BÀI 60 TRANG 33 SGK TOÁN 6 TẬP 2

  -  

Hướng dẫn giải bài xích §9. Phép trừ phân số, sách giáo khoa toán 6 tập hai. Nội dung bài bác Giải bài bác 58 59 60 61 62 trang 33 34 sgk Toán 6 tập 2 bao gồm tổng phù hợp công thức, lý thuyết, cách thức giải bài xích tập phần số học gồm trong SGK toán sẽ giúp đỡ các em học sinh học xuất sắc môn toán lớp 6.

Bạn đang xem: Bài 60 trang 33 sgk toán 6 tập 2


Lý thuyết

1. Số đối

Định nghĩa: Hai số hotline là đối nhau giả dụ tổng của chúng bằng 0.

Số đối của phân số (fracab) được kí hiệu là (-fracab.)

Số đối của phân số (fracab) là (-fracab) vì (fracab+left (-fracab ight )=0). Như vậy

(fracab+left (-fracab ight )=0) và (-fracab=frac-ab=fraca-b.)

2. Phép trừ phân số

Quy tắc: Muốn trừ một phân số cho 1 phân số, ta cùng số bị trừ cùng với số đối của số trừ.

(fracab-fraccd=fracab+left (-fraccd ight ).)

Kết quả của phép trừ (fracab-fraccd) được hotline là hiệu của (fracab) cùng (fraccd).

Lưu ý.

a) hy vọng trừ một phân số cho một phân số ta quy đồng chủng loại rồi rước tử của phân số bị trừ trừ đi tử của phân số trừ và giữ nguyên mẫu chung.


b) từ bỏ (fracab +fraccd=fracef) ta suy ra (fracab =fracef-fraccd) .

Thật vậy, ta có:

(fracab=fracab+left (fraccd+frac-cd ight )=fracab+fraccd+left (-fraccd ight ))

(=fracef+left (-fraccd ight )=fracef-fraccd).

Tương tự, từ bỏ (fracab-fraccd=fracef) xuất xắc (fracab+left (-fraccd ight )=fracef) suy ra

(fracab+left (-fraccd ight )+fraccd=fracef+fraccd) hay (fracab=fracef+fraccd.)

Như vậy ta cũng có quy tắc gửi vế như so với số nguyên.

Dưới đây là phần phía dẫn vấn đáp các câu hỏi có trong bài học cho chúng ta tham khảo. Chúng ta hãy hiểu kỹ câu hỏi trước khi vấn đáp nhé!


Câu hỏi

1. Trả lời thắc mắc 1 trang 31 sgk Toán 6 tập 2

Làm phép cộng

(eqalign & 3 over 5 + – 3 over 5 = … cr và 2 over – 3 + 2 over 3 = … cr )

Trả lời:

(eqalign& 3 over 5 + – 3 over 5 = – 3 + ( – 3) over 5 = 0 over 5 = 0 cr)

(displaystyle 2 over – 3 + 2 over 3 = – 2 over 3 + 2 over 3 )(displaystyle = – 2 + 2 over 3 = 0 over 3 = 0 )

2. Trả lời thắc mắc 2 trang 32 sgk Toán 6 tập 2

Cũng vậy, ta nói ( displaystyle 2 over 3) là …… của phân số ( displaystyle 2 over – 3;,,2 over – 3) là …… của ……;


Hai phân số ( displaystyle 2 over – 3) cùng ( displaystyle 2 over 3) là nhì số ……

Trả lời:

Cũng vậy, ta nói ( displaystyle 2 over 3) là số đối của phân số ( displaystyle 2 over – 3;,,2 over – 3) là số đối của phân số ( displaystyle 2 over 3); nhị phân số ( displaystyle 2 over – 3) cùng ( displaystyle 2 over 3) là nhì số đối nhau.


3. Trả lời câu hỏi 3 trang 32 sgk Toán 6 tập 2

Hãy tính với so sánh: (displaystyle 1 over 3 – 2 over 9) và (displaystyle 1 over 3 + left( – 2 over 9 ight))

Trả lời:

(displaystyle 1 over 3 – 2 over 9 = 3 over 9 – 2 over 9 = 3 – 2 over 9 = 1 over 9 )

( displaystyle 1 over 3 + left( – 2 over 9 ight) = 3 over 9 + left( – 2 over 9 ight) )

(displaystyle = 3 + left( – 2 ight) over 9 = 1 over 9 )

4. Trả lời câu hỏi 4 trang 33 sgk Toán 6 tập 2

Tính (dfrac35 – dfrac – 12); (dfrac – 57 – dfrac13); (dfrac – 25 – dfrac – 34); ( – 5 – dfrac16)

Trả lời:

Ta có:

+) (dfrac35 – dfrac – 12 = dfrac35 + dfrac12 )

(= dfrac610 + dfrac510 = dfrac1110)

+) (dfrac – 57 – dfrac13 = dfrac – 57 + left( dfrac – 13 ight) = dfrac – 1521 + dfrac – 721 )

(= dfrac – 15 + left( – 7 ight)21 = dfrac – 2221)

+) (dfrac – 25 – dfrac – 34 = dfrac – 25 + dfrac34 )

(= dfrac – 820 + dfrac1520 = dfrac – 8 + 1520 = dfrac720)

+) ( – 5 – dfrac16 = – 5 + left( dfrac – 16 ight) = dfrac – 306 + dfrac – 56 )

(= dfrac – 30 + left( – 5 ight)6 = dfrac – 356)

Dưới đấy là Hướng dẫn Giải bài 58 59 60 61 62 trang 33 34 sgk Toán 6 tập 2. Các bạn hãy hiểu kỹ đầu bài trước khi giải nhé!

Bài tập

vanphongphamsg.vn reviews với chúng ta đầy đủ cách thức giải bài xích tập phần số học 6 kèm bài bác giải chi tiết bài 58 59 60 61 62 trang 33 34 sgk toán 6 tập 2 của bài §9 Phép trừ phân số trong chương III – Phân số cho chúng ta tham khảo. Nội dung cụ thể bài giải từng bài tập các bạn xem bên dưới đây:

*
Giải bài 58 59 60 61 62 trang 33 34 sgk Toán 6 tập 2

1. Giải bài bác 58 trang 33 sgk Toán 6 tập 2

Tìm số đối của các số:

(dfrac23) ; (-7) ; (dfrac-35) ; (dfrac4-7) ; (dfrac611); (0 ; 112.)

Bài giải:

Số đối của (dfrac23) là (dfrac-23)

Số đối của (-7) là (7)

Số đối của (dfrac-35) là (dfrac35)

Số đối của (dfrac4-7) là (dfrac47)

Số đối của (dfrac611) là (dfrac-611)

Số đối của (0) là (0)

Số đối của (112) là (-112)

2. Giải bài bác 59 trang 33 sgk Toán 6 tập 2

Tính:

a) (frac18-frac12) ; b) (frac-1112-(-1)) ; c) (frac35-frac56) ;

d) (frac-116-frac115) e) (frac1136-frac-724) ; g) (frac-59-frac-512) .

Xem thêm: Cục Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn

Bài giải:

Ta có:

a) (frac18-frac12=frac18+left (-frac12 ight )=frac18+frac-48=frac-38).

b) (frac-1112-(-1)=frac-1112-left (-frac1212 ight )=frac-1112+frac1212=frac112.)

c) (frac35-frac56=frac35+left (-frac56 ight )=frac18-2530=frac-730.)

d) (dfrac – 116 – dfrac115 = dfrac – 116 + left( – dfrac115 ight) )(= dfrac – 15240 + left( – dfrac16240 ight))( = dfrac – 31240)

e) (dfrac1136 – dfrac – 724 )(= dfrac1136 + dfrac724 )(= dfrac2272 + dfrac2172)( = dfrac4372)

g) (dfrac – 59 – dfrac – 512 = dfrac – 59 + dfrac512 )(= dfrac – 2036 + dfrac1536 = dfrac-536)

3. Giải bài bác 60 trang 33 sgk Toán 6 tập 2

Tìm x, biết:

a) (x – frac34=frac12) ;

b) (frac-56-x=frac712+frac-13) ;

Bài giải:

a) (x= frac12+frac34=frac54) ;

b) (frac-56-x=frac712+frac-13) xuất xắc (frac56-x=frac7-412) tuyệt (frac56-x=frac312).

Suy ra (x=frac-56-frac312=frac-10+312=frac-1312.)

4. Giải bài bác 61 trang 33 sgk Toán 6 tập 2

Trong nhị câu dưới đây có một câu đúng, một câu sai:

Câu sản phẩm công nghệ nhất: Tổng của nhị phân số là 1 trong những phân số bao gồm tử bởi tổng những tử, mẫu bởi tổng những mẫu.

Câu thiết bị hai: Tổng của nhì phân số tất cả cùng mẫu số là một trong những phân số bao gồm cùng mẫu mã số kia và gồm tử bởi tổng những tử.

a) Câu nào là câu đúng?

b)Theo chủng loại của câu đúng, hãy phạt biểu tương tự cho hiệu của nhì phân số thuộc mẫu.

Bài giải:

a) Câu thiết bị hai đúng.

b) Hiệu của hai phân số cùng mẫu số là một phân số tất cả cùng chủng loại số và gồm tử bởi hiệu các tử.

5. Giải bài xích 62 trang 34 sgk Toán 6 tập 2

Một khu đất nền hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm là (frac34) km, chiều rộng lớn là (frac58)km.

a) Tính nửa chu vi của khu đất nền (tính bởi km).

b) Chiều dài hơn chiều rộng bao nhiêu kilômet ?

Bài giải:

a) Nửa chu vi hình chữ nhật là:

(dfrac34 + dfrac58)(=dfrac68 + dfrac58 )(=dfrac6+58= dfrac118) (km).

Xem thêm: Makin Bervariasi, 12 Ungkapan Terima Kasih Dalam Bahasa Thailand Untuk Sehari

b) Chiều dài ra hơn nữa chiều rộng lớn là:

(dfrac34 – dfrac58=dfrac34 + dfrac-58 = dfrac6-58=dfrac18) (km).

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc các bạn làm bài giỏi cùng giải bài xích tập sgk toán lớp 6 với Giải bài bác 58 59 60 61 62 trang 33 34 sgk Toán 6 tập 2!