Bài 21 trang 19 sgk toán 9 tập 2

     

a) (left{eginmatrix xsqrt2 - 3y = 1 & & \ 2x + ysqrt2=-2 và và endmatrix ight.);

b) (left{eginmatrix 5xsqrt3+ y = 2sqrt2và và \ xsqrt6 - y sqrt2 = 2& và endmatrix ight.) 
Bạn đang xem: Bài 21 trang 19 sgk toán 9 tập 2

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*
Xem thm: Tả Nhân Vật Hoạt Hình Doremon Ngắn Doremon Hay Nhất Mà Bạn Nhất Định Phải Xem

Hệ a) ta nhân pmùi hương trình trước tiên với (-sqrt 2), rồi cộng từng vế hai phương trình.

Hệ b) ta nhân pmùi hương trình trước tiên với (sqrt 2), rồi cộng từng vế nhì pmùi hương trình.
Xem thêm: Unit 8 Lớp 9 Write Unit 8: Celebrations, Giáo Án English 9 Unit 8 Write

Lời giải đưa ra tiết

a) Nhân cả hai vế của phương trình đầu tiên cùng với (-sqrt 2), rồi cộng từng vế nhị pmùi hương trình, ta được:

(left{eginmatrix xsqrt2 - 3y = 1 và và \ 2x + ysqrt2=-2 & & endmatrix ight.) 

(Leftrightarrow left{eginmatrix -2x + 3sqrt2.y = -sqrt2và & \ 2x + sqrt2y = -2 và và endmatrix ight.)

(Leftrightarrow left{eginmatrix -2x + 3sqrt2.y+2x+ sqrt2.y = -sqrt2-2& & \ 2x + sqrt2y = -2 & và endmatrix ight.)

(Leftrightarrow left{eginmatrix 4sqrt2.y = -sqrt2 - 2& và \ 2x + ysqrt2 = -2và và endmatrix ight.)

(Leftrightarrow left{eginmatrix y = dfrac-sqrt2 - 24sqrt 2& & \ 2x + ysqrt2 = -2 và & endmatrix ight.)

(Leftrightarrow left{eginmatrix y = dfrac-1-sqrt24và và \ 2x = -ysqrt2 -2 và và endmatrix ight. )

(Leftrightarrow left{eginmatrix y = dfrac-1-sqrt24và và \ 2x =- dfrac-1-sqrt24.sqrt2 -2 & và endmatrix ight.)

(Leftrightarrow left{eginmatrix y = dfrac-1-sqrt24và và \ 2x =dfracsqrt 2 -64và & endmatrix ight. Leftrightarrow left{eginmatrix x = -dfrac34 + dfracsqrt28và & \ y = -dfrac14 - dfracsqrt24và & endmatrix ight.)

Vậy hệ phương trình vẫn mang đến gồm nghiệm duy nhất là: (left( -dfrac34 + dfracsqrt28; -dfrac14 - dfracsqrt24 ight))

b) Nhân nhị vế của pmùi hương trình đầu tiên cùng với (sqrt2), rồi cộng từng vế hai phương thơm trình.

Ta có (left{eginmatrix 5xsqrt3+ y = 2sqrt2và và \ xsqrt6 - y sqrt2 = 2và và endmatrix ight.)

Suy ra

(left{eginmatrix 5sqrt 6 x + y sqrt 2 = 4 & và \ x sqrt 6 - y sqrt 2=2 và và endmatrix ight. Leftrightarrow left{eginmatrix 6 sqrt 6 x=6 và & \ x sqrt 6 -y sqrt 2 =2 và & endmatrix ight.)


(Leftrightarrow left{eginmatrix x= dfracsqrt 66 và &\ y sqrt 2 = x sqrt 6 -2và và endmatrix ight. )

(Leftrightarrow left{eginmatrix x= dfracsqrt 66 và &\ y sqrt 2 = dfracsqrt 66. sqrt 6 -2và và endmatrix ight.)

( Leftrightarrow left{eginmatrix x= dfracsqrt 66 và &\ y =- dfracsqrt 22và & endmatrix ight.)

Vậy hệ phương trình đang mang lại tất cả nghiệm tốt nhất là ( left(dfracsqrt 66; -dfracsqrt 22 ight))


Chuyên mục: Giải bài tập