Ancol hóa 11

  -  

Tóm tắt lý thuyết Hóa 11 Bài 40 : Ancol ngắn gọn gàng, chi tiết để giúp học viên nắm rõ kiến thức trung tâm Hóa 11 Bài 40.

Bạn đang xem: Ancol hóa 11


Lý ttiết Hóa 11 Bài 40 : Ancol

Bài giảng Hóa 11 Bài 40 : Ancol

I. Định nghĩa – phân loại

1. Định nghĩa

- Ancol là các vừa lòng hóa học hữu cơ, trong phân tử bao gồm đội hiđroxyl – OH liên kết trực tiếp với nguyên ổn tử cacbon no.

- Nhóm OH này được hotline là team – OH ancol.

- Ví dụ một vài ancol:

CH3CH2OH; CH2 = CH – CH2 – OH; C6H5 – CH2 – OH.

- Công thức tổng thể của ancol:R(OH)n(n ≥ 1), với R là nơi bắt đầu hiđrocacbon.

- Công thức của ancol no, mạch trực tiếp, đối kháng chức:CnH2n+1OHhayCnH2n+2O(với n ≥ 1).

2. Phân loại

- Dựa vào Điểm lưu ý nơi bắt đầu hiđrocacbon, các ancol được phân chia thành:

+ Ancol no. Ví dụ: CH3OH; CH2OH – CH2OH …

+ Ancol không no. Ví dụ: CH2 = CH – CH2 – OH …

+ Ancol thơm (phân tử tất cả vòng benzen). Ví dụ: C6H5 – CH2 – OH…

- Dựa vào số team OH trong phân tử, ancol được phân chia thành:

+ Ancol đối chọi chức: CH3OH; CH2 = CH – CH2 – OH …

+ Ancol đa chức: CH2OH – CH2OH; CH2OH – CH(OH) – CH2OH …

- Các ancol còn được phân nhiều loại theo bậc ancol. Bậc của ancol được xác minh bởi bậc của nguyên ổn tử C links cùng với nhóm -OH.

II. Đồng phân, danh pháp

1. Đồng phân

Các ancol no, mạch hnghỉ ngơi, đối chọi chức tất cả đồng phân mạch cacbon cùng đồng phân địa chỉ team chức – OH trong mạch cacbon.

Ví dụ: C4H10O tất cả những đồng phân ancol nlỗi sau:

*

2. Danh pháp

a) Tên thông thường

- Một số ít ancol mang tên thông thường.

- Tên thông thường = Ancol + tên gốc ankyl+ ic.

Ví dụ:

CH3-CH2-OH: ancol etylic.

CH3-OH: ancol metylic.

b) Tên thế thế

Các bước Call tên núm thế:

-Chọn mạch chủ yếu của phân tử ancol là mạch nhiều năm duy nhất bao gồm chứa đội -OH.

- Đánh số đồ vật trường đoản cú nguyên ổn tử cacbon bên trên mạch chủ yếu bước đầu trường đoản cú phía sát đội -OH rộng.

- Tên thay thế sửa chữa = tên hiđrocacbon tương xứng với mạch chính + số chỉ địa chỉ nhóm OH + ol.

- Ví dụ:

*

*

III – Tính chất đồ lý

- Các ancol là chất lỏng hoặc chất rắn ở điều kiện thường xuyên.

- Nhiệt độ sôi, trọng lượng riêng rẽ của những ancol tăng theo chiều tăng của phân tử kăn năn, ngược chở lại độ chảy trong nước của bọn chúng lại bớt Khi phân tử khối tăng.

- Các ancol tất cả ánh sáng sôi cao hơn nữa những hiđcacbon có cùng phân tử khối hận hoặc đồng phân ete của nó là vì giữa các phân tử ancolgồm links hiđro⇒ Ảnh tận hưởng cho độ chảy.

*

Liên kết hiđro giữa những phân tử ancol cùng nhau (a) và cùng với nước (b)

IV. Tính hóa học hóa học

Trong phân tử ancol links C – OH, đặc biệt quan trọng links O – H phân rất dạn dĩ yêu cầu nhóm – OH tuyệt nhất là nguyên tử H dễ dẫn đến sửa chữa hoặc tách ra trong những phản nghịch ứng hóa học.

1. Phản ứng nỗ lực H của nhóm OH ancol (làm phản ứng đặc trưng của ancol)

- Tính hóa học tầm thường của ancol tính năng cùng với sắt kẽm kim loại kiềm:

Ví dụ:

2CH3CH2OH + 2Na → 2CH3CH2ONa + H2

Tổng quát:

+ Với ancol đơn chức:

2ROH + 2Na → 2RONa + H2↑

+ Với ancol nhiều chức:

2R(OH)x + 2xNa → 2R(ONa)x + xH2↑

- Tính chất đặc thù của glixerol kết hợp Cu(OH)2

Ví dụ:

2C3H5(OH)3+ Cu(OH)2→ 2Cu + 2H2O

không những glixerol, các ancol nhiều chức tất cả những team – OH ngay cạnh cũng có thể có đặc điểm này.

⇒ Phản ứng này dùng để riêng biệt ancol đối chọi chức với ancol đa chức tất cả các đội - OH cạnh nhau trong phân tử.

*

Thí nghiệm về phản ứng đặc trưng của glixerol

2. Phản ứng cố kỉnh nhóm OH

a) Phản ứng với axit vô cơ:

Ví dụ:

C2H5OH + HBr →toC2H5Br + H2O

Các ancol không giống cũng đều có phản bội ứng tương tự như, bội phản ứng này chứng minh phân tử ancol có đội – OH.

b) Phản ứng cùng với ancol

Ví dụ:

2C2H5OH →140oC,H2SO4C2H5OC2H5 + H2O

C2H5OC2H5: đietyl ete

⇒ Công thức tính số ete tạo ra thành trường đoản cú n ancol không giống nhau là n(n+1)2

3. Phản ứng bóc tách nước (phản ứng đehidrat hoá)

Ví dụ:

CH3CH2OH→170oC,H2SO4 CH2 = CH2 + H2O

Trong ĐK tựa như, những ancol no, 1-1 chức, mạch hở (trừ CH3OH) hoàn toàn có thể bị tách bóc nước chế tạo thành anken. Tổng quát:

CnH2n + 1OH →170oC,H2SO4CnH2n + H2O

4. Phản ứng oxi hoá

- Phản ứng oxi hoá hoàn toàn:

Lúc bị đốt các ancol cháy, lan những nhiệt độ. Tổng quát tháo cho đốt cháy ancol no, đối chọi chức, mạch hở:

*

- Phản ứng oxi hoá ko trọn vẹn vì chưng CuO, to

+ Các ancol bậc I bị thoái hóa không hoàn toàn tạo thành thành anđehit. Ví dụ:

CH3CH2OH + CuO →toCH3CHO (anđehit axetic) + Cu + H2O

+ Các ancol bậc II bị oxi hóa ko trọn vẹn chế tác thành xeton. Ví dụ:

CH3- CH(OH) – CH3 + CuO →toCH3 – CO – CH3 + Cu + H2O

+ Trong điều kiện bên trên, ancol bậc III không bội nghịch ứng.

V. Điều chế

a. Phương pháp tổng hợp

Anken + H2O →lớn,H2SO4ancol

Ví dụ:

CH2 = CH2 + H2O →lớn,H2SO4CH3 – CH2 – OH

b. Phương pháp sinc hoá:trường đoản cú tinh bột, đường, ... lên men.

(C6H10O5)n →lớn,xt,H2OC6H12O6 →enzimC2H5OH

VI. Ứng dụng

Etanol có tương đối nhiều ứng dụng trong nhiều nghành nghề dịch vụ, biểu hiện trong hình bên dưới đây:

*

Trắc nghiệm Hóa học tập lớp 11Bài 40: Ancol

Câu 1:Công thức như thế nào đúng cùng với tên gọi tương ứng?

A. ancol sec-butylic: (CH3)2CH-CH2OH

B. ancol iso-amylic: (CH3)2CHCH2CH2CH2OH

C. ancol etylic: CH3OH

D. ancol anlylic: CH2=CHCH2OH

Hiển thị câu trả lời

Câu 2:Rượu điều chế cần sử dụng động công nghiệp bao gồm chứa lượng chất metanol cao, có thể gây ngộ độc nguy nan mang đến tính mạng con người. Công thức phân tử của metanol là

A.C2H5OH

B.C3H5OH

C.CH3OH

D.C3H7OH

Hiển thị lời giải

Câu 3:Phản ứng nào sau đâykhôngxảy ra:

A.C2H5OH + CH3COOH

B. C2H5OH + HBr

C.C2H5OH + O2

D. C2H5OH + NaOH

Hiển thị lời giải

Câu 4:Độ rượu là

A. Số ml rượu nguyên ổn hóa học tất cả vào 100 ml dung dịch rượu.

B.Số ml rượu nguyên chất bao gồm vào 100 gam hỗn hợp rượu.

Xem thêm: Kapan One Punch Man Phần 3, Lịch Chiếu One Punch Man Season 3

C.Kân hận lượng rượu ngulặng chất gồm vào 100 gam dung dịch rượu.

D. Khối hận lượng rượu nguim chất có vào 100 ml hỗn hợp rượu.

Hiển thị giải đáp

Câu 5:Điều kiện của phản ứng tách nước :

CH3-CH2-OH→CH2= CH2+ H2O là :

A.H2SO4sệt, 120oC

B.H2SO4loãng, 140oC

C. H2SO4đặc, 170oC

D. H2SO4quánh, 140oC

Hiển thị đáp án

Câu 6:Cho Na công dụng đầy đủ với cùng 1,24 gam hỗn hợp 3 ancol đối chọi chức X, Y, Z thấy thoát ra 0,336 lkhông nhiều khí H2(đkc). Kân hận lượng muối bột natri ancolat nhận được là :

A.2,4 gam.

B.1,9 gam.

C.2,85 gam.

D.3,8 gam

Hiển thị lời giải

Câu 7:Cho 0,1 lkhông nhiều cồn etylic 95otính năng với Na dư nhận được V lkhông nhiều khí H2(đktc). Biết rằng ancol etylic nguyên ổn hóa học tất cả khối lượng riêng biệt là 0,8 g/ml, cân nặng riêng rẽ của nước là 1 trong những g/ml. Giá trị của V là

A.43,23 lít.

B.37 lkhông nhiều.

C.18,5 lít.

D.21,615 lít

Hiển thị lời giải

Câu 8:13,8 gam ancol A tác dụng với Na dư giải pngóng 5,04 lít H2ở đktc, biết MACH3OH.

B. C2H5OH.

C.C3H6(OH)2.

D.C3H5(OH)3

Hiển thị lời giải

Câu 9:Cho 15,6 gam tất cả hổn hợp hai ancol (rượu) 1-1 chức, tiếp nối nhau vào dãy đồng đẳng chức năng không còn với 9,2 gam Na, chiếm được 24,5 gam chất rắn. Hai ancol đó là

A.C3H5OH cùng C4H7OH

B.C2H5OH với C3H7OH

C.C3H7OH và C4H9OH

D.CH3OH với C2H5OH

Hiển thị giải đáp

Câu 10:Có nhì thí nghiệm sau :

Thí nghiệm 1: Cho 6 gam ancol, mạch hsinh sống, solo chức A tác dụng với m gam Na, thu được 0,075 gam H2

Thí nghiệm 2: Cho 6 gam ancol, mạch hsinh sống, đơn chức A tác dụng với 2m gam Na, thu được không tới 0,1 gam H2.

A có công thức là

A.CH3OH.

B.C2H5OH.

C.C3H7OH.

Xem thêm: Băng Keo Liên Kết - Băng Keo Vải Liên Kết

D.C4H7OH

Hiển thị câu trả lời