1 dặm bằng bao nhiêu mét và tỷ lệ quy đổi sang các đơn vị khác

  -  
quý khách vẫn xem: 1 Dam Bằng Bao Nhiêu M, Km, Cm? Đổi Đơn Vị Đề Ca Mét ( 1Dam Bằng Bao Nhiêu M Ét Tại vanphongphamsg.vn


Bạn đang xem: 1 dặm bằng bao nhiêu mét và tỷ lệ quy đổi sang các đơn vị khác

1. Ôn tập các đơn vị đo độ dài sẽ học

1.1. Giới thiệu các đơn vị chức năng đo độ nhiều năm đã học tập.quý khách hàng đã xem: 1dam bằng từng nào m

Các đơn vị chức năng đo độ dài đã học:

Đơn vị độ dài

Ký hiệu

Ki-lô-mét

km

Đề-xi-mét

dm

Mét

m

Xăng-ti-mét

cm

1.2. Bảng đơn vị đo độ dài

Đang xem: 1dam bởi từng nào m

*
*
*

4. các bài luyện tập thực hành – Có lời giải

Bài 1: Điền vào vị trí trống

a) 1hm = …cm

b) 1dam = …dm

c) 1dam = …m

d) 1hm = …m

Bài 2: Điền vào nơi trống

1km = …dam

1km = …hm

1hm = …dam

1km = …m

Bài 3: Tính

a) 10dam + 50dam – 35dam

b) 200hm – 150hm + 40hm

c) 230hm – 90hm – 30hm

d) 120dam + 20dam – 65dam

Bài 4: Tính

a) 1km – 20dam + 30dam

b) 15dam – 50m + 40cm

c) 2km + 10hm – 30dam

d) 3hm – 15m + 100m

Bài 5: Một tua dây khá dài 50dm, người ta đang giảm 3hm.

Xem thêm: Where Are You From Nghĩa Là Gì ? Cách Hỏi Và Trả Lời ''Where Are You From

Hỏi độ dài còn lại của tua dây là bao nhiêu?

4.1. Đáp án

Bài 1:

a) 1hm = 10000cm

b) 1dam = 100dm

c) 1dam = 10m

d) 1hm = 100m

Bài 2:

1km = 100dam

1km = 10hm

1hm = 10dam

1km = 1000m

Bài 3:

a)

10dam + 50dam – 35dam

= 60dam – 35dam

= 25dam

b)

200hm – 150hm + 40hm

= 50hm + 40hm

= 90hm

c)

230hm – 90hm – 30hm

= 140hm – 30hm

= 110hm

d)

120dam + 20dam – 65dam

= 140dam – 65dam

= 75dam

Bài 4:

a)

10km – 20dam + 30dam

= 1000dam – 20dam + 30dam

= 980dam + 30dam

= 1010dam

b)

15dam – 50m + 40cm

= 15000cm – 5000cm + 40cm

= 10000cm + 40cm

= 10040cm

c)

2km + 10hm – 30dam

= 200dam + 100dam – 30dam

= 300dam – 30dam

= 270dam

d)

3hm – 15m + 100m

= 300m – 15m + 100m

= 285m + 100m

= 385m

Bài 5:

Đổi 3hm = 30dam

Độ dài còn lại của tua dây là:

50 – 30 = 20 (dam)

Đáp số: 20dam

5. những bài tập từ luyện

5.1. Đề bài

Bài 1: Điền vào chỗ trống

a) 1hm = …dam

b) 1hm = …cm

c) 1dam = …cm

d) 1dam = …m

Bài 2: Tính

a) 12dam + 30dam – 25dam

b) 150hm + 100hm + 20hm

c) 140hm + 50hm – 30hm

d) 90dam – 10dam + 45dam

5.2. Đáp án

Bài 1:

a) 10

b) 10000

c) 1000

d) 10

Bài 2:

a) 17dam

b) 270hm

c) 160hm

d) 125dam

Bài 3:

Đáp số: 32dam.

Bài viết trên vẫn share các kiến thức về Toán lớp 3 đề-ca-mét cùng héc-tô-mét. Hãy tìm hiểu thêm những Clip bài xích giảng trên Vuihoc.vn để giúp đỡ nhỏ học hành công dụng hơn nhé!
Xem thêm: Download Sách Kết Thúc Bán Hàng Đòn Quyết Định Pdf, Download Ebook Kết Thúc Bán Hàng

READ: 1 Man Bằng Bao Nhiêu Yên Nhật Ngày Hôm Nay, 1 Man To Vnd