Bài 51 trang 128 sgk toán 7 tập 1

  -  

Cho tam giác(ABC) cân nặng tại(A.) Lấy điểm(D) nằm trong cạnh(AC,) điểm(E) thuộc cạnh(AB) sao cho(AD = AE.)a) So sánh(widehatABD) và(widehatACE)b) Gọi(I) là giao điểm của(BD) và(CE.)(ΔIBC) là tam giác gì ? Vì sao ?
Bạn đang xem: Bài 51 trang 128 sgk toán 7 tập 1

Hướng dẫn:

a) Chứng minh(ΔABD = ΔACE)rồi chỉ ra hai góc đều nhau.

b) So sánh(widehatIBC)và(widehatICB)

*

a) Tam giác(ABC) cân tại(A) (mang thiết)(Rightarrow left{eginarrayl AB = AC hspace0,2cm ( exttính chất) \ widehatABC = widehatACB hspace0,2cm ( extđịnh nghĩa)endarray ight.)Xét(ΔABD) và(ΔACE) có: (AB = AC)(giả thiết) ( widehatA)bình thường (AD = AE)(trả thiết)( Rightarrow ΔABD = ΔACE) (cạnh - góc - cạnh)( Rightarrow widehatABD = widehatACE) (cặp góc tương ứng)b)(ΔIBC) có: ( eginalign*widehatIBC &= widehatABC - widehatABD \&= widehatACB - widehatACE hspace0,2cm ( extvì widehatABC = widehatACB; widehatABD = widehatACE) \&= widehatICBendalign*)( Rightarrow ΔIBC)cân tại(I)


Xem đoạn phim bài giảng với làm cho thêm bài luyện tập về bài học kinh nghiệm này tại đây để học tốt rộng.
*

Tsi mê khảo giải thuật những bài bác tập Bài 6: Tam giác cân nặng - Luyện tập (trang 127 - 128) khác • Giải bài bác 46 trang 127 - SGK Tân oán lớp 7 Tập 1 a) Dùng thước gồm chia... • Giải bài 47 trang 127 - SGK Toán thù lớp 7 Tập 1 Trong những tam giác trên... • Giải bài 48 trang 127 - SGK Tân oán lớp 7 Tập 1 Cắt một tnóng bìa hình... • Giải bài 49 trang 127 - SGK Tân oán lớp 7 Tập 1 a) Tính các góc ở đáy... • Giải bài xích 50 trang 127 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Hai thanh(AB)... • Giải bài xích 51 trang 128 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Cho tam giác(ABC)... • Giải bài 52 trang 128 - SGK Tân oán lớp 7 Tập 1 Cho(widehatxOy)...
Mục lục Giải bài tập SGK Tân oán 7 theo chương •Chương thơm 1: Số hữu tỉ. Số thực - Đại số 7 •Chương thơm 1: Đường trực tiếp vuông góc. Đường thẳng song tuy vậy - Hình học 7 •Chương 2: Hàm số cùng đồ dùng thị - Đại số 7 •Cmùi hương 2: Tam giác - Hình học tập 7 •Chương thơm 3: Thống kê - Đại số 7 •Chương 3: Quan hệ thân các nhân tố trong tam giác. Các đường đồng quy trong tam giác - Hình học tập 7 •Cmùi hương 4: Biểu thức đại số - Đại số 7
Bài trước Bài sau
Giúp bạn học giỏi giờ đồng hồ Anh
Giải bài bác tập SGK Toán thù 7
Bài 6: Tam giác cân nặng - Luyện tập (trang 127 - 128)
• Giải bài 46 trang 127 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 47 trang 127 - SGK Toán thù lớp 7 Tập 1 • Giải bài 48 trang 127 - SGK Toán thù lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 49 trang 127 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 50 trang 127 - SGK Toán thù lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 51 trang 128 - SGK Toán thù lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 52 trang 128 - SGK Toán lớp 7 Tập 1
Giải bài tập SGK Toán thù 7
Cmùi hương 1: Số hữu tỉ. Số thực Cmùi hương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường trực tiếp tuy nhiên tuy nhiên Cmùi hương 2: Hàm số với thứ thị Chương thơm 2: Tam giác Chương thơm 3: Thống kê Chương thơm 3: Quan hệ thân những yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy vào tam giác Chương thơm 4: Biểu thức đại số
Giải bài xích tập SGK Toán 7
Giải bài bác tập SGK Toán thù 7 Tập 1 Giải bài xích tập SGK Tân oán 7 Tập 2
+ Mở rộng coi đầy đủ
Giải bài xích tập các lớp
Giải bài xích tập Lớp 3
Giải bài xích tập Lớp 4
Giải bài xích tập Lớp 5
Giải bài tập Lớp 6


Xem thêm: Luận Cung Phúc Đức Cung Phúc Đức Có, Cung Phúc Đức

Giải bài tập Lớp 7
Giải bài tập Lớp 8
Giải bài bác tập Lớp 9
Giải bài xích tập Lớp 10
Giải bài xích tập Lớp 11
Giải bài tập Lớp 12
Giải bài bác tập các môn
Giải bài bác tập Môn Toán
Giải bài tập Soạn Văn
Giải bài tập Môn Vật Lý
Giải bài bác tập Môn Hóa Học
Giải bài bác tập Môn Lịch Sử
Giải bài bác tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinc Học
Giải bài xích tập Môn GDCD
Giải bài bác tập Môn Tiếng Anh
Học giờ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán thù lớp 2 Toán thù lớp 3 Toán thù lớp 4 Tân oán lớp 5
Toán thù lớp 6 Toán lớp 7 Tân oán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm:

Toán thù lớp 10 Toán lớp 11 Tân oán lớp 12