Bài 2 trang 28 sgk toán 11

  -  

Với phần đông giá trị như thế nào của (x) thì giá trị của những hàm số (y = sin3x) cùng (y = sin x) bởi nhau?
Bạn đang xem: Bài 2 trang 28 sgk toán 11

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


(x) thỏa mãn nhu cầu yêu cầu bài bác ra khi và chỉ còn khi x là nghiệm của phương trình:

(eginarrayl,,,,,sin 3x = sin x\ Leftrightarrow left< eginarrayl3x = x + k2pi \3x = pi - x + k2pi endarray ight.left( k in mathbbZ ight)\ Leftrightarrow left< eginarrayl2x = k2pi \4x = pi + k2pi endarray ight.left( k in mathbbZ ight)\  Leftrightarrow left< eginarraylx = kpi \x = fracpi 4 + frackpi 2endarray ight.,,,left( k in mathbbZ ight)endarray)

Vậy (left< matrixx = kpi hfill cr x = pi over 4 + kpi over 2 hfill cr ight.(k inmathbbZ )) là nghiệm.

vanphongphamsg.vn


*
Bình luận
*
phân tách sẻ


Xem thêm: Tính Bán Kính Đường Tròn Ngoại Tiếp Tam Giác : Lý Thuyết & Các Dạng Bài Tập

Bài tiếp sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

sự việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp vanphongphamsg.vn
Xem thêm: Giải Toán Lớp 7 Tỉ Lệ Thức, Giải Toán 7 Bài 7: Tỉ Lệ Thức

Cảm ơn bạn đã sử dụng vanphongphamsg.vn. Đội ngũ gia sư cần nâng cấp điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Đăng ký kết để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép vanphongphamsg.vn gửi các thông tin đến chúng ta để nhận thấy các giải thuật hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.