Bài 5 Lũy Thừa Của Một Số Hữu Tỉ

  -  

Bài học với câu chữ lũy vượt của một vài hữu tỉ.Và sẽ giúp các bạn làm quen thuộc cũng tương tự cố Chắn chắn câu chữ bài học kinh nghiệm, vanphongphamsg.vn xin reviews bài học hữu dụng theo công tác cơ bản .Hi vọng sẽ là nguồn tư liệu xem thêm có lợi !

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

A. Tổng đúng theo loài kiến thức

I. Lũy vượt với số nón từ bỏ nhiên

Lũy thừa bậc n của một số trong những hữu tỉ x là tích của n thừa số x. ( n là số tự nhiên > 1 )Ký hiệu : $x^n$

Ta bao gồm :

*

Ví dụ:

$(frac23)^2=frac2^23^2$

II. Tích cùng thương thơm của hai lũy quá thuộc cơ số

*

 

Ví dụ: Tính :

$2^5.2^2=?$

$3^3:3^2=?$

Hướng dẫn giải:

$2^5.2^2=2^5+2=2^7$

$3^3:3^2=3^3-2=3^1=3$

III. Lũy quá của lũy thừa 

*

Ví dụ: Tính cùng so sánh .

Bạn đang xem: Bài 5 lũy thừa của một số hữu tỉ

$(2^3)^2$ và $2^5$

Hướng dẫn giải :

Ta có: $(2^3)^2=2^3.2=2^6$

Mà : $2^6>2^5$

=> $(2^3)^2$ > $2^5$


B. BÀI TẬP.. VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Kiến thức thú vị


Câu 27: Trang 19 - sgk toán 7 tập 1

Tính :

$(frac-13)^4;(-2frac14)^3;(-0,2)^2;(-5,3)^0$


=> Xem lí giải giải

Câu 28: Trang 19 - sgk toán 7 tập 1

Tính :

$(-frac12)^2;(-frac12)^3;(-frac12)^4;(-frac12)^5$

Hãy rút ra nhận xét về vệt của lũy quá với số nón chẵn và lũy thừa với số mũ lẻ của một trong những hữu tỉ âm.


=> Xem chỉ dẫn giải

Câu 29: Trang 19 - sgk toán 7 tập 1

Viết số $frac1681$ bên dưới dạng một lũy thừa, ví dụ $frac1681=(frac49)^2$. Hãy tìm kiếm các phương pháp viết khác.

Xem thêm: Giải Bài : Luyện Tập Sgk Toán Lớp 5 Luyện Tập Trang 99, Bài 1 Trang 99 Sgk Toán 5


=> Xem lý giải giải

Câu 30

Tìm x , biết :

a. $x:(-frac13)^2=-frac12$

b. $(frac34)^5.x=(frac34)^7$


=> Xem lí giải giải

Câu 31: Trang 19 - sgk tân oán 7 tập 1

Viết các số $(0,25)^8;(0,125)^4$ dưới dạng các lũy thừa của cơ số 0,5.

Xem thêm: Lập Bảng Hệ Thống Kiến Thức Về Các Nhà Văn Hóa Thời Cận Đại : Tác Giả, Năm Sinh


=> Xem gợi ý giải

Câu 33: Trang 20 - sgk toán thù 7 tập 1

Dùng máy tính xách tay tiếp thu để tính:

$(3,5)^2;(-0,12)^3;(1,5)^4;(-0,1)^5;(1,2)^6$


=> Xem lí giải giải

Một số bài khác


Giải Bài Ôn tập chương thơm 2: Hàm số cùng đồ vật thị sgk Tân oán 7 tập 1 Trang 76 78
Giải bài bác 7: Đồ thị của hàm số y=ax (a≠0) sgk Tân oán 7 tập 1 Trang 69 74
Giải bài xích 6: Mặt phẳng tọa độ sgk Toán 7 tập 1 Trang 65 68
Giải bài 5: Hàm số sgk Tân oán 7 tập 1 Trang 62 65
Giải bài bác 4: Một số bài bác toán về đại lượng tỉ lệ nghịch sgk Toán 7 tập 1 Trang 59 62
Giải Bài 3: Đại lượng tỉ lệ thành phần nghịch sgk Toán 7 tập 1 Trang 56 58
Giải bài bác 2: Một số bài xích tân oán về đại lượng tỉ lệ thành phần thuận sgk Toán 7 tập 1 Trang 54 56

Giải các môn học tập khác


Toán thù lớp 7
Ngữ văn uống 7
Giải sgk địa lí 7
GDCD 7
Toán thù 7 tập 1
Tân oán 7 tập 2
Soạn vnạp năng lượng 7 tập 2 giản lược
Lịch sử 7
Soạn văn uống 7 tập 1 giản lược
Giải sgk GDCD 7
Soạn văn uống 7 tập 1
Soạn văn 7 tập 2
Vnạp năng lượng mẫu lớp 7
Tiếng Anh 7
Giải sgk sinc học tập 7
Giải sgk trang bị lí 7
Tập phiên bản vật địa lí 7
...
=>Xem các môn hơn

Bình luận


Phần 1: Đại số

CHƯƠNG 1: SỐ HỮU TỈ. SỐ THỰC


Giải bài xích 1: Tập phù hợp Q những số hữu tỉ trang 4 8
Giải bài xích 2: Cộng, trừ số hữu tỉ Trang 8 10
Giải bài xích 3: Nhân, chia số hữu tỉ Trang 11 13
Giải bài xích 4: Giá trị tuyệt đối của một trong những hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân Trang 13 17
Giải bài bác 5: Lũy vượt của một vài hữu tỉ Trang 17 19
Giải bài 6: Lũy thừa của một số trong những hữu tỉ (tiếp) Trang 21 23
Giải bài bác 7: Tỉ lệ thức Trang 24 28
Giải bài bác 8: Tính hóa học của hàng tỉ số bằng nhau Trang 28 31
Giải bài xích 9: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần trả Trang 32 35
Giải bài xích 10: Làm tròn số Trang 35 39
Giải bài bác 11: Số vô tỉ. Khái niệm về căn uống bậc hai Trang 40 42
Giải bài bác 12: Số thực Trang 43 45
Giải bài: Ôn tập chương thơm 1 Trang 46 50

CHƯƠNG 2: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ


Giải bài 1: Đại lượng tỉ trọng thuận Trang 51 54
Giải bài xích 2: Một số bài xích toán thù về đại lượng tỉ lệ thuận Trang 54 56
Giải Bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch Trang 56 58
Giải bài bác 4: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch Trang 59 62
Giải bài bác 5: Hàm số Trang 62 65
Giải bài 6: Mặt phẳng tọa độ Trang 65 68
Giải bài xích 7: Đồ thị của hàm số y=ax (a≠0) Trang 69 74
Giải Bài Ôn tập chương 2: Hàm số cùng đồ dùng thị Trang 76 78

Phần 2: Hình học

CHƯƠNG 1: ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG


Giải bài xích 1: Hai góc đối đỉnh Toán 7 tập 1 Trang 81 83
Giải bài bác 2: Hai con đường thẳng vuông góc Trang 83 87
Giải bài bác 3: Các góc sinh sản vì chưng một đường thẳng giảm hai tuyến phố trực tiếp Trang 88 89
Giải bài xích 4: Hai con đường thẳng song tuy nhiên Trang 90 92
Giải bài xích 5: Tiên đề Ơ-clit về mặt đường thẳng tuy nhiên tuy vậy Trang 92 95
Giải bài bác 6: Từ vuông góc đến tuy nhiên tuy nhiên Trang 96 99
Giải bài xích 7: Định lí Trang 99 102
Giải bài: Ôn tập chương thơm I Trang 102 104

CHƯƠNG 2: TAM GIÁC


Giải bài 1: Tổng cha góc vào một tam giác Trang 106 109
Giải bài 2: Hai tam giác đều nhau Trang 110 112
Giải bài xích 3: Trường hợp đều bằng nhau trước tiên của tam giác cạnh cạnh cạnh Trang 112 116
Giải bài bác 4: Trường phù hợp bằng nhau trang bị nhì của tam giác cạnh khía cạnh (c.g.c) Trang 117 120
Giải bài 5: Trường hòa hợp cân nhau thiết bị ba của tam giác kỹ lưỡng góc (g.c.g) Trang 121 125
Giải bài 6: Tam giác cân Trang 125 129
Giải bài bác 7: Định lý Py-ta-go Trang 129 133
Giải bài xích 8: Các ngôi trường đúng theo cân nhau của tam giác vuông Trang 134 137
Giải bài bác 9: Thực hành quanh đó ttách Trang 137 138
Giải bài xích Ôn tập chương thơm II Tam giác Trang 139 141
*