Write

  -  

Look at Hoa's letter khổng lồ Tim. She wrote it at the end of term. Identify the sections. Label them with correct letter.

Bạn đang xem: Write


WRITE.

1. Look at Hoa"s letter to Tim. She wrote it at the kết thúc of term. Identify the sections. Label them with correct letter. (Hãy xem bức thư Hoa gửi Tim. Cô ấy đang viết thư này vào thời điểm cuối học kì. Em hãy nhận thấy các phần của bức thư với dán chữ cái đúng (A, B, c xuất xắc D) vào từng phần.)

A. Body toàn thân of the letter

B. Heading - writer’s address and the date

C. Closing - Your friend/ Regards Love

D. Opening - Dear ...,

*

Trả lời:

*


2. Now help Lan write a letter to her pen pal Donna in San Francisco. Use the information in the box. (Bây tiếng em hãy góp Hoa viết thư mang đến Donna, các bạn quen biết qua thư của cô ấy ấy sinh sống San Francisco, dùng tin tức cho vào khung.)

Mother’s Day

second semester report / last month

good grades / Geography / Physics / Math

teacher / tell / improve English / History

in a few weeks / Mid-Autumn Festival / moon festival

Ha Long cất cánh / aunt và uncle / bus / this afternoon

send you / postcard

Trả lời:


124 Hai bố Trung St.

Ha Noi

June 5, 200...

Xem thêm: Lý Thuyết Tin Học 9: Bài 9 Bài 8: Bài Trình Chiếu (Hay, Chi Tiết)

Dear Donna,

Thanks for your letter. I"m happy lớn hear that you had a nice Mother’s Day.

I received my second semester report last month. I got good grades for Geography, Physics và Math, but my history and English results were not very good. My former teacher told me that I should improve English and history. I am spending more time on them this summer. And I hope I"ll be better at the two subjects next year.

The Mid-Autumn Festival will come in a few weeks. That’s the Moon Festival in Viet Nam. I"m going khổng lồ Ha Long bay with my aunt và uncle by bus this afternoon. I"ll send you a postcard from there.

Xem thêm: Bài 15: Trong Giấc Mơ Em Được Một Bà Tiên Cho Ba Điều Ước Và Em

Write to lớn me as soon as possible. I"m looking forward khổng lồ hearing from you.

Fondest wishes,

Lan


tự khóa liên quan


Tin mới cập nhật


học tập 1 giờ đồng hồ
soạn văn online
học ngoại ngữ
Giải bài sinh học