Bài 56 trang 63 sgk toán 9 tập 2

  -  

Phương pháp giải phương trình trùng phương: Đặt (x^2 = tleft( t ge 0 ight)). Tiếp đến giải phương trình ẩn t theo phương pháp nghiệm của phương trình bậc 2. Kiếm tìm t so sánh điều kiện, tự đó vắt vào phương pháp đặt để tìm ra x.

Bạn đang xem: Bài 56 trang 63 sgk toán 9 tập 2

Lời giải đưa ra tiết:

(3 mx^4 - 12 mx^2 + 9 = 0)

Đặt (t = x^2left( t ge 0 ight)) 

Ta bao gồm phương trình: 

(eqalign& 3t^2 - 12t + 9 = 0 cr & Leftrightarrow t^2 - 4t + 3 = 0 cr ) 

Phương trình bao gồm (a + b + c = 0) nên có hai nghiệm (t_1 = 1; t_2 = 3) (đều thỏa mãn)

Với (t_1 = 1 Rightarrow x^2 = 1 Leftrightarrow x = pm 1)

Với (t_2 = 3 Rightarrow x^2 = 3 Leftrightarrow x = pm sqrt 3) 

Vậy phương trình sẽ cho tất cả 4 nghiệm phân biêt.


LG b

(2 mx^4 + 3 mx^2 - 2 = 0)

Phương pháp giải:

Phương pháp giải phương trình trùng phương: Đặt (x^2 = tleft( t ge 0 ight)). Sau đó giải phương trình ẩn t theo công thức nghiệm của phương trình bậc 2. Tìm kiếm t đối chiếu điều kiện, trường đoản cú đó núm vào phương pháp đặt nhằm tìm ra x.

Xem thêm: Đổi Màu Chữ Trong Excel Theo Điều Kiện, Cách Đổi Màu Ô Excel Theo Điều Kiện

Lời giải chi tiết:

 (2 mx^4 + 3 mx^2 - 2 = 0)

Đặt (t = x^2left( t ge 0 ight))

Ta bao gồm phương trình :

(eqalign& 2t^2 + 3t - 2 = 0 cr & Delta = 9 + 16 = 25 Rightarrow sqrt Delta = 5 cr & Rightarrow t_1 = - 3 + 5 over 4 = 1 over 2(TM);t_2 = - 2(loại) cr)

Với (displaystyle t = 1 over 2 Rightarrow x^2 = 1 over 2 \displaystyle Leftrightarrow x = pm sqrt 1 over 2 = pm sqrt 2 over 2)

Vậy phương trình đã cho bao gồm 2 nghiệm phân biệt.

Xem thêm: Hướng Dẫn Chi Tiết Bản Đồ Hành Chính Thành Phố Đà Lạt Tỉnh Lâm Đồng Mới Nhất


LG c

(x^4 + 5 mx^2 + 1 = 0) 

Phương pháp giải:

Phương pháp giải phương trình trùng phương: Đặt (x^2 = tleft( t ge 0 ight)). Kế tiếp giải phương trình ẩn t theo công thức nghiệm của phương trình bậc 2. Search t so sánh điều kiện, từ bỏ đó ráng vào phương pháp đặt để tìm ra x.

Lời giải chi tiết:

(x^4 + 5 mx^2 + 1 = 0)

Đặt (t = x^2left( t ge 0 ight)) 

Ta bao gồm phương trình :

(t^2 + 5t + 1 = 0)

(Delta = 25 – 4 = 21)

(eqalign{& Rightarrow t_1 = - 5 + sqrt 21 over 2 & t_2 = - 5 - sqrt 21 over 2

*
Bình luận
*
phân tách sẻ

Bài tiếp theo sau
*


*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
giữ hộ góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi
gửi Hủy quăng quật


Liên hệ chính sách