Bài 6 Sgk Toán 9 Tập 2 Trang 38

  -  

d) cần sử dụng đồ thị để ước lượng vị trí những điểm trên trục hoành biểu diễn những số(sqrt 3;sqrt 7)

 
Bạn đang xem: Bài 6 sgk toán 9 tập 2 trang 38

Hướng dẫn:

Xem lại cách vẽ trang bị thị hàm số(y=ax^2)

a) Hàm số(y = f(x) = x^2.)

- Hàm số có(a=1> 0 ) cần hàm số đồng đổi thay khi(x > 0) cùng nghịch đổi mới khi(x

- bảng giá trị:

(x)-101
(y = x^2.)101
 
*

*Xem thêm: Soạn Mĩ Thuật Lớp 6 Bài 25 : Vẽ Mẹ Của Em Lớp 6 Bài 25 : Vẽ Tranh

*

Tham khảo giải thuật các bài tập bài xích 2: Đồ thị hàm số y = ax 2 (a ≠ 0) khác • Giải bài xích 4 trang 36 – SGK Toán lớp 9 tập 2 mang lại hàm số(y=dfrac... • Giải bài bác 5 trang 37 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Cho cha hàm... • Giải bài xích 6 trang 38 – SGK Toán lớp 9 tập 2 cho hàm số(y = f(x)... • Giải bài 7 trang 38 – SGK Toán lớp 9 tập 2 cùng bề mặt phẳng tọa... • Giải bài bác 8 trang 38 – SGK Toán lớp 9 tập 2 biết rằng đường cong... • Giải bài xích 9 trang 39 – SGK Toán lớp 9 tập 2 mang lại hai hàm... • Giải bài xích 10 trang 39 – SGK Toán lớp 9 tập 2 đến hàm...


Xem thêm: Trạng Lợn - Truyện Trạng Quỳnh

Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 9 theo chương •Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc ba - Đại số 9 •Chương 1: Hệ thức lượng vào tam giác vuông - Hình học tập 9 •Chương 2. Hàm số số 1 - Đại số chín •Chương 2: Đường tròn - Hình học tập 9 •Chương 3: Hệ phương trình số 1 hai ẩn - Đại số 9 •Chương 3: Góc với con đường tròn - Hình học tập 9 •Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhì một ẩn - Đại số chín •Chương 4: hình tròn - Hình nón - Hình mong - Hình học tập 9