Bài 7 trang 71 sgk toán 8 tập 1

     

Tìm (x) cùng (y) trên hình (21), biết rằng (ABCD) là hình thang có lòng là (AB) cùng (CD.)

*


Pmùi hương pháp điệu - Xem bỏ ra tiết

*


Áp dụng những đặc điểm của một mặt đường thẳng cắt hai tuyến phố thẳng tuy nhiên song: hai góc vào thuộc phía bù nhau, nhì góc đồng vị đều nhau, hai góc so le trong đều nhau.


Lời giải đưa ra tiết

Vì (ABCD) là hình thang có lòng là (AB) với (CD) buộc phải (AB//CD)

(a)) Ta có: (AB//DC) (minh chứng trên) 

(Rightarrow widehat A +widehat D=180^0) (nhì góc vào cùng phía bù nhau)

(Rightarrow x + 80^0 = 180^0) 

(Rightarrow x = 180^0 - 80^0 = 100^0)

Ta có: (AB//DC) (chứng tỏ trên)

(Rightarrow widehat C +widehat B=180^0) (nhì góc trong cùng phía bù nhau)

(Rightarrow y + 40^0 = 180^0)

(Rightarrow y = 180^0 - 40^0 = 140^0)

(b)) Vì (AB//DC) (minh chứng trên)

(Rightarrow x =70^0 ) (nhị góc đồng vị bằng nhau)

(Rightarrow y =50^0 ) (hai góc so le trong bằng nhau)

(c)) Ta có (AB//DC) (minh chứng trên)

( Rightarrow widehat B + widehat C = 180^0) (nhì góc trong cùng phía bù nhau)

(Rightarrow x + 90^0 = 180^0)

(Rightarrow x = 180^0 - 90^0 = 90^0)

Ta tất cả (AB//DC) (chứng minh trên)

(Rightarrow widehat D + widehat A = 180^0) (nhị góc vào cùng phía bù nhau)


Chuyên mục: Giải bài tập