiếng Anh lớp 2 theo từng Unit:


Tài liệu liên quan


*
Đề thi xuất sắc nghiệp THPT năm 2013 môn giờ Pháp (Hệ chuẩn chỉnh và nâng cao) - bao gồm đáp án 24 346 0
*
sở hữu Đề thi thân kì 1 lớp 8 môn tiếng Anh năm 2020 - 2021 số 2 - Đề thi giờ Anh lớp 8 thân học kì 1 tất cả đáp án 11 119 0
*
cài Đề thi thân học kì 1 lớp 8 môn Anh năm 2020 - 2021 số 2 - Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 8 giữa học kì 1 bao gồm đáp án 11 67 0
*
cài Đề thi thân học kì 1 môn tiếng Anh lớp 11 trường trung học phổ thông Nguyễn Trãi, tỉnh thái bình năm 2020 - 2 Đề chất vấn tiếng Anh lớp 11 giữa học kì 1 có đáp án 12 204 0
*
download 2 Đề thi học tập kì 1 lớp 7 môn giờ đồng hồ Anh new trường trung học cơ sở Đồng Tiến gồm đáp án - Đề khám nghiệm học kì 1 môn giờ Anh lớp 7 16 44 0
*
Tải cỗ đề chất vấn học kì 1 môn giờ Anh 7 bao gồm file nghe - 2 Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 7 học kì 1 bao gồm đáp án + file nghe mp3 17 140 1
*
cài 2 Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 10 bắt đầu trường trung học phổ thông Đa Phúc, hà nội thủ đô có câu trả lời - bộ đề thi giờ Anh lớp 10 học kì 1 gồm đáp án - 2 Đề 16 119 0
*
cài đặt Đề thi học kì 1 lớp 12 môn tiếng Anh năm 2020 - 2021 số 2 - Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 12 học kì 1 tất cả đáp án 10 60 1
*
sở hữu Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 1 năm học 2019 - 2020 theo Thông tứ 22- Đề 2 - Đề khám nghiệm học kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án cùng ma trận 4 48 0
*
cài đặt Đề thi học tập kì 1 môn giờ Việt lớp một năm 2019 - 2020 theo Thông tứ 22 - Đề 2 - Đề khám nghiệm học kì 1 giờ đồng hồ Việt lớp 1 gồm đáp án cùng ma trận 6 64 0
*


Tài liệu bạn tìm tìm đã chuẩn bị tải về


(298.63 KB - 7 trang) - cài đặt 2 Đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn giờ Anh sách Family và Friends 2 - bộ đề thi giờ Anh lớp 2 học kì 1 tất cả đáp án - 2 Đề
Tải bạn dạng đầy đầy đủ ngay
×