Bài 31 Trang 17 Sgk Toán 6 Tập 1

  -  

*

*
*
*
*