Bài 57 trang 92 sgk toán 8 tập 2

  -  

Cho tam giác(ABC ,,(AB Vẽ đường cao(AH,) mặt đường phân giác(AD,) mặt đường trung tuyến(AM.) bao gồm nhận xét gì về vị trí của bố điểm(H, ,D,, M.)
Bạn đang xem: Bài 57 trang 92 sgk toán 8 tập 2

*

+ nhận xét:(D) luôn luôn nằm giữa(H) và(M)+ hội chứng minh:(AD) là đường phân giác của(∆ABC.)(Rightarrow dfracABAC = dfracDBDC) (tính chất đường phân giác của tam giác)

Mà(AB (giả thiết)

(Rightarrow DB

(Rightarrow BD + DC hay(BC

(Rightarrow DC > dfracBC2)

Mà(MC = dfracBC2) ((M) là trung điểm của (BC))

(Rightarrow DC > MC )

(Rightarrow M)nằm giữa(D) và(C ,,,, (1))

Mặt khác(widehatCAH = 90^o - widehatC) ((∆CAH) vuông trên (H))

(widehatA + widehatB + widehatC = 180^o)(tổng(3) góc (∆ABC))

(Rightarrow widehatCAH = dfracwidehatA + widehatB + widehatC2 - widehatC)

(Rightarrow widehatCAH = dfracwidehatA 2 + dfracwidehatB 2+ dfracwidehatC 2-widehatC)

(Rightarrow widehatCAH = dfracwidehatA 2 + dfracwidehatB 2- dfracwidehatC 2 = dfracwidehatA 2 + dfracwidehatB - widehatC 2)

Vì(AB 0)

Do đó:(widehatCAH > dfracwidehatA 2)

Hay(widehatCAH > widehatCAD )

(Rightarrow)Tia(AD) nằm trong lòng hai tia(AH) và(AC)

(Rightarrow D)nằm giữa hai điểm(H) và(C ,,,(2))

Từ((1)) và((2) Rightarrow D) nằm giữa(H) và(M.)


*Xem thêm: Khi Nào Ta Nhận Biết Được Ánh Sáng, Nguồn Sáng Là Gì

Tham khảo giải mã các bài xích tập Ôn tập chương 3 khác • trả lời câu 1 trang 89 – SGK Toán lớp 8 tập 2 phát biểu và viết tỉ... • trả lời câu 2 trang 89 – SGK Toán lớp 8 tập 2 phát biểu, vẽ hình, ghi... • trả lời câu 3 trang 89 – SGK Toán lớp 8 tập 2 phân phát biểu, vẽ hình, ghi... • vấn đáp câu 4 trang 89 – SGK Toán lớp 8 tập 2 phát biểu, vẽ hình, ghi... • trả lời câu 5 trang 89 – SGK Toán lớp 8 tập 2 tuyên bố định lí về... • trả lời câu 6 trang 89 – SGK Toán lớp 8 tập 2 tuyên bố định nghĩa... • vấn đáp câu 7 trang 89 – SGK Toán lớp 8 tập 2 phát biểu định lí về... • trả lời câu 8 trang 89 – SGK Toán lớp 8 tập 2 tuyên bố định lí về... • trả lời câu 9 trang 89 – SGK Toán lớp 8 tập 2 tuyên bố định lí về... • Giải bài 56 trang 92 – SGK Toán lớp 8 tập 2 xác minh tỉ số của... • Giải bài bác 57 trang 92 – SGK Toán lớp 8 tập 2 cho tam giác(ABC... • Giải bài bác 58 trang 92 – SGK Toán lớp 8 tập 2 đến tam giác cân ABC (AB =... • Giải bài xích 59 trang 92 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Hình thang(ABCD... • Giải bài 60 trang 92 – SGK Toán lớp 8 tập 2 cho tam giác... • Giải bài 61 trang 92 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Tứ giác(ABCD)...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân và phép phân tách đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học 8 •Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều - Hình học 8


Xem thêm: Làm Sao Để Đến Nhà Sách Đại Học Bách Khoa Tp Hcm, Mua Sách Giáo Trình Online

bài xích trước bài xích sau