Bài 3 trang 100 sgk toán 9

  -  

b) giả dụ một tam giác bao gồm một cạnh là 2 lần bán kính của đường tròn nước ngoài tiếp thì tam giác sẽ là tam giác vuông.

Bạn đang xem: Bài 3 trang 100 sgk toán 9


*

a) Xét tam giác ABC vuông trên A. Gọi O là trung điểm của BC.

Xem thêm: Top 6 Bài Cảm Nhận Về Hình Tượng Người Lái Đò Sông Đà, Phân Tích Hình Tượng Người Lái Đò Sông Đà

Ta có(OA = OB = OC) (tính chất trung con đường trong tam giác vuông)

Suy ra O là trọng tâm của con đường tròn trải qua A, B, C.

Xem thêm: Giải Bài 37 Trang 94 Sgk Toán 9 Tập 1, Giải Bài 37 Trang 94

Vậy vai trung phong của đường tròn ngoại tiếp ΔABC là trung điểm của cạnh huyền BC. (đpcm)

b) Xét tam giác ABC nội tiếp mặt đường tròn (O) đường kính BC, ta có:

(OA = OB = OC)

Tam giác ABC gồm đường trung tuyến đường AO bằng nửa cạnh BC đề nghị suy ra tam giác ABC vuông trên A. (đpcm)

Ghi nhớ:

a) trung khu của đường tròn nước ngoài tiếp tam giác vuông là trung điểm của cạnh huyền

b) nếu một tam giác bao gồm một cạnh là 2 lần bán kính của con đường tròn nước ngoài tiếp thì tam giác sẽ là tam giác vuông.


Tham khảo lời giải các bài xích tập bài bác 1: Sự xác định đường tròn. đặc thù đối xứng của đường tròn. Khác • Giải bài xích 1 trang 99 – SGK Toán lớp 9 tập 1 mang đến hình chữ... • Giải bài bác 2 trang 100 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Hãy nối mỗi ô ở... • Giải bài 3 trang 100 – SGK Toán lớp 9 tập 1 chứng minh các... • Giải bài xích 4 trang 100 – SGK Toán lớp 9 tập 1 trên mặt phẳng... • Giải bài 5 trang 100 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Đố. Một tờ bài... • Giải bài xích 6 trang 100 – SGK Toán lớp 9 tập 1 trong những biển báo giao... • Giải bài xích 7 trang 101 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Hãy nối từng ô ở... • Giải bài xích 8 trang 101 – SGK Toán lớp 9 tập 1 mang lại góc nhọn xAy và... • Giải bài xích 9 trang 101 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Đố:a) Vẽ hình hoa...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 9 theo chương •Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc cha - Đại số chín •Chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Hình học 9 •Chương 2. Hàm số số 1 - Đại số cửu •Chương 2: Đường tròn - Hình học tập 9 •Chương 3: Hệ phương trình hàng đầu hai ẩn - Đại số 9 •Chương 3: Góc với mặt đường tròn - Hình học 9 •Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhì một ẩn - Đại số 9 •Chương 4: hình trụ - Hình nón - Hình mong - Hình học 9