ANH VĂN 10 UNIT 8

  -  

Hướng dẫn soạn, giải bài tập tiếng Anh lớp 10 Unit 8: Language trang 27, 28 trang cụ thể đầy đủ những phần giúp học viên làm bài xích tập tiếng Anh 10 thí điểm thuận tiện hơn.

Bạn đang xem: Anh văn 10 unit 8


Tiếng Anh 10 Unit 8: Language trang 27, 28

Video giải tiếng Anh 10 Unit 8: New ways to lớn learn; Language

Vocabulary

1. (Trang 27 - tiếng anh 10) Match each of the phrases on the left with its explanation on the right.

(Nối những cụm ở phía bên trái với sự giải thích ở mặt phải.)

*

Đáp án:

1.e

2.d

3.b

4.c

5.a

ớng dẫn dịch:

1 – e

(ghi chú của một cái nào đó - viết một cái nào đó xuống)

2 - d

(màn hình chạm màn hình - màn hình có thể chấp nhận được đưa ra phía dẫn bằng phương pháp chạm vào.)

3 – b

(lợi dụng điều nào đó - tận dụng điều gì đó ở mức về tối đa)

4 – c

(tìm nội dung nào đó - kiếm tìm kiếm cùng tìm văn bản nào kia trong từ điển hoặc khởi cồn tham chiếu)

5 – a

(một điều gì đó truy cập - tiếp cận cùng sử dụng một chiếc gì đó)

2. (Trang 27 - giờ đồng hồ anh 10)Read the conversation in GETTING STARTED again. Match pictures A-C with their uses as learning tools 1-6 mentioned below.

(Đọc bài đàm thoại vào phần getting started. Nối hình ảnh A-C với chức năng của chúng như thể công nuốm học tập 1-6 như đề cập mặt dưới.)

*

Đáp án:

1.A, B, C

2.A, C

3.A, B, C

4.B

5.B

6.A, B, C

ớng dẫn dịch:

1. A, B, C:access the Internet, download programmes & information

(truy cập Internet, download xuống những chương trình và thông tin)

2. A, C: take notes with a digital pen on a cảm ứng screen

(ghi chú bởi bút kỹ thuật số trên màn hình hiển thị cảm ứng)

3. A, B, C:take photos or record student’s work

(chụp hình ảnh hoặc khắc ghi tác phẩm của học tập sinh)

4. B: vị assignments and projects and study English

(làm bài xích tập và dự án công trình và học tập tiếng Anh)

5. B: store information, take notes, write essays & do calculations

(lưu trữ thông tin, ghi chép, viết bài luận và triển khai tính toán)

6. A, B, C: look up information

(tra cứu thông tin)

Pronunciation

1. (Trang 28 - giờ anh 10) Listen và repeat.

(Lắng nghe cùng lặp lại.)

Bài nghe:


*

2. (Trang 28 - giờ anh 10) Listen again & put a mark (") before the stressed syllable.

(Nghe lại cùng đặt vệt (") trước âm nhấn.)

Bài nghe:


Hướng dẫn có tác dụng bài:

*

Unit 8: Getting Started (trang 26, 27): Listen & read. Learning with personal electronic devices...

Unit 8: Grammar (trang 28): Read the following sentences from GETTING STARTED...

Xem thêm: Truyện Tranh Tiếu Lâm Dân Gian Việt Nam, Truyện Cười Dân Gian

Unit 8: Reading (trang 29): Look at the pictures. What are the students doing...

Unit 8: Speaking (trang 30): Look at some arguments in favour of using electronic devices in learning...

Unit 8: Listening (trang 31): Look at the pictures & read the caption below these pictures...

Unit 8: Writing (trang 32): Look at the pictures of people using electronic devices. Think about one advantage...

Unit 8: Communication & culture (trang 33): Read the following comments on personal electronic devices. Which sounds most reasonable...

Unit 8: Looking back (trang 34): Listen and repeat...

Xem thêm: Lông Mày Lưỡi Kiếm Vận Mệnh Tốt Hay Xấu? Xem Tướng Lông Mày Lưỡi Kiếm

Unit 8: Project (trang 35): Your class is going to hold a discussion on the topic Personal electronic devices in class...