ảnh bìa báo cáo

     

Vâng, sau khi biên soạn hoàn thành hết một mớ tài liệu, mang đến cơ hội in ra thì mới thấy thiếu hụt thiếu cái gì đó chưa in ??? Thì ra là thiếu thốn mẫu trang bìa bên ngoài. Quý Khách làm sao đã có tác dụng khóa luận, report tốt tài liệu gì đó mà không biết làm trang bìa thì phản hồi điểm danh chơi coi