ÁM ẢNH TIẾNG ANH

  -  
It argues that whereas the opposition parties were obsessed with historical precedents, the ruling buổi tiệc ngọt placed greater faith in manipulating its control over material resources.


Bạn đang xem: ám ảnh tiếng anh

In contemporary society, obsessed with time and efficiency, khổng lồ complete something quickly also implies completing it successfully.
The press obsessed over their ability lớn make girls scream, but their music was written off as trivial.
I move khổng lồ consider why policemen, legal officials, journalists, & the watching public became so apparently obsessed with make-up and its meanings.
It is a common complaint that the trouble with atheists is that they are pathologically obsessed by something they don"t even believe exists.
On the contrary, it is argued that the application of giải pháp công nghệ has become rampant (8) and that health professionals are obsessed with giải pháp công nghệ (13;18).
Các ý kiến của các ví dụ ko bộc lộ ý kiến của những chỉnh sửa viên vanphongphamsg.vn vanphongphamsg.vn hoặc của vanphongphamsg.vn University Press xuất xắc của những công ty trao giấy phép.
*Xem thêm: Audio - Truyện Cổ Tích Tấm Cám Bản Gốc

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các app tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập vanphongphamsg.vn English vanphongphamsg.vn University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ lưu giữ với Riêng tứ Corpus Các luật pháp sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*Xem thêm: Hậu Học Giả An Chi : 85 Xuân Vẫn Đọc Sách Với Chơi Hoa, Báu Vật Miền Chữ Nghĩa

Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
#verifyErrors

message