Close

LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG

Điện thoại 1: 028 6259 0169  Chat: KD1  và KD2 

Điện thoại 2: 028 6259 0082

Hotline: 0933 008 919

Email: sa.vanphongphamsg@gmail.com

Địa chỉ: 304/33B Trường Chinh, Phường 13, Q.Tân Bình, TP.HCM

Nhà máy giấy in Việt Nam và quy trình xử lý môi trường

24 Tháng Mười 2013

+ Khí thải nhà máy giấy:

Khói thải từ lò hơi động lực, lò hơi thu hồi, các khí hoặc hơi ở những công đoạn: nấu, tẩy, chưng bốc dịch đen được kiểm soát chặt chẽ và định kỳ quan trắc. Khí thải tại Tông công ty giấy in hoàn toàn đạt tiêu chuẩn theo QCVN 19:2009/BTNMT. 

+ Nư­ớc thải nhà máy giấy:

Toàn bộ nước thải thu gom và đưa về Hệ thống xử lý nước thải tại công ty. Tại đây nước thải được xử lý gồm 3 bước: xử lý hóa lý sơ cấp (cơ học kết hợp với hóa lý), xử lý vi sinh với công nghệ màng sinh học và bùn hoạt tính, xử lý hóa lý cấp ba. Nước sau xử lý đạt mức B2 của QCVN 12:2008/BTNMT.

+ Chất thải rắn nhà máy giấy:

Chất thải rắn sinh ra trong quá trình sản xuất được thu gom và xử lý theo đúng quy định của Bộ TN&MT và yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN 6706:2000.

Nguồn: Tổng công ty giấy Việt Nam

Bỏ bình luận