Bài 10 sử 12

  -  
- Chọn bài -PHẦN MỘT – LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 2000Bài 1. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – 1949)Bài 2. Liên Xô và các nước Đông ÂU (1945 – 1991). Liên bang Nga (1991 – 2000)Bài 3. Các nước Đông Bắc ÁBài 4. Các nước Đông Nam Á và Ấn ĐộBài 5. Các nước châu Phi và Mĩ LatinhBài 6. Nước MĩBài 7. Tây ÂUBài 8. Nhật BảnBài 9. Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì Chiến tranh lạnhBài 10. Cách mạng khoa học – Công nghệ và xu thế toàn cầu hoá nửa sau thế kỉ XXBài 11. Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000PHẦN HAI – LỊCH SỬ VIỆT NAM | TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 2000Bài 12. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925Bài 13. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930Bài 14. Phong trào cách mạng 1930 – 1935Bài 15. Phong trào dân chủ 1936 – 1939Bài 16. Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939 – 1945). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đờiBài 17. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà từ sau ngày 2 – 9 – 1945 đến trước ngày 19 – 12 – 1946Bài 18. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 – 1950)Bài 19. Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951 – 1953)Bài 20. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953 – 1954)Bài 21. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 – 1965)Bài 22. Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mỹ xâm lược. Nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965 – 1973)Bài 23. Khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973 – 1975)Bài 24. Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước năm 1975Bài 25. Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976 – 1986)Bài 26. Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986 – 2000)Bài 27. Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000


Bạn đang xem: Bài 10 sử 12

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 12: tại đây

*
*
*

*
*


Gửi Đánh Giá

Đánh giá trung bình 4 / 5. Số lượt đánh giá: 889

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.
Xem thêm: Vua Hải Tặc Tập 10 - Xem Phim Đảo Hải Tặc Tập 10 Vietsub

--Chọn Bài--

↡- Chọn bài -PHẦN MỘT – LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 2000Bài 1. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – 1949)Bài 2. Liên Xô và các nước Đông ÂU (1945 – 1991). Liên bang Nga (1991 – 2000)Bài 3. Các nước Đông Bắc ÁBài 4. Các nước Đông Nam Á và Ấn ĐộBài 5. Các nước châu Phi và Mĩ LatinhBài 6. Nước MĩBài 7. Tây ÂUBài 8. Nhật BảnBài 9. Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì Chiến tranh lạnhBài 10. Cách mạng khoa học – Công nghệ và xu thế toàn cầu hoá nửa sau thế kỉ XXBài 11. Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000PHẦN HAI – LỊCH SỬ VIỆT NAM | TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 2000Bài 12. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925Bài 13. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930Bài 14. Phong trào cách mạng 1930 – 1935Bài 15. Phong trào dân chủ 1936 – 1939Bài 16. Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939 – 1945). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đờiBài 17. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà từ sau ngày 2 – 9 – 1945 đến trước ngày 19 – 12 – 1946Bài 18. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 – 1950)Bài 19. Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951 – 1953)Bài 20. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953 – 1954)Bài 21. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 – 1965)Bài 22. Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mỹ xâm lược. Nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965 – 1973)Bài 23. Khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973 – 1975)Bài 24. Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước năm 1975Bài 25. Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976 – 1986)Bài 26. Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986 – 2000)Bài 27. Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!


*Xem thêm: Thế Giới Du Đãng Sài Gòn Xưa, Bí Ẩn Về “Đại Ca Của Các Đại Ca” Sài Gòn Xưa

Bài 21. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 – 1965)