Bài 23 thực hành phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt

     

a) Hãy tính vận tốc lớn lên quý hiếm phân phối ngành tdragon trọt mang lại từng team cây trồng (đem năm 1990 = 100%).

Bạn đang xem: Bài 23 thực hành phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt

b) Dựa bên trên số liệu vừa tính, hãy vẽ trên cùng hệ trục tọa độ các mặt đường màn biểu diễn tốc độ lớn lên cực hiếm thêm vào của các đội cây cối.

c) Nhận xét về quan hệ thân vận tốc tăng trưởng cùng sự biến hóa cơ cấu cực hiếm tiếp tế ngành trồng trọt. Sự thay đổi trên đề đạt điều gì vào thêm vào hoa màu, thực phẩm cùng vào việc đẩy mạnh nuốm mạnh mẽ của công nghiệp nhiệt đới gió mùa ?

Trả lời:

a) Tốc độ vững mạnh giá trị cung cấp ngành trồng trọt theo từng team cây xanh (rước năm 1990 = 100%)

*


b) Vẽ biểu đồ

Biểu đồ vận tốc lớn lên quý giá phân phối của các đội cây trồng ở VN quy trình 1990-

2005

 

*

c) Nhận xét:

Về vận tốc lớn mạnh (tiến độ 1990-2005):


+ Cây công nghiệp bao gồm tốc độ tăng trưởng nhanh khô nhất (tăng 282,3%), tiếp theo là cây rau củ đậu (tăng 156,8%). Cả hai team cây này đều có tốc độ tăng trưởng cao hơn nữa vận tốc lớn lên của ngành tdragon trọt.

+ Cây lương thực, cây nạp năng lượng quả với cây khác có tốc độ lớn mạnh thấp hơn tốc độ tăng trưởng của ngành tLong trọt.

 Về sự biến hóa cơ cấu

Cơ cấu cực hiếm cấp dưỡng ngành trồng trọt của nước ta năm 1990 cùng năm 2005 (%)

Năm

Tổng số

Lương thực

Rau đậu

Cây công nghiệp

Cây ăn uống quả

Cây khác

1990

100,0

67,1

7,0

13,5

10,1

2,3

2005

100,0

59,2

8,3

23,7

7,3

1,5

Từ năm 1990 đến năm 2005, cơ cấu tổ chức quý giá chế tạo ngành trồng trọt sinh hoạt việt nam có sự biến đổi theo hướng:

+ Giảm tỉ trọng cây lương thực, cây ăn uống quả với cây khác.


+ Tăng tỉ trọng cây lâu năm, rau củ đậu.

- Giữa tốc độ tăng trưởng cùng sự biến đổi cơ cấu cực hiếm thêm vào ngành trồng trọt có quan hệ nghiêm ngặt cùng nhau.

+ Cây công nghiệp cùng cây rau đậu có vận tốc tăng trưởng cao hơn nữa vận tốc vững mạnh của ngành trồng trọt, dẫu vậy tỉ trọng gồm xu hướng tăng.

+ Cây thực phẩm, cây nạp năng lượng trái với cây khác tất cả vận tốc lớn lên phải chăng hơn tốc độ lớn mạnh của ngành trồng trọt, dẫu vậy tỉ trọng tất cả xu hướng sút.

Xem thm: Giáo Án Kỹ Năng Sống Lớp 2 Năm 2018, Giáo Án Kỹ Năng Sống Lớp 2 Cả Năm

- Sự đổi khác cơ cấu quý giá thêm vào ngành tLong trọt triệu chứng tỏ:

+ Trong thêm vào hoa màu, thực phđộ ẩm, đã có xu hướng nhiều mẫu mã hóa, các một số loại rau xanh đậu được tăng cường sản xuất.

+ Nền nông nghiệp trồng trọt nhiệt đới gió mùa càng ngày càng được đẩy mạnh nuốm mạnh bạo cùng với Việc tạo ra nhiều sản phẩm sản phẩm & hàng hóa có mức giá trị cao.

Cho bảng số liệu:

Bảng 23.2. Diện tích gieo tLong cây công nghiệp thường niên và cây lâu năm lâu năm

(Đơn vị: ngàn ha)

*


a) Phân tích Xu thế dịch chuyển diện tích S gieo tdragon cây lâu năm thường niên với cây công nghiệp lâu năm trong tầm thời gian tự 1975 mang lại 2005.

b) Sự đổi khác vào cơ cấu tổ chức diện tích S cây công nghiệp (phân theo cây lâu năm thường niên với cây công nghiệp thọ năm) tất cả tương quan thế nào đến sự thay đổi trong phân bố tiếp tế cây công nghiệp ?

Trả lời:

a) Để phân tích Xu thế biến động diện tích S gieo tdragon cây công nghiệp thường niên với lâu năm trong tầm thời gian 1975 - 2005, cũng tương tự phục vụ đến câu hỏi b), đề xuất tính tân oán, xử lí số liệu, lập thành bảng nới nhỏng sau:

Cơ cấu diện tích gieo trồng cây lâu năm sinh hoạt VN, quy trình tiến độ 1975 - 2005 (%)


Năm

Cây công nghiệp hàng năm

Cây công nghiệp thọ năm

1975

54,9

45,1

1980

59,2

40,8

1985

56,1

43,9

1990

45,2

54,8

1995

44,3

55,7

2000

34,9

65,1

2005

34,5

65,5


- Về tốc độ tăng trưởng (năm 2005 so với năm 1975): Diện tích cây lâu năm nhiều năm tăng nkhô hanh hơn diện tích gieo trồng cây lâu năm thường niên.

+ So cùng với năm 1975, diện tích S gieo tLong cây công ngbiệp nhiều năm năm 2005 tăng 1460,8 ngàn ha (tăng gấp 9,5 lần).

+ Cũng vào thời hạn trên, diện tích gieo trồng cây lâu năm thường niên tăng 651,4 ngàn ha (tăng gấp 4,1 lần). Riêng vào quy trình 1985 - 1990, diện tích S gieo tLong cây lâu năm thường niên giảm, tiếp nối tăng đột biến.

- Về sự biến đổi tổ chức cơ cấu (quy trình 1975 - 2005):

+ Tỉ lệ diện tích S gieo tdragon cây lâu năm hàng năm càng ngày bớt, từ 54,9% (năm 197-5) xuống còn 34,5% (năm 2005), sút 20,4%.

+ Tỉ lệ diện tích gieo tLong cây lâu năm lâu năm không chấm dứt tăng, từ 45,1% (năm 1975) lên 65,5% (năm 2005), tăng trăng tròn,4%.

Xem thêm: Nắm Vững Kiến Thức Ngữ Pháp Khó Lớp 8: Câu Bị Động Đặc Biệt, Ngữ Pháp, Bài Tập Câu Bị Động Lớp 8 Có Đáp Án

b) Sự biến hóa trong tổ chức cơ cấu diện tích cây công nghiệp có tương quan rõ ràng đến việc thay đổi trong phân bố cây lâu năm từ bỏ xuất hiện cùng cải cách và phát triển những vùng siêng canh cây công nghiệp, đa số là những cây lâu năm nhiều năm.


Chuyên mục: Giải bài tập