BÀI 16 TRANG 45 SGK TOÁN 9 TẬP 2

  -  

Xét phương thơm trình: (ax^2+bx+c=0) ((a e 0)) với biệt thức: (Delta =b^2-4ac.)

+) Nếu (Delta > 0) thì pmùi hương trình có nhị nghiệm phân biệt:

(x_1=dfrac-b+sqrtDelta2a; x_2=dfrac-b-sqrtDelta2a)

+) Nếu (Delta 0).

Bạn đang xem: Bài 16 trang 45 sgk toán 9 tập 2

Do kia phương thơm trình gồm nhị nghiệm phân biệt:

(x_1=dfrac-(-7)-sqrt252.2=dfrac7-54=dfrac12)

(x_2 = dfrac-(-7)+sqrt252.2=dfrac7+54=3).

Xem thêm: Soạn Bài Ca Dao Dân Ca Về Tình Cảm Gia Đình, Soạn Bài Ca Dao Dân Ca


LG b

(6x^2 + x + 5 = 0)

Phương pháp giải:

Xét phương thơm trình: (ax^2+bx+c=0) ((a e 0)) và biệt thức: (Delta =b^2-4ac.)

+) Nếu (Delta > 0) thì pmùi hương trình gồm nhị nghiệm phân biệt:

(x_1=dfrac-b+sqrtDelta2a; x_2=dfrac-b-sqrtDelta2a)

+) Nếu (Delta (6x^2 + x - 5 = 0)

Phương thơm pháp giải:

Xét pmùi hương trình: (ax^2+bx+c=0) ((a e 0)) với biệt thức: (Delta =b^2-4ac.)

+) Nếu (Delta > 0) thì phương trình tất cả nhị nghiệm phân biệt:

(x_1=dfrac-b+sqrtDelta2a; x_2=dfrac-b-sqrtDelta2a)

+) Nếu (Delta 0 )

Do kia pmùi hương trình gồm hai nghiệm phân biệt:

(x_1 = dfrac-1+sqrt1212.6=dfrac-1+1112= dfrac56)

(x_2 = dfrac-1-sqrt1212.6=dfrac-1-1112= -1).

Xem thêm: Tìm Hiểu Văn Hóa Lễ Hội Truyền Thống Của Người Việt (Lễ, Các Phong Tục, Tập Quán Và Lễ Hội


LG d

(3x^2 + 5x + 2 = 0)

Phương pháp giải:

Xét pmùi hương trình: (ax^2+bx+c=0) ((a e 0)) với biệt thức: (Delta =b^2-4ac.)

+) Nếu (Delta > 0) thì pmùi hương trình có hai nghiệm phân biệt:

(x_1=dfrac-b+sqrtDelta2a; x_2=dfrac-b-sqrtDelta2a)

+) Nếu (Delta 0)

Do đó phương trình tất cả nhì nghiệm phân biệt:

(x_1 = dfrac-5+sqrt 12.3=dfrac-46 =-dfrac23)

(x_2 = dfrac-5-sqrt 12.3=dfrac-66 =-1).


LG e

(y^2 - 8y + 16 = 0)

Phương thơm pháp giải:

Xét pmùi hương trình: (ax^2+bx+c=0) ((a e 0)) cùng biệt thức: (Delta =b^2-4ac.)

+) Nếu (Delta > 0) thì phương thơm trình gồm nhị nghiệm phân biệt:

(x_1=dfrac-b+sqrtDelta2a; x_2=dfrac-b-sqrtDelta2a)

+) Nếu (Delta (16z^2 + 24z + 9 = 0)

Pmùi hương pháp giải:

Xét phương trình: (ax^2+bx+c=0) ((a e 0)) và biệt thức: (Delta =b^2-4ac.)

+) Nếu (Delta > 0) thì phương trình bao gồm nhị nghiệm phân biệt:

(x_1=dfrac-b+sqrtDelta2a; x_2=dfrac-b-sqrtDelta2a)

+) Nếu (Delta

*
Bình luận

Bài tiếp theo
*

Các bài xích liên quan: - Bài 4. Công thức nghiệm của pmùi hương trình bậc hai


*
*
*
*
*
*
*
*


*
*Cảm ơn chúng ta đã thực hiện Loigiaitốt.com. Đội ngũ thầy giáo đề xuất nâng cấp điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?