Bài 7 Trang 116 Hóa 11

  -  
Khi đốt cháy hoàn toàn 3,60g ankan X thu được 5,60 lít khí(CO_2) (đktc). Công thức phân tử của X là


Bạn đang xem: Bài 7 trang 116 hóa 11

Đáp án C

(eginalign & underseta,molmathopC_nH_2n+2,+frac3n+12O_2 o undersetan,molmathopnCO_2,+(n+1)H_2O \ & Rightarrow ,a(14n+2)=3,6 \ và an=frac5,622,4=0,25 \ và Rightarrow n=5 \ & Rightarrow ,C_5H_12 \ endalign )
Xem thêm: Ghế Trên Ngồi Tót Sỗ Sàng - Cảm Nhận Về Đoạn Trích: Mã Giám Sinh Mua Kiều

Tham khảo giải thuật các bài tập bài 25: Ankan khác • Giải bài xích 1 trang 115 SGK chất hóa học 11 cố nào là hidrocacbon... • Giải bài xích 2 trang 115 SGK chất hóa học 11 Viết phương pháp phân... • Giải bài bác 3 trang 115 SGK hóa học 11 Viếtphương trình... • Giải bài 4 trang 116 SGK chất hóa học 11 những hidrocacbon no được... • Giải bài xích 5 trang 116 SGK chất hóa học 11 Hãy giải thích:a) Tại... • Giải bài xích 6 trang 116 SGK hóa học 11 • Giải bài bác 7 trang 116 SGK chất hóa học 11 lúc đốt cháy trả toàn...


Xem thêm: Truyện Cô Vợ Nhỏ Thế Thân Của Tổng Tài, Cô Vợ Trẻ Thế Thân Của Tổng Tài

Mục lục Lớp 11 theo chương •Chương 1: Phép dời hình với phép đồng dạng trong mặt phẳng - Hình học tập 11 SGK (Nâng cao) •Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác - Đại số cùng Giải tích 11 •Chương 1: những nước châu Á, Châu Phi và khu vực Mĩ LaTinh (Thế kỉ XIX - đầu cố kỉnh kỉ XX) - Phần 1: lịch sử dân tộc Thế Giới Cận Đại (tiếp theo) •A - bao quát nền tài chính - xóm hội của thế giới - Giải bài tập SGK Địa lý 11 •Phần 1: Công dân với kinh tế - Giải bài tập SGK GDCD 11 •Chương 1: phương pháp mạng mon mười Nga năm 1917 cùng cuộc thành lập chủ nghĩa thôn hội ở Liên Xô (1921 - 1941) - Phần 2: lịch sử dân tộc Thế Giới hiện nay Đại (từ năm 1917 đến năm 1945) •Chương 1: Hàm con số giác với phương trình lượng giác - Đại số và Giải tích 11 (SBT) •Chương 1: Điện tích - Điện trường - Giải bài xích tập SGK đồ gia dụng lý 11 •Chương 1: việt nam từ năm 1858 đến cuối nỗ lực kỉ XIX - Phần 3: lịch sử vẻ vang Việt phái nam (1858 - 1918) •Chương 1: Sự năng lượng điện li - Giải bài tập SGK hóa học 11 •Chương 6 - Khúc xạ ánh nắng - Phần 2: quang quẻ hình học tập •Chương 1: Sự điện li - Giải bài xích tập SGK hóa học 11 nâng cấp •Chương 1: Phép dời hình cùng phép đồng dạng trong mặt phẳng - Hình học 11 •Chương 1 - Điện tích - Điện trường - Phần 1: Điện học, điện từ học tập •Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác - Đại số với Giải tích 11 SGK (Nâng cao) •Chương 1: gửi hoá vật chất và năng lượng - Phần 4: Sinh học cơ thể •Chương 2: chạm màn hình - Phần 4: Sinh học khung hình •Chương 2: Đường thẳng và mặt phẳng trong ko gian. Quan hệ song song - Hình học tập 11 SGK (Nâng cao) •B - Địa lý quanh vùng và đất nước - Giải bài tập SGK Địa lý 11 •Chương 2: tổng hợp và phần trăm - Đại số và Giải tích 11 •Phần 2: Công dân với những vấn đề thiết yếu trị xóm hội - Giải bài tập SGK GDCD 11 •Chương 2: cuộc chiến tranh thế giới đầu tiên (1914 - 1918) - Phần 1: lịch sử dân tộc Thế Giới Cận Đại (tiếp theo) •Chương 2 - chiếc điện không thay đổi - Phần 1: Điện học, năng lượng điện từ học •Chương 2: các nước tư phiên bản chủ nghĩa giữa hai trận đánh tranh quả đât (1918 - 1939) - Phần 2: lịch sử vẻ vang Thế Giới hiện Đại (từ năm 1917 mang đến năm 1945) •Chương 2: tổng hợp và xác suất - Đại số với Giải tích 11 (SBT) •Chương 2: chiếc điện không đổi - Giải bài bác tập SGK đồ vật lý 11 •Chương 2: việt nam từ đầu nạm kỉ XX cho hết cuộc chiến tranh thế giới trước tiên (1918) - Phần 3: lịch sử vẻ vang Việt nam (1858 - 1918) •Chương 2: Nitơ - Photpho - Giải bài tập SGK chất hóa học 11 •Chương 7 - Mắt. Các dụng cụ quang - Phần 2: quang hình học tập •Chương 2: nhóm Nitơ - Giải bài bác tập SGK hóa học 11 nâng cấp •Chương 2: Đường thẳng và mặt phẳng trong ko gian. Quan lại hệ song song - Hình học 11 •Chương 2: tổng hợp và xác suất - Đại số với Giải tích 11 SGK (Nâng cao) •Chương 3: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc - Hình học 11 SGK (Nâng cao) •Chương 3: phát triển và cách tân và phát triển - Phần 4: Sinh học khung người •Chương 3: hàng số - cấp số cùng và cung cấp số nhân - Đại số và Giải tích 11 •Chương 3: mọi thành tựu văn hóa thời cận kim - Phần 1: lịch sử dân tộc Thế Giới Cận Đại (tiếp theo) •Chương 3: team Cacbon - Giải bài bác tập SGK hóa học 11 nâng cao •Chương 3 - loại điện vào các môi trường thiên nhiên - Phần 1: Điện học, năng lượng điện từ học •Chương 3: các nước Châu Á giữa hai trận đánh tranh thế giới (1918 - 1939) - Phần 2: lịch sử vẻ vang Thế Giới hiện tại Đại (từ năm 1917 mang lại năm 1945) •Chương 3: dãy số - cấp số cộng và cấp cho số nhân - Đại số với Giải tích 11 (SBT) •Chương 3: loại điện vào các môi trường xung quanh - Giải bài bác tập SGK trang bị lý 11 •Chương 3: Cacbon - Silic - Giải bài xích tập SGK hóa học 11 •Chương 3: Vectơ trong không gian. Quan hệ tình dục vuông góc trong không gian - Hình học 11 •Chương 3: hàng số. Cấp cho số cộng và cấp số nhân - Đại số và Giải tích 11 SGK (Nâng cao) •Chương 4: tạo thành - Phần 4: Sinh học cơ thể •Chương 4: giới hạn - Đại số với Giải tích 11 •Chương 4: Đại cương về chất hóa học hữu cơ - Giải bài xích tập SGK hóa học 11 cải thiện •Chương 4 - sóng ngắn - Phần 1: Điện học, năng lượng điện từ học tập •Chương 4: Chiến tranh nhân loại thứ nhì (1939 – 1945) - Phần 2: lịch sử dân tộc Thế Giới hiện nay Đại (từ năm 1917 mang đến năm 1945) •Chương 4: số lượng giới hạn - Đại số với Giải tích 11 (SBT) •Chương 4: từ trường sóng ngắn - Giải bài bác tập SGK thiết bị lý 11 •Chương 4: giới hạn - Đại số và Giải tích 11 SGK (Nâng cao) •Chương 4: Đại cưng cửng về chất hóa học hữu cơ - Giải bài tập SGK hóa học 11 •Chương 5: Đạo hàm - Đại số cùng Giải tích 11 •Chương 5: Đạo hàm - Đại số cùng Giải tích 11 (SBT) •Chương 5: chạm màn hình điện tự - Giải bài xích tập SGK thiết bị lý 11 •Chương 5 - chạm màn hình điện từ - Phần 1: Điện học, điện từ học tập •Chương 5: Hiđrocacbon no - Giải bài xích tập SGK chất hóa học 11 cải thiện •Chương 5: Đạo hàm - Đại số cùng Giải tích 11 SGK (Nâng cao) •Chương 5: Hidrocacbon no - Giải bài bác tập SGK chất hóa học 11 •Chương 6: Khúc xạ tia nắng - Giải bài xích tập SGK vật lý 11 •Chương 6: Hiđrocacbon không no - Giải bài bác tập SGK chất hóa học 11 nâng cấp •Chương 6: Hidrocacbon không no - Giải bài tập SGK hóa học 11 •Chương 7: Mắt. Những dụng cụ quang - Giải bài xích tập SGK đồ vật lý 11 •Chương 7: Hiđrocabon thơm - nguồn hiđrocacbon vạn vật thiên nhiên - Giải bài bác tập SGK chất hóa học 11 cải thiện •Chương 7: Hiđrocacbon thơm. Nguồn Hiđrocacbon thiên nhiên. Khối hệ thống hóa về Hiđrocacbon - Giải bài tập SGK chất hóa học 11 •Chương 8: Dẫn xuất halogen. Ancol - Phenol - Giải bài xích tập SGK chất hóa học 11 nâng cao •Chương 8: Dẫn xuất Halogen - Ancol - Phenol - Giải bài tập SGK chất hóa học 11 •Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic - Giải bài tập SGK hóa học 11 •Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic - Giải bài bác tập SGK hóa học 11 cải thiện