Bài 18 trang 75 sgk toán 8 tập 1

  -  

Chứng minc định lý: "Hình thang tất cả hai tuyến đường chéo cánh bằng nhau là hình thang cân" qua bài xích toán thù sau: Cho hình thang (ABCD,, (AB // CD) )có(AC = BD.) Qua(B) kẻ con đường trực tiếp tuy nhiên tuy nhiên với(AC,) giảm mặt đường thẳng(DC) tại tại(E.) Chứng minh rằng:

a)(ΔBDE) là tam giác cân nặng.

b)(ΔACD = ΔBDC)

c) Hình thang(ABCD) là hình thang cân.
Bạn đang xem: Bài 18 trang 75 sgk toán 8 tập 1

*

a) Ta có:(AB // CD) (đưa thiết)(Rightarrow AB // DE)(vày (E in CD))Lại có(AC // BE) (mang thiết)(Rightarrow AC = BE)(tính chất đoạn chắn)Mà(AC = BD) (trả thiết)(Rightarrow BD = BE )Xét( riangleBDE) có:(BD = BE) (chứng minh trên)(Rightarrow riangleBDE)cân tại(B) (tính chất)b) ( riangleBDE)cân nặng tại(B) (minh chứng trên)(Rightarrow widehatD_1 = widehatE)(định nghĩa) ((1))Lại có:(AC // BE) (mang thiết)(Rightarrow widehatC_1 = widehatE) (cặp góc so le trong) ((2))Từ((1)) và((2) Rightarrow widehatC_1 = widehatD_1)Xét(ΔACD) và(ΔBDC) có:(AC = BD)(mang thiết)(widehatC_1 = widehatD_1)(chứng tỏ trên)(DC:)cạnh chung(Rightarrow ΔACD = ΔBDC ,,(c.g.c))c)(ΔACD = ΔBDC) (chứng minh trên)(Rightarrow widehatADC = widehatBCD)(cặp góc tương ứng)Xét hình thang(ABCD) có:(widehatADC = widehatBCD) (minh chứng trên)(Rightarrow ABCD)là hình thang cân (dấu hiệu phân biệt hình thang)

Lưu ý: Dấu hiệu nhận biết hình thang cân:+ Hình thang tất cả nhì góc kề một lòng cân nhau là hình thang cân+ Hình thang gồm hai đường chéo đều bằng nhau là hình thang cân nặng.


*

Tyêu thích khảo lời giải các bài tập Luyện tập (trang 75) khác • Giải bài bác 16 trang 75 – SGK Toán thù lớp 8 tập 1 Cho tam giác(ABC)... • Giải bài 17 trang 75 – SGK Tân oán lớp 8 tập 1 Hình thang(ABCD... • Giải bài 18 trang 75 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Chứng minh định lý: "Hình... • Giải bài bác 19 trang 75 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Đố. Cho bố...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 8 theo chương •Cmùi hương 1: Phnghiền nhân với phép phân tách nhiều thức - Đại số 8 •Cmùi hương 1: Tứ đọng giác - Hình học tập 8 •Cmùi hương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương thơm 2: Đa giác. Diện tích đa giác - Hình học 8 •Chương thơm 3: Pmùi hương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học 8 •Chương thơm 4: Bất pmùi hương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Cmùi hương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đa số - Hình học 8


Xem thêm: Bài Tập Phương Trình Lượng Giác Cơ Bản Lớp 11 Có Đáp Án, Bài Tập Lượng Giác Nâng Cao 11(Có Đáp Án)

Bài trước Bài sau
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Luyện tập (trang 75)
• Giải bài xích 16 trang 75 – SGK Toán thù lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 17 trang 75 – SGK Tân oán lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 18 trang 75 – SGK Tân oán lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 19 trang 75 – SGK Toán thù lớp 8 tập 1


Xem thêm: Ngọc Tiêu Kiếm Pháp - NgọC Tiãªu KiếM Phã¡P

Chương thơm 1: Phnghiền nhân với phép chia đa thức Chương 1: Tđọng giác Chương thơm 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích nhiều giác Chương thơm 3: Phương thơm trình bậc nhất một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn Chương thơm 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp hồ hết