Bài 14 trang 58 sgk toán 7

  -  

Giải bài 14 trang 58 SGK Toán 7 tập 1. Cho biết 35 công nhân xây một ngôi nhà hết 168 ngày. Hỏi 28 công nhân xây ngôi nhà đó hết bao nhiêu ngày?


Đề bài

Cho biết \(35\) công nhân xây một ngôi nhà hết \(168\) ngày. Hỏi \(28\) công nhân xây ngôi nhà đó hết bao nhiêu ngày? ( Giả sử năng suất của mỗi công nhân là như nhau)


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Tính chất hai đại lượng tỉ lệ nghịch:

Tỉ số hai giá trị bất kì của đại lượng này bằng nghịch đảo của tỉ số hai giá trị tương ứng của đại lượng kia.

Bạn đang xem: Bài 14 trang 58 sgk toán 7

\( \dfrac{x_{1}}{x_{2}}= \dfrac{y_{2}}{y_{1}}; \dfrac{x_{1}}{x_{3}}= \dfrac{y_{3}}{y_{1}}\); ...


Lời giải chi tiết

Gọi số ngày do \(28\) công nhân xây xong ngôi nhà là \(x\) (ngày) \((x>0)\)

Vì năng suất làm việc của mỗi người là như nhau nên số công nhân và số ngày xây xong ngôi nhà là hai đại lượng tỉ lệ nghịch.

Xem thêm: Nghị Luận Xã Hội Về Internet Trong Cuộc Sống Hôm Nay, Nghị Luận Xã Hội Về Tác Động Của Internet

Theo tính chất của hai đại lượng tỉ lệ nghịch ta có: 

\( \dfrac{35}{28}= \dfrac{x}{168}\)

\(\Rightarrow x = \dfrac{35.168}{28}= 210\) (thỏa mãn).

Xem thêm: Một Kg Vàng Bằng Bao Nhiêu Lượng, 1Kg Vàng Bằng Bao Nhiêu Lượng, Cây, Chỉ, Gam Vàng

Vậy \(28\) công nhân xây ngôi nhà đó trong \(210\) ngày.


Mẹo Tìm đáp án nhanh nhất Search google: "từ khóa + vanphongphamsg.vn"Ví dụ: "Bài 14 trang 58 SGK Toán 7 tập 1 vanphongphamsg.vn"