1 Dặm Bằng Bao Nhiêu Mét Và Tỷ Lệ Quy Đổi Sang Các Đơn Vị Khác

  -  
Bạn đang xem: 1 Dam Bằng Bao Nhiêu M, Km, Cm? Đổi Đơn Vị Đề Ca Mét ( 1Dam Bằng Bao Nhiêu M Ét Tại vanphongphamsg.vn


Bạn đang xem: 1 dặm bằng bao nhiêu mét và tỷ lệ quy đổi sang các đơn vị khác

1. Ôn tập các đơn vị đo độ dài đã học

1.1. Giới thiệu các đơn vị đo độ dài đã học.Bạn đang xem: 1dam bằng bao nhiêu m

Các đơn vị đo độ dài đã học:

Đơn vị độ dài

Ký hiệu

Ki-lô-mét

km

Đề-xi-mét

dm

Mét

m

Xăng-ti-mét

cm

1.2. Bảng đơn vị đo độ dài

Đang xem: 1dam bằng bao nhiêu m

*
*
*

4. Bài tập thực hành – Có lời giải

Bài 1: Điền vào chỗ trống

a) 1hm = …cm

b) 1dam = …dm

c) 1dam = …m

d) 1hm = …m

Bài 2: Điền vào chỗ trống

1km = …dam

1km = …hm

1hm = …dam

1km = …m

Bài 3: Tính

a) 10dam + 50dam – 35dam

b) 200hm – 150hm + 40hm

c) 230hm – 90hm – 30hm

d) 120dam + 20dam – 65dam

Bài 4: Tính

a) 1km – 20dam + 30dam

b) 15dam – 50m + 40cm

c) 2km + 10hm – 30dam

d) 3hm – 15m + 100m

Bài 5: Một sợi dây dài 50dm, người ta đã cắt 3hm.

Xem thêm: Where Are You From Nghĩa Là Gì ? Cách Hỏi Và Trả Lời ''Where Are You From

Hỏi độ dài còn lại của sợi dây là bao nhiêu?

4.1. Đáp án

Bài 1:

a) 1hm = 10000cm

b) 1dam = 100dm

c) 1dam = 10m

d) 1hm = 100m

Bài 2:

1km = 100dam

1km = 10hm

1hm = 10dam

1km = 1000m

Bài 3:

a)

10dam + 50dam – 35dam

= 60dam – 35dam

= 25dam

b)

200hm – 150hm + 40hm

= 50hm + 40hm

= 90hm

c)

230hm – 90hm – 30hm

= 140hm – 30hm

= 110hm

d)

120dam + 20dam – 65dam

= 140dam – 65dam

= 75dam

Bài 4:

a)

10km – 20dam + 30dam

= 1000dam – 20dam + 30dam

= 980dam + 30dam

= 1010dam

b)

15dam – 50m + 40cm

= 15000cm – 5000cm + 40cm

= 10000cm + 40cm

= 10040cm

c)

2km + 10hm – 30dam

= 200dam + 100dam – 30dam

= 300dam – 30dam

= 270dam

d)

3hm – 15m + 100m

= 300m – 15m + 100m

= 285m + 100m

= 385m

Bài 5:

Đổi 3hm = 30dam

Độ dài còn lại của sợi dây là:

50 – 30 = 20 (dam)

Đáp số: 20dam

5. Bài tập tự luyện

5.1. Đề bài

Bài 1: Điền vào chỗ trống

a) 1hm = …dam

b) 1hm = …cm

c) 1dam = …cm

d) 1dam = …m

Bài 2: Tính

a) 12dam + 30dam – 25dam

b) 150hm + 100hm + 20hm

c) 140hm + 50hm – 30hm

d) 90dam – 10dam + 45dam

5.2. Đáp án

Bài 1:

a) 10

b) 10000

c) 1000

d) 10

Bài 2:

a) 17dam

b) 270hm

c) 160hm

d) 125dam

Bài 3:

Đáp số: 32dam.

Bài viết trên đã chia sẻ các kiến thức về Toán lớp 3 đề-ca-mét và héc-tô-mét. Hãy tham khảo các video bài giảng tại Vuihoc.vn để giúp con học tập hiệu quả hơn nhé!
Xem thêm: Download Sách Kết Thúc Bán Hàng Đòn Quyết Định Pdf, Download Ebook Kết Thúc Bán Hàng

READ: 1 Man Bằng Bao Nhiêu Yên Nhật Ngày Hôm Nay, 1 Man To Vnd