Bài 17 vật lý 11

  -  
*
Câu 1 trang 106 SGK Vật lí 11

Giải bài 1 trang 106 SGK Vật lí 11. Tính chất điện của bán dẫn và kim loại khác nhau như thế nào?
Bạn đang xem: Bài 17 vật lý 11

*
Câu 2 trang 106 SGK Vật lí 11

Giải bài 2 trang 106 SGK Vật lí 11. Điểm khác nhau chính giữa nguyên tử đôno và axepto đối với Silic là gì?


*
Câu 3 trang 106 SGK Vật lí 11

Giải bài 3 trang 106 SGK Vật lí 11. Mô tả cách sinh ra electron và lỗ trống trong bán dẫn tinh khiết, bán dẫn n và p


*
Câu 4 trang 106 SGK Vật lí 11

Giải bài 4 trang 106 SGK Vật lí 11. Dòng điện chỉ chạy qua lớp chuyển tiếp p-n theo chiều nào?


*
Câu 5 trang 106 SGK Vật lí 11

Giải bài 5 trang 106 SGK Vật lí 11. Khi nào thì một lớp bán dẫn p kẹp giữa hai lớp bán dẫn n trên một tinh thể được xem là một tranzito n-p-n?
Xem thêm: Tinh Vũ Cửu Thần - Truyện 223 Chương

*
Bài 6 trang 106 sgk vật lí 11

Giải bài 6 trang 106 SGK Vật lí 11. Phát biểu nào dưới đây là chính xác?


*
Bài 7 trang 106 sgk vật lí 11

Giải bài 7 trang 106 SGK Vật lí 11. Phát biểu nào sau đây về tranzito là chính xác?


*
*

Liên hệ | Chính sách

*
Gửi bài


Xem thêm: Top 5 Từ Điển Hán Nôm: Tra Từ, Website Tra Từ Điển Hàn Việt Online

*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép vanphongphamsg.vn gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.