Bài 8 trang 12 sgk toán 9 tập 2

  -  

Trước hết, hãy đoán nhận số nghiệm của từng hệ phương trình bên trên (giải mê say rõ lí do). Sau đó, tìm tập nghiệm của các hệ vẫn cho bằng phương pháp vẽ hình.

Bạn đang xem: Bài 8 trang 12 sgk toán 9 tập 2


Hướng dẫn:

Nhận xét các hệ số của nhì phương trình từ kia suy ra vị trí kha khá của đường thẳng tương ứng biểu diễn mỗi phương trình để đã cho thấy số nghiệm

a)(left{ eginalign & x=2 \ và 2x-y=3 \ endalign ight. )

Vì con đường thẳng(x=2)song tuy vậy với Oy còn đường thẳng(2x-y=3)không tuy nhiên song cùng với trục Oy nên hai đường thẳng cắt nhau.

Do vậy hệ tất cả một nghiệm duy nhất.

Xem thêm: 72 Tư Thế Quan Hệ Tình Dục Phê Không Tưởng Có Hình Ảnh Đi Kèm

+)(x=2)là đường thẳng trải qua điểm((2;0))và tuy nhiên song với Oy

+) Đường thẳng(2x-y=3)đi qua hai điểm((0;-3);(2;1))

Ta có:

*

Từ hình vẽ ta có, hai tuyến đường thẳng giảm nhau tại điểm((2;1))nên hệ phương trình tất cả tập nghiệm(S=(2;1)\)

b)(left{ eginaligned và x+3y=2 \ & 2y=4 \ endaligned ight.Leftrightarrow left{ eginaligned và x+3y=2 \ và y=2 \ endaligned ight. )

Vì đường thẳng(y=2)song tuy vậy với Ox còn đường thẳng(x+3y=2)không tuy vậy song cùng với trục Ox nên hai tuyến phố thẳng cắt nhau.

Do vậy hệ gồm một nghiệm duy nhất.

Xem thêm: Cách Vẽ Hình Chiếu Trục Đo Công Nghệ 11 Bài 5: Hình Chiếu Trục Đo

+)(y=2)là mặt đường thẳng trải qua điểm((0;2))và tuy nhiên song cùng với Ox

+) Đường thẳng(x+3y=2)đi qua hai điểm((2;0);(-1;1))

Ta có:

*

Từ hình vẽ, ta gồm tập nghiệm của hệ phương trình là(S=(-4;2)\)


Xem video clip bài giảng và làm cho thêm bài rèn luyện về bài học kinh nghiệm này ở chỗ này để học giỏi hơn.
Tham khảo lời giải các bài bác tập bài xích 2: Hệ nhị phương trình số 1 hai ẩn khác • Giải bài xích 4 trang 11 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Không bắt buộc vẽ hình, hãy... • Giải bài 5 trang 11 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Đoán thừa nhận số nghiệm... • Giải bài xích 6 trang 11 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Đố:Bạn Nga dấn xét: nhị hệ... • Giải bài bác 7 trang 12 – SGK Toán lớp 9 tập 2 đến hai phương... • Giải bài xích 8 trang 12 – SGK Toán lớp 9 tập 2 mang đến hai hệ phương... • Giải bài 9 trang 12 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Đoán nhận số nghiệm... • Giải bài xích 10 trang 12 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Đoán dấn số nghiệm... • Giải bài bác 11 trang 12 – SGK Toán lớp 9 tập 2 trường hợp tìm thấy hai...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 9 theo chương •Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc bố - Đại số cửu •Chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Hình học tập 9 •Chương 2. Hàm số bậc nhất - Đại số cửu •Chương 2: Đường tròn - Hình học tập 9 •Chương 3: Hệ phương trình hàng đầu hai ẩn - Đại số chín •Chương 3: Góc với mặt đường tròn - Hình học 9 •Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhì một ẩn - Đại số cửu •Chương 4: hình tròn - Hình nón - Hình mong - Hình học tập 9
bài bác trước bài xích sau